ใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วเพื่อถ่ายโอนข้อมูลไปยัง iPhone หรือ iPad เครื่องใหม่

ตั้งค่าอุปกรณ์ iOS เครื่องใหม่ของคุณโดยอัตโนมัติโดยใช้ iPhone หรือ iPad

เริ่มใช้อย่างรวดเร็วจะใช้งานอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง ด้วยเหตุนี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกเวลาที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องปัจจุบันเป็นเวลาครู่หนึ่ง

iPhone เครื่องใหม่ที่แสดงหน้าจอเริ่มใช้อย่างรวดเร็ว คำแนะนำจะขอให้คุณวางอุปกรณ์เครื่องเก่าไว้ใกล้กับเครื่องใหม่

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เครื่องปัจจุบันของคุณเชื่อมต่อกับ Wi-Fi และบลูทูธเปิดอยู่ เปิดอุปกรณ์เครื่องใหม่แล้ววางไว้ใกล้กับอุปกรณ์เครื่องปัจจุบัน ปฏิบัติตามคําแนะนําบนหน้าจอเพื่อเริ่มต้น หากข้อความแจ้งให้ตั้งค่าอุปกรณ์เครื่องใหม่หายไปจากอุปกรณ์เครื่องปัจจุบันของคุณ ให้รีสตาร์ทอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง
  2. เชื่อมต่ออุปกรณ์กับ Wi-Fi หรือเครือข่ายเซลลูลาร์ของอุปกรณ์
  3. ระบบอาจขอให้คุณเปิดใช้งานบริการเซลลูลาร์
  4. ตั้งค่า Face ID หรือTouch ID
  5. เลือกวิธีที่คุณต้องการถ่ายโอนข้อมูล
    • หากคุณดาวน์โหลดจาก iCloud จะมีการดาวน์โหลดแอปและข้อมูลในเบื้องหลัง ดังนั้นคุณจึงสามารถเริ่มใช้อุปกรณ์เครื่องใหม่ได้ทันที
    • หากคุณถ่ายโอนโดยตรงจากอุปกรณ์เครื่องเก่า คุณจะต้องรอให้การถ่ายโอนเสร็จสมบูรณ์บนอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องก่อนจึงจะใช้อุปกรณ์เหล่านั้นได้
  6. วางอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องไว้ใกล้ๆ กันแล้วเสียบกับแหล่งจ่ายไฟจนกว่ากระบวนการการโยกย้ายข้อมูล จะเสร็จสมบูรณ์ เวลาในการถ่ายโอนข้อมูลอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น สภาพเครือข่ายและปริมาณข้อมูลที่ถ่ายโอน

หากยังคงต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

หากอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณลงทะเบียนใน Apple School Manager หรือ Apple Business Manager คุณจะไม่สามารถใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วเพื่อถ่ายโอนข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องปัจจุบัน

 

วันที่เผยแพร่: