ตั้งค่า Apple TV (รุ่นที่ 3)

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่า Apple TV ของคุณ

เสียบสายเข้ากับแหล่งจ่ายไฟและเชื่อมต่อทีวีของคุณ

เชื่อมต่อสายไฟเข้ากับ Apple TV และเสียบเข้ากับเต้าเสียบไฟฟ้า จากนั้นเชื่อมต่อ Apple TV เข้ากับทีวีด้วยสาย HDMI

เปิดทีวีของคุณ แล้วเลือกสัญญาณเข้า

เปิดทีวีและคลิกปุ่มใดก็ได้บน Apple Remote เพื่อดูหน้าจอตั้งค่า หากคุณไม่เห็นหน้าจอตั้งค่า ให้ตรวจสอบว่าคุณได้เลือกสัญญาณเข้า HDMI ที่ Apple TV เชื่อมต่ออยู่

 

เลือกภาษาและเชื่อมต่อกับ Wi-Fi

ใช้รีโมทที่มาพร้อมกับ Apple TV ของคุณเพื่อเลือกภาษาและเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ในบ้านของคุณ หากต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยใช้อีเธอร์เน็ต ให้เชื่อมต่อ Apple TV เข้ากับเราเตอร์โดยใช้สายอีเธอร์เน็ต

จากนั้นรอให้ Apple TV ทำการตั้งค่าให้เสร็จสมบูรณ์ เมื่อการตั้งค่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณจะเห็นหน้าจอโฮม

 

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าและตรวจหารายการอัพเดท

ไปที่การตั้งค่าบน Apple TV เพื่อซ่อนแอพจากหน้าจอโฮม เปลี่ยนแปลงการตั้งค่า AirPlay และตรวจหารายการอัพเดทซอฟต์แวร์ใหม่

หากต้องการซื้อหรือเช่าภาพยนตร์จาก iTunes Store หรือแอพ Apple TV ให้ไปที่การตั้งค่า > iTunes Store และลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ

คุณยังสามารถลงชื่อเข้าใช้ iCloud เพื่อดูรูปภาพ iCloud ของคุณและใช้การแชร์กันในครอบครัวบน Apple TV ของคุณ เพียงไปที่การตั้งค่า > iCloud และลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID ของคุณ

หากคุณมีการตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยสำหรับ Apple ID ไว้และถูกขอให้ป้อนรหัสยืนยัน ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

ต้องการความช่วยเหลือหรือไม่

หากต้องการดูสิ่งที่ควรทำต่อไป ให้ดูปัญหาของคุณที่ด้านล่าง

หาก Apple TV ของคุณเปิดไม่ได้

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Apple TV ของคุณเสียบปลั๊กอยู่และตรวจสอบว่าสาย HDMI เชื่อมต่อกับ Apple TV และโทรทัศน์ของคุณแน่นดี หาก Apple TV ยังคงเปิดไม่ติด ไม่แสดงวิดีโอ หรือเล่นเสียง ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

หากระบบขอให้ป้อนรหัสยืนยัน

หากคุณเปิดใช้งานการตรวจสอบสิทธิ์สองปัจจัยสำหรับ Apple ID ของคุณ คุณอาจถูกขอให้ป้อนรหัสยืนยันหกหลักเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้ Apple TV ด้วย Apple ID ของคุณ รับรหัสยืนยันจากอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้ที่ใช้ iOS 9 ขึ้นไป หรือ OS X El Capitan ขึ้นไป หรือเลือกให้ส่งไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่เชื่อถือได้ของคุณ จากนั้นป้อนรหัสยืนยันหกหลักบน Apple TV ของคุณ

หากคุณไม่สามารถใช้รีโมทได้

คุณอาจต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ในรีโมท หากคุณซื้อ Apple TV จากผู้อื่นและไม่ได้มาพร้อมกับรีโมท คุณต้องซื้อ Apple Remote (อะลูมิเนียม) เพื่อตั้งค่า Apple TV ของคุณ

วันที่เผยแพร่: