ใช้ Shazam บน iPhone, iPad, iPod touch, Apple Watch หรือ Mac

ใช้ Shazam เพื่อค้นหาว่าเพลงที่คุณได้ยินทางวิทยุ ในร้านค้า หรือที่ใดก็ตามที่คุณได้ยินเสียงเพลงเป็นเพลงอะไร จากนั้นตรวจสอบคลัง Shazam ของคุณเพื่อค้นหาเพลงที่คุณระบุและค้นพบเพลงใหม่ตามสิ่งที่คุณได้ทำการ Shazam ไว้

Shazam ระบุเพลงด้วยการสร้างลายนิ้วมือดิจิตอลที่ไม่ซ้ำกันเพื่อจับคู่เพลงที่คุณได้ยินกับหนึ่งในหลายล้านเพลงในฐานข้อมูล Shazam

ใช้แอพ Shazam

หากคุณมีแอพ Shazam ที่ติดตั้งบน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac คุณสามารถใช้แอพนี้เพื่อระบุเพลงและบันทึกลงในคลังของคุณได้

  1. เปิดแอพ Shazam บนอุปกรณ์ของคุณ
  2. แตะหรือคลิกปุ่ม Shazam  เพื่อระบุว่ารอบตัวคุณกำลังเล่นเพลงอะไร

iPhone ที่มีแอพ Shazam เปิดไปยังหน้าจอโฮม

เมื่อ Shazam ระบุเพลงแล้ว เพลงนั้นจะถูกบันทึกไว้ใน My Music (เพลงของฉัน) พร้อมกับ Shazam อื่นๆ ของคุณก่อนหน้านี้ 

หลังจากที่คุณระบุเพลง คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Apple Music และบริการเพลงอื่นๆ เพื่อฟัง Shazam ของคุณได้

หากคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แอพจะยังคงสร้างลายนิ้วมือดิจิตอลที่ไม่ซ้ำกันเพื่อที่จะได้จับคู่กับฐานข้อมูล Shazam ในครั้งต่อไปที่อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หากไม่สามารถระบุเพลง เพลงจะหายไปจาก Shazam ที่ค้างอยู่ของคุณ

ใช้ Auto Shazam

หากต้องการให้ Shazam ระบุเพลงที่เล่นรอบตัวคุณโดยอัตโนมัติ ให้แตะปุ่ม Shazam ค้างไว้ (หรือคลิกสองครั้งบน Mac) เมื่อ Auto Shazam เปิดอยู่ Shazam จะจับคู่สิ่งที่คุณได้ยินกับเพลงในฐานข้อมูล Shazam แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนไปใช้แอพอื่นก็ตาม Shazam จะไม่บันทึกหรือเก็บสิ่งที่ได้ยิน

คุณสามารถหา Shazam ที่ระบุไว้แล้วด้วย Shazam อัตโนมัติใน My Music (เพลงของฉัน) ซึ่งจัดกลุ่มไว้ตามวันที่

หากต้องการปิด Shazam อัตโนมัติ ให้แตะหรือคลิกปุ่ม Shazam

ใช้ Shazam ในศูนย์ควบคุมบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

คุณสามารถทำการ Shazam เพลงได้โดยตรงจากศูนย์ควบคุมบน iPhone ของคุณ หรือบน iPad ของคุณ* หากต้องการเพิ่ม Shazam ไปยังศูนย์ควบคุม ให้ไปที่การตั้งค่า > ศูนย์ควบคุม แล้วแตะปุ่มเพิ่ม  ที่อยู่ถัดจากการจดจำเพลง 

หากต้องการระบุเพลงจากศูนย์ควบคุม ให้แตะปุ่ม Shazam  เพื่อระบุเพลงที่กำลังเล่นอยู่บนอุปกรณ์ของคุณหรือรอบๆ ตัวคุณ Shazam สามารถระบุเพลงที่เล่นบนอุปกรณ์ของคุณได้แม้ว่าคุณจะใช้หูฟังอยู่ก็ตาม

* ต้องใช้ iOS หรือ iPadOS 14.2 หรือใหม่กว่า

วิธีอื่นๆ ในการระบุเพลง


ดู Shazam ก่อนหน้าของคุณ

คุณสามารถดู Shazam ก่อนหน้าของคุณได้ในแอพ Shazam บนอุปกรณ์ของคุณและทางออนไลน์เมื่อคุณสร้างบัญชี Shazam

iPhone ที่มีแอพ Shazam เปิดบนหน้าจอ My Music (เพลงของฉัน)

  • บน iPhone หรือ iPad ให้ปัดขึ้นบนหน้าจอหลักของ Shazam เพื่อเข้าไปที่ My Music (เพลงของฉัน)
  • ส่วนบน Mac นั้น Shazam ล่าสุดจะปรากฏอยู่ใต้ปุ่ม Shazam
  • Shazam ล่าสุดจะปรากฏใต้ปุ่ม Shazam บน Apple Watch และจะบันทึกลงใน My Music (เพลงของฉัน) บน iPhone ที่จับคู่ด้วย
  • หากต้องการดู Shazam ของคุณบนอุปกรณ์ Apple เครื่องอื่นและทางออนไลน์ที่ shazam.com/myshazam คุณสามารถบันทึก Shazams ของคุณใน iCloud นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจได้ว่า Shazam ของคุณจะไม่หายไป หากมีอะไรเกิดขึ้นกับอุปกรณ์


เปลี่ยนการตั้งค่า

ในแอพ Shazam ปัดขึ้นไปที่ My Music (เพลงของฉัน) จากหน้าจอหลักของ Shazam จากนั้นแตะปุ่ม Settings (การตั้งค่า) เพื่อปรับการตั้งค่า Shazam
iPhone ที่มีแอพ Shazam และเปิด Settings (การตั้งค่า) อยู่

  • ควบคุมการแจ้งเตือนจาก Shazam
  • หากต้องการให้ Shazam เริ่มฟังโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดแอพ ให้เปิด "Shazam on app start" (Shazam เมื่อเริ่มต้นแอพ)
  • ใช้ iCloud เพื่อสำรองข้อมูล Shazam ของคุณ

การตั้งค่าไมโครโฟนบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

Shazam ต้องการเข้าถึงไมโครโฟนบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อฟังสิ่งที่คุณกำลังฟัง บน iPhone หรือ iPad ให้เปิด Settings (การตั้งค่า) จากนั้นเลื่อนลงไปที่แอพที่ติดตั้งแล้วแตะ Shazam จากนั้นเปิดไมโครโฟน หากคุณไม่เห็นตัวเลือกสำหรับไมโครโฟน แสดงว่าคุณอาจเปิดข้อจำกัดไว้สำหรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว


ดูข้อมูลช่วยเหลือ

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple


ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: