หาก MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2019 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 2 พอร์ต) ไม่รู้จักอุปกรณ์ภายนอกของคุณ

Mac ของคุณอาจไม่รู้จักอุปกรณ์ภายนอก หากอุปกรณ์ดังกล่าวต้องการกำลังไฟมากกว่าที่ Mac ของคุณสามารถจ่ายได้

หากคุณพยายามเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกเข้ากับ MacBook Pro (13 นิ้ว ปี 2019 พอร์ต Thunderbolt 3 จำนวน 2 พอร์ต) แต่เครื่องไม่รู้จัก อุปกรณ์อาจพยายามใช้กำลังไฟจาก Mac ของคุณมากเกินไป และอาจไม่เป็นไปตามข้อกำหนดด้านพลังงานของ Thunderbolt 3 (USB-C) คอมพิวเตอร์ Mac สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น ฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด USB ที่รองรับโดย Thunderbolt 3 (USB-C)

ลองใช้ฮับ USB, ฮับ Thunderbolt 3 (USB-C) หรืออะแดปเตอร์แปลงไฟ

หากอุปกรณ์ภายนอกของคุณต้องการกำลังมากกว่าที่ Mac ของคุณสามารถจ่ายให้ได้ ให้ลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับฮับ USB หรือ Thunderbolt 3 (USB-C) แบบมีไฟ หรือลองเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกของคุณเข้ากับอะแดปเตอร์แปลงไฟ จากนั้นเชื่อมต่อฮับหรืออุปกรณ์ภายนอกของคุณเข้ากับ Mac

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: