ใช้ Shazam เพื่อระบุเพลงและค้นหาเพลงใหม่

ใช้ Shazam เพื่อค้นหาว่าเพลงที่คุณได้ยินทางวิทยุ ในร้านค้า หรือที่ใดก็ตามที่คุณได้ยินเสียงเพลงเป็นเพลงอะไรจากนั้นตรวจสอบคลัง Shazam ของคุณเพื่อค้นหาเพลงที่คุณระบุและค้นพบเพลงใหม่ตามสิ่งที่คุณได้ทำการ Shazam ไว้

Shazam ระบุเพลงด้วยการสร้างลายนิ้วมือดิจิตอลที่ไม่ซ้ำกันเพื่อจับคู่เพลงที่คุณได้ยินกับหนึ่งในหลายล้านเพลงในฐานข้อมูล Shazam คุณสามารถใช้ Shazam กับ iPhone, iPad, Mac และ Apple Watch รวมถึงอุปกรณ์ Android และ Wear OS

ระบุเพลงด้วย Shazam

 1. เปิดแอพ Shazam บนอุปกรณ์ของคุณ
 2. แตะหรือคลิกปุ่ม Shazam  เพื่อระบุว่ารอบตัวคุณกำลังเล่นเพลงอะไร เมื่อ Shazam ระบุเพลง เพลงจะได้รับการบันทึกไปยังคลัง Shazam ของคุณ 

หลังจากที่คุณระบุเพลง คุณสามารถเชื่อมต่อกับ Apple Music และบริการเพลงอื่นๆ เพื่อฟัง Shazam ของคุณได้

หากคุณไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต แอพจะยังคงสร้างลายนิ้วมือดิจิตอลที่ไม่ซ้ำกันเพื่อที่จะได้จับคู่กับฐานข้อมูล Shazam ในครั้งต่อไปที่อุปกรณ์ของคุณเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต หากไม่สามารถระบุเพลง เพลงจะหายไปจาก Shazam ที่ค้างอยู่ของคุณ

ใช้ Shazam อัตโนมัติ

หากต้องการให้ Shazam ระบุเพลงที่กำลังเล่นรอบตัวคุณโดยอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม Shazam ค้างไว้ เมื่อเปิด Shazam อัตโนมัติเปิดอยู่ Shazam จะจับคู่สิ่งที่คุณได้ยินกับเพลงในฐานข้อมูล Shazam แม้ว่าคุณจะเปลี่ยนไปใช้แอพอื่นก็ตาม Shazam จะไม่บันทึกหรือเก็บสิ่งที่ได้ยิน

จากนั้นคุณสามารถค้นหา Shazam ที่ระบุด้วยShazam อัตโนมัติในคลังของคุณ ซึ่งจะจัดกลุ่มไว้ตามวันที่

หากต้องการปิด Shazam อัตโนมัติ ให้แตะหรือคลิกปุ่ม Shazam

วิธีอื่นๆ ในการระบุเพลง

 • บน iPhone หรือ iPad ให้พูดว่า "หวัดดี Siri" จากนั้นถามว่าเป็นเพลงอะไร 
 • บน Android ให้ใช้ "Ok Google" แล้วถามว่าเป็นเพลงอะไร
 • บน iPhone เพิ่มวิดเจ็ต Shazam เพื่อระบุเพลงจากมุมมองวันนี้
 • ใช้ Shazam บน Apple Watch หรืออุปกรณ์ Wear OS เพื่อทำการ Shazam แทร็คเพลง
 • ในการระบุเพลงจากแถบเมนูของ Mac ให้โหลด Shazam สำหรับ Mac จาก Mac App Store


ดู Shazam ก่อนหน้าของคุณ

หลังจาก Shazam ระบุเพลงแล้ว เพลงนั้นจะได้รับการบันทึกในคลัง Shazam ของคุณ

 • บนอุปกรณ์ iPhone, iPad และ Android ให้ปัดไปที่คลัง หรือแตะปุ่มคลัง เพื่อดู Shazam ก่อนหน้าของคุณ
 • บน Mac Shazam ล่าสุดจะปรากฏใต้ปุ่ม Shazam
 • ใน Apple Watch Shazam ล่าสุดจะปรากฏขึ้นใต้ปุ่ม Shazam และจะได้รับการบันทึกไปยังคลัง Shazam ของคุณบน iPhone ที่จับคู่
 • หากต้องการเข้าถึง Shazam ก่อนหน้าของคุณทั้งหมด ให้สร้างบัญชี Shazam จากนั้นคุณสามารถดู Shazam ของคุณได้ที่ shazam.com/myshazam และบนอุปกรณ์อื่นๆ ที่คุณลงชื่อเข้าใช้


เปลี่ยนการตั้งค่า

ในแอพ Shazam สำหรับ iOS หรือ Android ให้ไปที่คลัง จากนั้นแตะที่ไอคอนรูปเฟือง คุณสามารถปรับการตั้งค่า Shazam ได้โดยทำดังนี้

 • ควบคุมการแจ้งเตือนจาก Shazam
 • หากต้องการให้ Shazam เริ่มฟังโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดแอพ ให้เปิด "Shazam on app start" (Shazam เมื่อเริ่มต้นแอพ) 
 • บน Android คุณสามารถควบคุม Pop-Up Shazam ได้

การตั้งค่าไมโครโฟนบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

Shazam ต้องการเข้าถึงไมโครโฟนบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อฟังสิ่งที่คุณกำลังฟัง บน iPhone หรือ iPad ให้เปิดการตั้งค่า เลื่อนลงไปที่แอพที่ติดตั้งแล้วแตะ Shazam จากนั้นเปิดไมโครโฟน หากคุณไม่เห็นตัวเลือกสำหรับไมโครโฟน แสดงว่าคุณอาจเปิดข้อจำกัดไว้สำหรับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว


ดูข้อมูลช่วยเหลือ

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ ติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple


ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: