ใช้ "เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว" เพื่อถ่ายโอนข้อมูลไปยัง iPhone, iPad หรือ iPod touch เครื่องใหม่

ตั้งค่าอุปกรณ์ iOS เครื่องใหม่โดยอัตโนมัติผ่าน iPhone, iPad หรือ iPod touch

การเริ่มต้นอย่างรวดเร็วช่วยให้คุณตั้งค่าอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS เครื่องใหม่ได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ข้อมูลจากอุปกรณ์เครื่องปัจจุบัน* จากนั้นคุณสามารถกู้คืนข้อมูลและเนื้อหาส่วนที่เหลือไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณจากข้อมูลสำรอง iCloud 

หากคุณกำลังตั้งค่าอุปกรณ์เครื่องใหม่โดยใช้อุปกรณ์เครื่องปัจจุบัน และอุปกรณ์เครื่องปัจจุบันของคุณใช้ iOS 12.4 ขึ้นไปหรือ iPadOS เริ่มต้นอย่างรวดเร็วจะมีตัวเลือกให้ย้ายจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์ ซึ่งช่วยให้คุณถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดแบบไร้สายจากอุปกรณ์เครื่องปัจจุบันไปยังเครื่องใหม่

เริ่มต้นอย่างรวดเร็วจะใช้งานอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง ด้วยเหตุนี้โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เลือกเวลาที่คุณไม่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เครื่องปัจจุบันเป็นเวลาครู่หนึ่ง

 

iPhone แสดงหน้าจอเริ่มต้นอย่างรวดเร็ว พร้อมข้อความแจ้งให้ตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่

วิธีใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

 1. เปิดอุปกรณ์เครื่องใหม่แล้ววางไว้ใกล้กับอุปกรณ์เครื่องปัจจุบัน หน้าจอเริ่มต้นอย่างรวดเร็วจะปรากฏขึ้นบนอุปกรณ์เครื่องปัจจุบันของคุณและเสนอตัวเลือกในการใช้ Apple ID เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์เครื่องใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Apple ID ดังกล่าวเป็นบัญชีที่คุณต้องการใช้ จากนั้นแตะดำเนินการต่อ หากคุณไม่เห็นตัวเลือกเพื่อดำเนินการต่อบนอุปกรณ์เครื่องปัจจุบันของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบลูทูธเปิดอยู่
 2. รอให้ภาพเคลื่อนไหวปรากฏบนอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณ ถืออุปกรณ์เครื่องปัจจุบันของคุณไว้เหนืออุปกรณ์เครื่องใหม่ จากนั้นจัดภาพเคลื่อนไหวในช่องมองภาพให้อยู่ตรงกึ่งกลาง รอให้ข้อความที่แสดงว่า "ตั้งค่าให้เสร็จบน [อุปกรณ์] เครื่องใหม่" ปรากฏขึ้น หากคุณไม่สามารถใช้กล้องของอุปกรณ์เครื่องปัจจุบันได้ ให้แตะ "ตรวจสอบสิทธิ์เอง" จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏ 
 3. เมื่อระบบขอ ให้ป้อนรหัสอุปกรณ์เครื่องปัจจุบันบนอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณ
 4. ทำตามคำแนะนำเพื่อตั้งค่า Touch ID หรือ Face ID บนอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณ
 5. เมื่อระบบขอ ให้ป้อนรหัสผ่าน Apple ID บนอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณ หากคุณมีอุปกรณ์มากกว่าหนึ่งเครื่อง คุณอาจต้องป้อนรหัสผ่านของอุปกรณ์เครื่องอื่นด้วย
 6. อุปกรณ์ใหม่ของคุณมีตัวเลือกให้ถ่ายโอนจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์หรือกู้คืนแอพ ข้อมูลให้ และการตั้งค่าจากข้อมูลสำรอง iCloud ล่าสุด คุณยังสามารถแตะตัวเลือกอื่นๆ เพื่อกู้คืนจากข้อมูลสำรองบนคอมพิวเตอร์ของคุณ หลังจากที่คุณเลือกข้อมูลสำรอง คุณสามารถเลือกได้ว่าจะถ่ายโอนการตั้งค่าบางรายการที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่ตั้ง, ความเป็นส่วนตัว, Apple Pay หรือ Siri ด้วยหรือไม่
 7. หากคุณมี Apple Watch และกำลังตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่ ระบบยังสอบถามคุณอีกด้วยว่าคุณต้องการถ่ายโอนข้อมูลและการตั้งค่า Apple Watch ของคุณด้วยหรือไม่

ถ่ายโอนข้อมูลจาก iPhone หรือ iPad เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องโดยตรง

หาก iPhone หรือ iPad เครื่องปัจจุบันของคุณใช้ iOS 12.4 ขึ้นไปหรือ iPadOS คุณสามารถใช้การย้ายจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งเพื่อถ่ายโอนข้อมูลโดยตรงจากอุปกรณ์เครื่องเก่าไปยังเครื่องใหม่ คุณยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลแบบไร้สายได้ หรือโดยเชื่อมต่ออุปกรณ์กับสาย

หากต้องการย้ายข้อมูลแบบไร้สาย ให้วางอุปกรณ์เครื่องเก่าไว้ใกล้ๆ กับเครื่องใหม่ตลอดการโอนแล้วทำตามขั้นตอนด้านล่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟอยู่

 

iPhone แสดงหน้าจอที่ขอให้คุณเลือกว่าต้องการถ่ายโอนข้อมูลจาก iPhone เครื่องปัจจุบันหรือจากข้อมูลสำรอง iCloud

การย้ายจากอุปกรณ์หนึ่งไปยังอีกอุปกรณ์

 1. เปิดอุปกรณ์เครื่องใหม่แล้ววางไว้ใกล้ๆ อุปกรณ์เครื่องปัจจุบันที่ใช้ iOS 12.4 หรือใหม่กว่า หรือ iPadOS หน้าจอเริ่มต้นอย่างรวดเร็วจะปรากฏขึ้นบนอุปกรณ์เครื่องปัจจุบันของคุณและเสนอตัวเลือกในการใช้ Apple ID เพื่อตั้งค่าอุปกรณ์เครื่องใหม่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Apple ID ดังกล่าวเป็นบัญชีที่คุณต้องการใช้ จากนั้นแตะดำเนินการต่อ หากคุณไม่เห็นตัวเลือกเพื่อดำเนินการต่อบนอุปกรณ์เครื่องปัจจุบันของคุณ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบลูทูธเปิดอยู่
 2. รอให้ภาพเคลื่อนไหวปรากฏบนอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณ ถืออุปกรณ์เครื่องปัจจุบันของคุณไว้เหนืออุปกรณ์เครื่องใหม่ จากนั้นจัดภาพเคลื่อนไหวในช่องมองภาพให้อยู่ตรงกึ่งกลาง รอให้ข้อความที่แสดงว่า "ตั้งค่าให้เสร็จบน [อุปกรณ์] เครื่องใหม่" ปรากฏขึ้น หากคุณไม่สามารถใช้กล้องของอุปกรณ์เครื่องปัจจุบันได้ ให้แตะ "ตรวจสอบสิทธิ์เอง" จากนั้นทำตามขั้นตอนที่ปรากฏ 
 3. เมื่อระบบขอ ให้ป้อนรหัสบนอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณ
 4. ทำตามคำแนะนำเพื่อตั้งค่า Touch ID หรือ Face ID บนอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณ
 5. แตะโอนจาก [อุปกรณ์] เพื่อเริ่มถ่ายโอนข้อมูลของคุณจาก iPhone หรือ iPad เครื่องปัจจุบันไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ หากคุณใช้วิธีแบบใช้สาย ไอคอนการถ่ายโอน จะระบุว่าอุปกรณ์ของคุณกำลังเชื่อมต่ออยู่ คุณยังสามารถเลือกได้ว่าจะถ่ายโอนการตั้งค่าบางรายการ เช่น Apple Pay และ Siri จากอุปกรณ์เครื่องเก่าไปยัง iPhone หรือ iPad เครื่องใหม่หรือไม่
 6. หากคุณมี Apple Watch และกำลังตั้งค่า iPhone เครื่องใหม่ ระบบจะถามว่าคุณต้องการถ่ายโอนข้อมูลและการตั้งค่า Apple Watch ของคุณด้วยหรือไม่ 
 7. วางอุปกรณ์ทั้งสองเครื่องไว้ใกล้ๆ กันแล้วเสียบกับแหล่งจ่ายไฟจนกว่ากระบวนการการโยกย้ายข้อมูล iPhone จะเสร็จสมบูรณ์ เวลาในการถ่ายโอนข้อมูลอาจแตกต่างกันไปตามปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของการเชื่อมต่อที่คุณใช้ สภาพเครือข่าย และปริมาณข้อมูลที่ถ่ายโอน

ย้ายข้อมูลจาก iPhone ของคุณโดยใช้สายเชื่อมต่อ

คุณสามารถเลือกวิธีแบบใช้สายหากเครือข่ายไร้สายที่กำลังใช้ช้าหรือมีการใช้งานหนาแน่น หากต้องการโยกย้ายข้อมูลจาก iPhone เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องผ่านการเชื่อมต่อแบบใช้สาย คุณต้องมีอะแดปเตอร์กล้อง Lightning เป็น USB 3 และสาย Lightning เป็น USB แล้วทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์กล้อง Lightning เป็น USB 3 เพื่อจ่ายไฟผ่านพอร์ต Lightning ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟขนาด 12 วัตต์
 2. เชื่อมต่ออะแดปเตอร์กล้อง Lightning เป็น USB 3 กับ iPhone เครื่องปัจจุบันของคุณ
 3. เสียบ Lightning to USB Cable เข้ากับ iPhone เครื่องใหม่ของคุณ จากนั้นเชื่อมต่อปลายอีกด้านกับอะแดปเตอร์
 4. ดำเนินการต่อโดยทำตามขั้นตอนด้านบน

การย้ายข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อแบบมีสายรองรับเฉพาะบน iPhone เท่านั้น

ทำต่อจนเสร็จ

หลังจากที่คุณถ่ายโอนข้อมูลไปยังอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS เครื่องใหม่แล้วคุณอาจต้องทำต่ออีกสองสามขั้นตอนเพื่อจบกระบวนการ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ตั้งค่าและถ่ายโอนเนื้อหาของคุณไปยังอุปกรณ์เครื่องใหม่ของคุณ ก่อนที่คุณจะขายหรือยกอุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS เครื่องเก่าให้กับผู้อื่น

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

 

* หาก iPhone เครื่องใหม่ของคุณลงทะเบียนใน Apple School Manager หรือ Apple Business Manager คุณจะไม่สามารถใช้เริ่มต้นอย่างรวดเร็วเพื่อถ่ายโอนข้อมูลจาก iPhone เครื่องปัจจุบันของคุณ

วันที่เผยแพร่: