ใช้ Shazam กับ Apple Music, Snapchat และอีกมากมาย

คุณสามารถฟัง Shazam ด้วย Apple Music หรือบริการเพลงอื่นๆ คุณยังสามารถใช้ Shazam กับ Snapchat ได้ด้วย

ฟัง Shazam ของคุณ

หลังจากที่คุณระบุเพลงด้วย Shazam ให้ปัดไปที่คลังเพื่อดู Shazam ก่อนหน้าของคุณ จากนั้นคุณสามารถใช้บริการเหล่านี้เพื่อฟัง Shazam ของคุณได้

Apple Music

แตะปุ่ม Apple Music ใกล้กับ Shazam เพื่อฟังเพลงนั้นใน Apple Music หากคุณเป็นสมาชิก Apple Music เพลงที่คุณค้นหาด้วย Shazam จะถูกเพิ่มลงในเพลย์ลิสต์ชื่อ My Shazam Tracks (แทร็ค Shazam ของฉัน) ในแอพเพลงโดยอัตโนมัติ ในการเพิ่ม Shazam ไปยังเพลย์ลิสต์อื่น ให้แตะ "Add To" (เพิ่มไปที่) ถัดจาก Shazam แล้วแตะเพลย์ลิสต์ที่คุณต้องการเพิ่มเพลงนั้น หากคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก โปรดดูวิธีเข้าร่วม Apple Music

หากคุณไม่สามารถเพิ่มเพลงลงในเพลย์ลิสต์ได้ ให้ซิงค์คลังเพลงของคุณกับ Apple Music หากคุณไม่ต้องการให้ Shazam เพิ่มเพลงลงใน Apple Music โดยอัตโนมัติ ใน Shazam บน iPhone หรือ iPad ให้แตะที่ปุ่มคลัง แตะปุ่มการตั้งค่า จากนั้นปิด "Auto-add Shazams to Apple Music" (เพิ่ม Shazam ลงใน Apple Music โดยอัตโนมัติ)

Spotify

หากคุณมีแอพ Spotify ในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถเชื่อมต่อ Shazam กับบัญชี Spotify ของคุณได้ แตะปุ่มการตั้งค่า ที่ด้านบนของคลัง จากนั้นแตะ Connect (เชื่อมต่อ) ถัดจาก Spotify Spotify จะกลายเป็นบริการสตรีมเริ่มต้นสำหรับแอพ Shazam หลังจากที่คุณได้เชื่อมต่อ Shazam กับบัญชี Spotify ของคุณแล้ว คุณยังสามารถฟัง Shazam ของคุณได้ดังนี้

  • ใน Shazam ให้แตะปุ่มเล่นถัดไปที่เพลงเพื่อฟังการแสดงตัวอย่าง 30 วินาที
  • หากต้องการฟังใน Spotify ให้แตะที่ Spotify ที่อยู่ถัดจากเพลง แล้วระบบจะนำคุณไปยังแอพ Spotify
  • ฟัง Shazam ก่อนหน้าในเพลย์ลิสต์ที่เรียกว่า My Shazam Tracks (แทร็ค Shazam ของฉัน) ในแอพ Spotify

นอกจากนี้คุณยังสามารถเพิ่ม Shazam ของคุณไปยังเพลย์ลิสต์ Spotify ได้โดยไม่ต้องออกจากแอพ แตะ "Add To" (เพิ่มไปที่) ถัดจาก Shazam แล้วแตะเพลย์ลิสต์ที่คุณต้องการเพิ่มเพลงนั้น

Deezer

หากคุณมีแอพ Deezer ในอุปกรณ์ของคุณ คุณสามารถเปิดเพลงด้วยบัญชี Deezer ของคุณได้ แตะปุ่มเพิ่มเติม  ถัดจาก Shazam จากนั้นเลือก "Open in Deezer" (เปิดใน Deezer)

Google Play Music

หากต้องการฟัง Shazam ใน Google Play Music ในอุปกรณ์ Android ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม  ถัดจาก Shazam จากนั้นเลือก "Open in Google Play Music" (เปิดใน Google Play Music)

Google Play ไม่สามารถใช้งานได้ใน Shazam บน iPhone, iPad หรือ iPod touch

ซื้อเพลงที่คุณระบุด้วย Shazam

บน iPhone และ iPad คุณสามารถซื้อเพลงจาก iTunes Store โดยมีหรือไม่มีการสมัครสมาชิก Apple Music ก็ได้ บนอุปกรณ์ Android คุณสามารถซื้อเพลงจาก Google Play Music

  1. ใน Shazam ปัดไปที่คลัง 
  2. แตะเพลงที่คุณต้องการซื้อเพื่อเปิดเพลงใน Shazam
  3. แตะปุ่มเพิ่มเติม
  4. แตะ "Buy on iTunes" (ซื้อบน iTunes)


ใช้ Shazam ใน Snapchat

Shazam สร้างขึ้นใน Snapchat คุณไม่จำเป็นต้องใช้แอพ Shazam หรือบัญชี Shazam เพื่อใช้ Shazam กับ Snapchat 

  • ในการระบุเพลงด้วย Shazam ใน Snapchat ให้เปิดหน้าจอกล้อง จากนั้นกดบนหน้าจอนี้ค้างไว้เพื่อทำการ Shazam เพลง คุณสามารถส่งการค้นพบเพลงใหม่ของคุณเป็น Snap ได้
  • หากต้องการดู Shazam ก่อนหน้าของคุณใน Snapchat ให้ไปที่หน้าจอการตั้งค่า Snapchat จากนั้นแตะที่ Shazam ภายใต้บริการเพิ่มเติม


วันที่เผยแพร่: