เข้าถึง Shazam ของคุณบนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณหรือทางออนไลน์

หากต้องการเข้าถึง Shazam ก่อนหน้าของคุณทั้งหมด ให้สร้างบัญชี Shazam

คุณสามารถค้นหา Shazam ก่อนหน้าได้ในคลัง Shazam บนอุปกรณ์ที่คุณทำการ Shazam หากคุณสร้างบัญชี Shazam คุณสามารถดู Shazam ของคุณได้ที่ www.shazam.com/myshazam และบนอุปกรณ์อื่นๆ ที่คุณลงชื่อเข้าใช้ รวมถึง iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch และอุปกรณ์ Android และ Wear OS

สร้างบัญชี Shazam

 1. ใน Shazam บน iPhone, iPad, iPod touch หรืออุปกรณ์ Android ให้ปัดไปที่คลังของคุณ แล้วแตะปุ่มการตั้งค่า  ที่ด้านบนของหน้าจอ
 2. แตะ Sign Up (สมัคร) เพื่อสร้างบัญชี Shazam Log In (เข้าสู่ระบบ) จะปรากฏขึ้นหากคุณมีบัญชีอยู่แล้วซึ่งคุณสามารถแตะเพื่อลงชื่อเข้าได้ หากคุณลงชื่อเข้าใช้อยู่แล้ว คุณจะไม่เห็นตัวเลือกนี้ 
 3. คุณสามารถเข้าสู่ระบบด้วยอีเมล หรือลงชื่อเข้าด้วย Facebook เพียงป้อนที่อยู่อีเมลของคุณหรือทำตามข้อความแจ้งบนหน้าจอสำหรับ Facebook
 4. หากคุณป้อนที่อยู่อีเมลให้ตรวจสอบอีเมลของคุณโดยใช้อุปกรณ์เดียวกัน จากนั้นแตะ Confirm (ยืนยัน) ในอีเมล หากคุณมีปัญหากับอีเมล คุณสามารถแตะ Resend (ส่งอีกครั้ง) ในแอพ Shazam หรือเริ่มใหม่

หลังจากสร้างบัญชีหรือลงชื่อเข้าแล้ว อีเมลที่คุณลงชื่อเข้าจะปรากกฏที่ด้านล่างของหน้าการตั้งค่า หากต้องการเข้าถึง Shazam ก่อนหน้าของคุณจากทุกที่ ให้ใช้บัญชีเดียวกันเพื่อลงชื่อเข้าที่ www.shazam.com/myshazam บน Mac หรือ PC หรือลงชื่อเข้าใช้แอพ Shazam บน iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch หรืออุปกรณ์ Android หรือ Wear OS


รับสำเนาข้อมูล Shazam ของคุณ

 1. ไปที่ shazam.com/privacy
 2. หากคุณสร้างบัญชีโดยใช้ Facebook ให้คลิก Continue With Facebook (ดำเนินการต่อด้วย Facebook) จากนั้นทำตามข้อความแจ้ง
 3. หากคุณสร้างบัญชีด้วยที่อยู่อีเมล ให้แตะ Continue With Email (ดำเนินการต่อด้วยอีเมล) ทำตามข้อความแจ้ง จากนั้นตรวจสอบอีเมลของคุณ
  • ตรวจสอบอีเมลของคุณโดยใช้อุปกรณ์เดียวกันเพื่อหาอีเมลยืนยันจาก Shazam
  • เปิดอีเมล จากนั้นแตะ Confirm (ยืนยัน)
 4. ป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการให้ส่งข้อมูลของคุณ แล้วคลิก "Send my data" (ส่งข้อมูลของฉัน)


ลบ Shazam ก่อนหน้าหรือบัญชีของคุณ

หากคุณต้องการลบ Shazam ก่อนหน้า ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม ถัดจาก Shazam ในคลังของคุณ จากนั้นเลือก "Remove from Shazam Library" (ลบออกจากคลัง Shazam)

คุณสามารถลบบัญชีของคุณทั้งหมด

 1. ใน Shazam บน iPhone, iPad หรืออุปกรณ์ Android ให้ปัดไปที่คลังของคุณ แล้วคลิกปุ่มการตั้งค่า  ที่ด้านบนของหน้าจอ
 2. เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดของหน้าจอการตั้งค่า แล้วแตะ Log Out (ออกจากระบบ) 
 3. หากคุณใช้ Shazam บนอุปกรณ์เครื่องอื่น ให้ออกจาก Shazam บนอุปกรณ์เหล่านั้น
 4. ไปที่ shazam.com/privacy
 5. เลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้า จากนั้นคลิกหรือแตะเลือก Delete Your Account (ลบบัญชีของคุณ)
 6. หากคุณสร้างบัญชีโดยใช้ Facebook ให้คลิก Continue With Facebook (ดำเนินการต่อด้วย Facebook) จากนั้นทำตามข้อความแจ้ง
 7. หากคุณสร้างบัญชีด้วยที่อยู่อีเมล ให้แตะ Continue With Email (ดำเนินการต่อด้วยอีเมล) ทำตามข้อความแจ้ง จากนั้นตรวจสอบอีเมลของคุณ
  • ตรวจสอบอีเมลของคุณโดยใช้อุปกรณ์เดียวกันเพื่อหาอีเมลยืนยันจาก Shazam
  • เปิดอีเมล จากนั้นแตะ Confirm (ยืนยัน) ในอีเมล 
 8. เลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้าลบบัญชีของคุณ แล้วคลิก Delete Your Account (ลบบัญชีของคุณ) ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้จากบริการที่เชื่อมต่อจะถูกลบภายใน 30 วัน


ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: