ใช้ Finder หรือ iTunes เพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์ iOS เครื่องเดิมไปยัง iPhone, iPad หรือ iPod touch เครื่องใหม่ของคุณ

ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและคอนเทนต์ที่ซื้อไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณจากข้อมูลสำรองที่คุณสร้างด้วย Finder หรือ iTunes

หากข้อมูลสำรองจะไม่ได้เข้ารหัสไว้ ข้อมูลสุขภาพและกิจกรรมจากอุปกรณ์ iOS หรือ Apple Watch จะไม่ถ่ายโอน

iPhone ที่แสดงหน้าจอแอปและข้อมูลที่มี  

วิธีถ่ายโอนข้อมูลสำรองไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่

  1. เปิดอุปกรณ์เครื่องใหม่ หน้าจอ "สวัสดี" จะปรากฏขึ้น หากคุณตั้งค่าอุปกรณ์เครื่องใหม่เรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องลบการตั้งค่านั้นก่อนจึงจะสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้ได้*
  2. ทำตามขั้นตอนจนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอแอปและข้อมูล จากนั้นแตะกู้คืนจาก Mac หรือ PC
  3. ต่ออุปกรณ์เครื่องใหม่เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้เพื่อสำรองข้อมูลอุปกรณ์เครื่องเดิม
  4. เปิดหน้าต่าง iTunes หรือ Finder บนคอมพิวเตอร์ของคุณและเลือกอุปกรณ์ของคุณ ระบบอาจขอให้คุณเชื่อถืออุปกรณ์ของคุณ
  5. เลือกกู้คืนข้อมูลสำรอง จากนั้นเลือกข้อมูลสำรอง ตรวจดูวันที่และขนาดของข้อมูลแต่ละรายการ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง ดูสิ่งที่ควรทำหากระบบขอให้อัปเดตเป็น iOS หรือ iPadOS เวอร์ชั่นที่ใหม่กว่า
  6. หากคุณต้องการกู้คืนจากข้อมูลสำรองที่เข้ารหัส ให้ป้อนรหัสผ่านเมื่อระบบถาม
  7. รอจนกว่ากระบวนการกู้คืนจะเสร็จสมบูรณ์ แล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอนการตั้งค่าที่เหลือในอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS ของคุณ หากเป็นไปได้ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Wi-Fi ไว้ตลอดเวลา แล้วเสียบปลั๊กหลังจากการตั้งค่า วิธีนี้จะช่วยให้คอนเทนต์ อย่างเช่น รูปภาพ เพลง และแอพที่เก็บไว้ใน iCloud สามารถดาวน์โหลดกลับลงในอุปกรณ์ได้โดยอัตโนมัติ

* หากต้องการลบข้อมูลอุปกรณ์ที่ใช้ iOS หรือ iPadOS 15 หรือใหม่กว่า ให้แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > ถ่ายโอนหรือรีเซ็ต [อุปกรณ์] > ลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด บน iOS หรือ iPadOS 14 หรือก่อนหน้า ให้แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > ลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด ขั้นตอนนี้จะลบข้อมูลทั้งหมดบนอุปกรณ์ของคุณ หลังจากลบข้อมูลไปแล้ว อุปกรณ์จะรีสตาร์ท และหน้าจอ "สวัสดี" จะปรากฏขึ้นมา

ทำต่อจนเสร็จ

หลังจากที่คุณถ่ายโอนข้อมูลไปยังอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS เครื่องใหม่แล้ว คุณจะต้องทำต่ออีกสองสามขั้นตอนเพื่อจบกระบวนการ หากคุณมี Apple Watch ให้ดูวิธีกู้คืนจากข้อมูลสำรอง แล้วจับคู่กับ iPhone เครื่องใหม่

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

วันที่เผยแพร่: