ใช้ Shazam กับ Apple Music, Snapchat และอีกมากมาย

ฟัง Shazam ด้วย Apple Music หรือบริการเพลงอื่นๆ คุณยังสามารถใช้ Shazam กับ Snapchat ได้ด้วย

ฟัง Shazam ของคุณ

หลังจากที่คุณได้ระบุเพลงเรียบร้อยแล้ว ให้แตะปุ่มเล่นถัดจาก Shazam เพื่อฟังตัวอย่างเพลง หากต้องการฟังทั้งเพลง ให้เชื่อมต่อ Shazam กับ Apple Music หรือบริการสตรีมเพลงอื่นๆ ที่ Shazam รองรับ

หน้าจอผลลัพธ์ Shazam บน iPhone 

Apple Music

แตะปุ่ม Apple Music ใกล้กับ Shazam เพื่อฟังเพลงนั้นใน Apple Music หากคุณเป็นสมาชิก Apple Music เพลงที่คุณค้นหาด้วย Shazam จะถูกเพิ่มไปยังเพลย์ลิสต์ชื่อ My Shazam Tracks (แทร็ค Shazam ของฉัน) ในแอปเพลงโดยอัตโนมัติ ปัดขึ้นไปที่ My Music (เพลงของฉัน) จากหน้าจอหลักของ Shazam บน iPhone หรือ iPad แล้วแตะปุ่ม Settings (การตั้งค่า) จากนั้นเปิด Sync Shazams to Apple Music (ซิงค์ Shazam กับ Apple Music)

นอกจากนี้คุณยังเพิ่ม Shazam ไปยังเพลย์ลิสต์อื่นใน Apple Music โดยไม่ต้องออกจากแอป Shazam ได้ด้วย เพียงแค่แตะ Add To (เพิ่มไปที่) ถัดจาก Shazam แล้วแตะเพลย์ลิสต์ที่คุณต้องการเพิ่มเพลงนั้น หากคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก โปรดดูวิธีเข้าร่วม Apple Music

หากคุณไม่สามารถเพิ่มเพลงลงในเพลย์ลิสต์ได้ ให้ซิงค์คลังเพลงของคุณกับ Apple Music

Spotify

หากคุณมีแอป Spotify ในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อ Shazam กับบัญชี Spotify ของคุณได้ดังนี้

  1. บน iPhone หรือ iPad ให้ปัดขึ้นไปที่ My Music (เพลงของฉัน) จากหน้าจอหลักของ Shazam บน Android ให้ปัดซ้ายไปที่ Library (คลัง) จากหน้าจอหลักของ Shazam
  2. แตะปุ่ม Settings (การตั้งค่า)  จากนั้นแตะ Connect (เชื่อมต่อ) ถัดจาก Spotify
  3. แตะยอมรับใน Spotify หากต้องการซิงค์ Shazam ของคุณไปยังเพลย์ลิสต์ My Shazam Tracks (แทร็ค Shazam ของฉัน) ใน Spotify โดยอัตโนมัติ ให้แตะ OK (ตกลง)

หลังจากที่คุณได้เชื่อมต่อ Shazam กับบัญชี Spotify เรียบร้อยแล้ว คุณจะสามารถฟัง Shazam ของคุณได้ดังนี้

  • หากต้องการฟังทั้งเพลงใน Spotify ให้แตะ Spotify ถัดจาก Shazam
  • ฟัง Shazam ในเพลย์ลิสต์ My Shazam Tracks (แทร็ค Shazam ของฉัน) ในแอป Spotify
    หากในตอนแรกคุณเลือกที่จะไม่ซิงค์ Shazam ไปยัง Spotify คุณสามารถเลือกซิงค์ได้ทุกเมื่อในการตั้งค่าของ Shazam

Deezer

หากคุณมีแอป Deezer ในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถเปิดเพลงด้วยบัญชี Deezer ของคุณได้ แตะปุ่ม More (เพิ่มเติม)  ถัดจาก Shazam จากนั้นเลือก Open in Deezer (เปิดใน Deezer)

YouTube Music

หากต้องการฟัง Shazam ใน YouTube Music ในอุปกรณ์ Android ให้แตะปุ่ม More (เพิ่มเติม)  ถัดจาก Shazam จากนั้นเลือก Open in YouTube Music (เปิดใน YouTube Music)

YouTube Music ไม่สามารถใช้งานได้ใน Shazam บน iPhone, iPad หรือ iPod touch


ใช้ Shazam ใน Snapchat

Shazam สร้างขึ้นใน Snapchat คุณไม่จำเป็นต้องใช้แอป Shazam หรือบัญชี Shazam เพื่อใช้ Shazam กับ Snapchat 

  • ในการระบุเพลงด้วย Shazam ใน Snapchat ให้เปิดหน้าจอกล้อง จากนั้นกดบนหน้าจอนี้ค้างไว้เพื่อทำการ Shazam เพลง คุณสามารถส่งการค้นพบเพลงใหม่ของคุณเป็น Snap ได้
  • หากต้องการดู Shazam ก่อนหน้าของคุณใน Snapchat ให้ไปที่หน้าจอการตั้งค่า Snapchat จากนั้นแตะที่ Shazam ภายใต้บริการเพิ่มเติม


การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: