เกี่ยวกับการย้ายภาพวาดในโน้ตไปยัง iOS 13 และ iPadOS

คุณสามารถดูภาพวาดในแอพโน้ตที่สร้างด้วย OS เวอร์ชั่นก่อนหน้าใน iOS 13 และ iPadOS ได้ แต่หากต้องการแก้ไขภาพวาด คุณจำเป็นต้องอัพเดทภาพวาดเหล่านั้น

ในการอัพเดทภาพวาดทั้งหมดในโน้ต ให้แตะภาพวาด จากนั้นแตะอัพเดทภาพวาด

หลังจากที่อัพเดทภาพวาดแล้ว จะมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้

  • บนอุปกรณ์ที่มี iOS 13 และ iPadOS คุณและผู้ทำงานร่วมกันสามารถแก้ไขภาพวาดได้
  • บนอุปกรณ์ที่มี OS เวอร์ชั่นก่อนหน้า คุณและผู้ทำงานร่วมกันสามารถดูภาพวาดได้ แต่ไม่สามารถแก้ไขภาพวาด

iPadOS จะพร้อมใช้งานเร็วๆ นี้

วันที่เผยแพร่: