ใช้ iCloud เพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์ iOS เครื่องเดิมไปยัง iPhone, iPad หรือ iPod touch เครื่องใหม่ของคุณ

ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและคอนเทนต์ที่เคยซื้อไปยังอุปกรณ์ใหม่ของคุณโดยใช้ข้อมูลสำรอง iCloud ของอุปกรณ์เครื่องเดิม

iPhone แสดงหน้าจอแอพและข้อมูลโดยเลือก

 

วิธีการถ่ายโอนข้อมูลสำรอง iCloud ไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่

  1. เปิดอุปกรณ์เครื่องใหม่ หน้าจอ "สวัสดี" จะปรากฏขึ้น หากคุณตั้งค่าอุปกรณ์เครื่องใหม่เรียบร้อยแล้ว คุณจะต้องลบการตั้งค่านั้นก่อนจึงจะสามารถใช้ขั้นตอนเหล่านี้ได้* 
  2. ทำตามขั้นตอนจนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอ Wi-Fi
  3. แตะเครือข่าย Wi-Fi เพื่อเข้าร่วม ทำตามขั้นตอนจนกว่าคุณจะเห็นหน้าจอแอพและข้อมูล จากนั้นแตะ "กู้คืน" จากข้อมูลสำรอง iCloud
  4. ลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID และรหัสผ่านของคุณ 
  5. เมื่อระบบถาม ให้เลือกข้อมูลสำรอง ตรวจสอบวันที่และขนาดของข้อมูลแต่ละรายการ เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง หากระบบขอให้อัพเดทเป็น iOS เวอร์ชั่นใหม่กว่า ให้ดูสิ่งที่ควรทำ
  6. หากคุณซื้อคอนเทนต์ใน iTunes หรือ App Store โดยใช้ Apple ID หลายบัญชี ระบบจะขอให้คุณลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID แต่ละบัญชี หากจำรหัสผ่านไม่ได้ คุณสามารถข้ามขั้นตอนนี้โดยการแตะที่ "ไม่มี Apple ID หรือลืม" 
  7. เชื่อมต่อไว้อยู่ตลอดเวลา แล้วรอจนกว่ากระบวนการกู้คืนจะเสร็จสมบูรณ์ แล้วจึงดำเนินการตามขั้นตอนการตั้งค่าที่เหลือบนหน้าจอ หากเป็นไปได้ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Wi-Fi ไว้ตลอดเวลา แล้วเสียบปลั๊กหลังจากการตั้งค่า วิธีนี้จะช่วยให้คอนเทนต์ อย่างเช่น รูปภาพ เพลง และแอพที่เก็บไว้ใน iCloud สามารถดาวน์โหลดกลับลงในอุปกรณ์ได้โดยอัตโนมัติ

* หากต้องการลบข้อมูลทั้งหมดในอุปกรณ์ ให้แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > รีเซ็ต > ลบข้อมูลและการตั้งค่าทั้งหมด ขั้นตอนนี้จะลบข้อมูลทั้งหมดบนอุปกรณ์ของคุณ หลังจากลบข้อมูลแล้ว อุปกรณ์จะรีสตาร์ท และหน้าจอ "สวัสดี" จะปรากฏขึ้นมา

ทำต่อจนเสร็จ

หลังจากที่คุณถ่ายโอนข้อมูลไปยังอุปกรณ์ iOS เครื่องใหม่แล้ว คุณจะต้องทำต่ออีกสองสามขั้นตอนเพื่อจบกระบวนการ หากคุณมี Apple Watch ให้ดูวิธีกู้คืนจากข้อมูลสำรองและจับคู่กับ iPhone เครื่องใหม่ของคุณ

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

วันที่เผยแพร่: