ใช้โหมดมืดบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

เปิดโหมดมืดเพื่อประสบการณ์การรับชมที่ยอดเยี่ยม โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย

วิธีเปิดโหมดมืด

  1. ไปที่การตั้งค่า > จอภาพและความสว่าง
  2. เลือกมืดเพื่อเปิดโหมดมืด

หากต้องการเปิดหรือปิดโหมดมืดจากศูนย์ควบคุม ให้ปัดลงจากมุมขวาบนของอุปกรณ์ แล้วแตะการควบคุมความสว่างค้างไว้ จากนั้นแตะโหมดมืดเปิดหรือโหมดมืดปิด

นอกจากนี้คุณยังสามารถตั้งค่าโหมดมืดให้เปิดโดยอัตโนมัติในเวลาพระอาทิตย์ตกหรือในเวลาที่กำหนดได้ ไปที่การตั้งค่า > จอภาพและความสว่าง แล้วเลือกอัตโนมัติ แตะตัวเลือกเพื่อกำหนดตารางเวลาสำหรับโหมดมืด

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: