ใช้โหมดมืดบน iPhone และ iPad

เปิดโหมดมืดเพื่อประสบการณ์การรับชมที่ยอดเยี่ยมในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย

หน้าจอ  

เปิดโหมดมืดในการตั้งค่าหรือศูนย์ควบคุม

  1. ไปที่การตั้งค่า แล้วแตะจอแสดงผลและความสว่าง
  2. เลือกมืดเพื่อเปิดโหมดมืด

วิธีเปิดและปิดโหมดมืดในศูนย์ควบคุม:

  1. ไปที่การตั้งค่า จากนั้นแตะศูนย์ควบคุม
  2. แตะปุ่มเพิ่มที่อยู่ถัดจากโหมดมืดเพื่อเพิ่มไปยังศูนย์ควบคุม

เรียนรู้วิธีใช้ศูนย์ควบคุมบน iPhone หรือบน iPad

ตั้งค่าโหมดมืดให้เปิดโดยอัตโนมัติ

  1. ไปที่การตั้งค่า แล้วแตะจอแสดงผลและความสว่าง
  2. เลือกอัตโนมัติ
  3. แตะตัวเลือกเพื่อกำหนดตารางเวลาสำหรับโหมดมืด

ดูวิธีใช้โหมดมืดบน Mac

วันที่เผยแพร่: