ดาวน์โหลดและสตรีมรายการทีวีและภาพยนตร์จากช่อง Apple TV+ และ Apple TV

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการดาวน์โหลดและการสตรีมคอนเทนต์จากการสมัครสมาชิกแอพ Apple TV ของคุณ

ดาวน์โหลดรายการทีวีและภาพยนตร์

หากคุณสมัครสมาชิก Apple TV+ หรือช่อง Apple TV คุณจะสามารถดาวน์โหลดรายการทีวีและภาพยนตร์ที่รวมอยู่ในการสมัครสมาชิกของคุณบน iPhone, iPad, iPod touch และ Mac ได้

  1. เปิดแอพ Apple TV บน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac
  2. ไปที่หน้าของช่อง หรือค้นหาภาพยนตร์หรือรายการทีวี
  3. แตะหรือคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลด  ที่อยู่ถัดจากรายการทีวีหรือภาพยนตร์

หากต้องการค้นหาและเล่นรายการดาวน์โหลดของคุณ ให้ไปที่แท็บคลัง แล้วแตะหรือคลิกดาวน์โหลดแล้ว

คุณไม่สามารถดาวน์โหลดคอนเทนต์จากแอพ Apple TV บน Apple TV, สมาร์ททีวี, อุปกรณ์สตรีม และบน tv.apple.com/th ได้

การจำกัดสำหรับการดาวน์โหลด

สำหรับช่องของ Apple TV ส่วนใหญ่ รายการดาวน์โหลดจะมีอายุสูงสุด 30 วันก่อนที่จะหมดอายุ สำหรับบางช่อง รายการดาวน์โหลดอาจหมดอายุเร็วกว่านั้น

บางช่องของ Apple TV อาจมีการจำกัดจำนวนไฟล์ที่สามารถดาวน์โหลดได้พร้อมกันและจำนวนอุปกรณ์ที่คุณสามารถใช้ดาวน์โหลดคอนเทนต์ได้ หากคุณดาวน์โหลดไฟล์หรือมีจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ดาวน์โหลดถึงขีดจำกัดสูงสุด แอพ Apple TV จะเตือนคุณ คุณจะต้องลบตอนของรายการทีวีหรือภาพยนตร์ที่ดาวน์โหลดมาก่อนหน้านี้บนอุปกรณ์เครื่องใดเครื่องหนึ่งของคุณ (หรือของครอบครัวของคุณ) ก่อนที่คุณจะสามารถดาวน์โหลดอย่างอื่นจากช่องนั้นได้

การจำกัดสำหรับการสตรีมบนอุปกรณ์หลายเครื่อง

  • Apple TV+: การสมัครสมาชิกเพียงหนึ่งครั้งช่วยให้คุณเพลิดเพลินไปกับการสตรีมพร้อมกันถึง 6 สตรีม หากคุณสมัครสมาชิก Apple Music แบบนักศึกษา ซึ่งมี Apple TV+ ให้ใช้งานในเวลาที่จำกัด คุณจะสามารถสตรีม Apple TV+ ได้บนอุปกรณ์หนึ่งเครื่องในแต่ละครั้ง
  • ช่อง Apple TV: การสมัครสมาชิกหนึ่งครั้งช่วยให้คุณเพลิดเพลินกับสตรีมพร้อมกันสูงสุดถึง 3 สตรีม บางช่องอาจให้คุณสตรีมพร้อมกันได้มากกว่า 3 สตรีม
     

ดูเพิ่มเติม

แอพ Apple TV, ช่อง Apple TV, Apple TV+ และความพร้อมให้บริการของร้านอาจแตกต่างกันตามประเทศและภูมิภาค ดูความพร้อมให้บริการในประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

วันที่เผยแพร่: