ตอบรับคำขอเป็นเพื่อนสำหรับ Game Center

ในการตอบรับคำขอเป็นเพื่อน คุณต้องมีอุปกรณ์ iOS ที่ใช้ iOS 13 หรือ iPadOS 13

หากคุณได้รับคำขอเป็นเพื่อนสำหรับ Game Center คุณต้องมี iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่ใช้ iOS 13 หรือ iPadOS 13 เพื่อตอบรับคำขอนั้น คุณไม่สามารถตอบรับคำขอเป็นเพื่อนด้วยอุปกรณ์ iOS หรือ Android รุ่นก่อนหน้าได้

วันที่เผยแพร่: