เข้าถึง Shazam ของคุณบนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณหรือทางออนไลน์

และเมื่อคุณบันทึก Shazam คุณจะไม่เสียสิ่งที่บันทึกไป หากเกิดอะไรขึ้นกับอุปกรณ์ของคุณ 

บน iPhone, iPad และ iPod touch คุณสามารถบันทึก Shazam ใน iCloud ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึง Shazam บนอุปกรณ์ Apple อื่นๆ ได้ ใน Android คุณสามารถสร้างบัญชี Shazam เพื่อบันทึกและเข้าถึง Shazam เหล่านั้นบนอุปกรณ์ Android ของคุณ 

และหากคุณมีหลายบัญชี คุณก็สามารถผสาน Shazam ไปยังบัญชีเดียวได้

บันทึก Shazam ของคุณใน iCloud บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

เมื่อคุณติดตั้ง Shazam บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณเป็นครั้งแรก Shazam ของคุณจะได้รับการสำรองข้อมูลไปยัง iCloud โดยอัตโนมัติ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณและคุณได้เปิดใช้งาน iCloud สำหรับ Shazam บนอุปกรณ์ของคุณ

เมื่อคุณสำรองข้อมูล Shazam ไปยัง iCloud คุณจะสามารถเข้าถึง Shazam ของคุณได้บนอุปกรณ์ทุกเครื่องและที่ www.shazam.com/myshazam เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดียวกัน 

หากต้องการลบ Shazam ให้ปัดขึ้นไปยัง My Music (เพลงของฉัน) จากหน้าจอหลักของ Shazam แตะปุ่ม More (เพิ่มเติม)  ถัดจาก Shazam นั้น แล้วแตะ “Remove from My Music” (ลบออกจากเพลงของฉัน)

อัพเดตบัญชีของคุณบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

หากคุณเคยสร้างบัญชี Shazam โดยใช้ที่อยู่อีเมลหรือ Facebook ในแอพ Shazam เวอร์ชั่นก่อนหน้า คุณจะต้องอัพเดทบัญชีของคุณ

 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณและคุณได้เปิดใช้งาน iCloud สำหรับ Shazam บนอุปกรณ์ของคุณ
 2. แตะใช้ iCloud เมื่อได้รับแจ้งใน Shazam

หากคุณแตะไม่ใช่ตอนนี้ คุณสามารถเลือกจะสำรองข้อมูล Shazam ของคุณไปยัง iCloud ได้ทุกเมื่อ ในแอพ Shazam ให้แตะปุ่ม Settings (การตั้งค่า)  บนหน้าจอเพลงของฉัน แตะ iCloud Sync (การเชื่อมข้อมูล iCloud) จากนั้นแตะ Use iCloud (ใช้ iCloud) 

หากคุณเลือกจะไม่บันทึก Shazam ของคุณใน iCloud Shazam เหล่านั้นจะยังบันทึกอยู่ในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถสำรองข้อมูล Shazam ของคุณได้ตลอดเวลา ตราบใดที่คุณไม่ได้คืนค่าอุปกรณ์กลับไปเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน


บันทึก Shazam ของคุณบนอุปกรณ์ Android

คุณสามารถลงชื่อเข้าใช้ด้วยที่อยู่อีเมลหรือด้วยบัญชี Google เพื่อบันทึก Shazam ของคุณได้

 1. ป้อนที่อยู่อีเมลหรือทำตามข้อความแจ้งบนหน้าจอสำหรับ Google
 2. หากคุณป้อนที่อยู่อีเมลให้ตรวจสอบอีเมลของคุณโดยใช้อุปกรณ์เดียวกัน จากนั้นแตะ Confirm (ยืนยัน) ในอีเมล หากคุณมีปัญหากับอีเมล คุณสามารถแตะ Resend (ส่งอีกครั้ง) ในแอพ Shazam หรือเริ่มใหม่

หากต้องการเข้าถึง Shazam ของคุณ ให้ใช้บัญชีเดียวกันเพื่อลงชื่อเข้า www.shazam.com/myshazam บน Mac, PC หรือในแอพ Shazam บนอุปกรณ์ Android เครื่องอื่น หลังจากลงชื่อเข้าแล้ว อีเมลที่คุณลงชื่อเข้าจะปรากกฏที่ด้านล่างของหน้าการตั้งค่า

หากต้องการลบ Shazam ให้ปัดไปที่ Library (คลัง) จากหน้าจอหลักของ Shazam แตะปุ่ม More (เพิ่มเติม)  ที่อยู่ถัดจาก Shazam นั้น แล้วแตะ “Remove from Shazam Library” (ลบออกจากเพลงของฉัน)

ลบบัญชี Shazam ของคุณบนอุปกรณ์ Android

 1. ใน Shazam ให้ปัดไปที่ Library (คลัง) จากนั้นแตะปุ่ม Settings (การตั้งค่า)
 2. เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้าจอการตั้งค่า แล้วแตะ Log Out (ออกจากระบบ) 
 3. หากคุณใช้ Shazam บนอุปกรณ์เครื่องอื่น ให้ออกจาก Shazam บนอุปกรณ์เหล่านั้น
 4. ไปที่ shazam.com/privacy
 5. เลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้า จากนั้นคลิกหรือแตะเลือก Delete Your Account (ลบบัญชีของคุณ)
 6. ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชีที่คุณต้องการลบ
 7. เลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าลบบัญชีของคุณ แล้วคลิก Delete Your Account (ลบบัญชีของคุณ) ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากบริการที่เชื่อมต่อจะถูกลบภายใน 30 วัน


ผสาน Shazam จากบัญชี Shazam อื่นๆ

หากคุณมีบัญชี Shazam อื่นๆ คุณสามารถผสาน Shazam ที่บันทึกไว้ในบัญชี Shazam อื่นๆ ไปยังบัญชีใหม่ของคุณได้ 

ผสาน Shazam บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

 1. ใน Shazam บนอุปกรณ์ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ ให้แตะปุ่ม Settings (การตั้งค่า)  บนหน้าจอ My Music (เพลงของฉัน)
 2. แตะนำเข้า Shazam จากนั้นทำตามข้อความแจ้งเพื่อนำเข้า Shazam จากบัญชีอื่นของคุณ ซึ่งจะถูกเพิ่มไปยังคลัง Shazam และสำรองข้อมูลไปยัง iCloud 
 3. ทำซ้ำสำหรับบัญชี Shazam อื่นๆ ที่คุณอาจมี

ผสาน Shazam บนอุปกรณ์ Android

 1. ใน Shazam ให้แตะปุ่ม Settings (การตั้งค่า)  ใน Library (คลัง)
 2. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่คุณต้องการใช้นำเข้า Shazam 
 3. เมื่อ Shazam จากบัญชีนั้นถูกโหลดลงบนอุปกรณ์ของคุณแล้ว ให้แตะออกจากระบบ แล้วเลือกว่าจะเก็บ Shazam นั้นไว้บนอุปกรณ์ของคุณ
 4. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่คุณต้องการบันทึก Shazam ทั้งหมดของคุณ
 5. ทำซ้ำสำหรับบัญชี Shazam อื่นๆ ที่คุณอาจมี

รับสำเนาข้อมูล Shazam ของคุณ

 1. ไปที่ shazam.com/privacy
 2. คลิกหรือแตะ Download Your Data (ดาวน์โหลดข้อมูลของคุณ)
 3. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีที่คุณต้องการรับสำเนาข้อมูล จากนั้นทำตามข้อความแจ้ง
 4. ป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการให้ส่งข้อมูลของคุณ แล้วคลิก "ส่งข้อมูลของฉัน" คุณจะได้รับข้อมูลของคุณทางอีเมลภายใน 30 วัน


วันที่เผยแพร่: