พิมพ์อักษรเบรลล์บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณโดยตรง

iPhone, iPad หรือ iPod touch รองรับการป้อนอักษรเบรลล์โดยตรงบนหน้าจออุปกรณ์ โดยไม่จำเป็นต้องมีคีย์บอร์ดอักษรเบรลล์แบบกายภาพ 

วิธีป้อนอักษรเบรลล์บนหน้าจออุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS

คุณสามารถป้อนอักษรเบรลล์ได้โดยให้อุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS วางราบอยู่ด้านหน้าคุณ (โหมดหน้าจอราบกับโต๊ะ) หรือหันจออุปกรณ์ออกจากตัวเพื่อให้สามารถงอนิ้วกลับมาแตะหน้าจอได้ (โหมดหน้าจอเอียง)

ขั้นแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิด VoiceOver อยู่ จากนั้นตั้งค่าตัวหมุน VoiceOver ให้เป็นการป้อนอักษรเบรลล์บนหน้าจอ หากการป้อนอักษรเบรลล์บนหน้าจอไม่อยู่ในตัวหมุน ให้ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > ตัวหมุน จากนั้นเปิดการป้อนอักษรเบรลล์บนหน้าจอ

ตอนนี้ คุณสามารถป้อนอักษรเบรลล์ได้โดยการแตะที่หน้าจอด้วยนิ้วเดียวหรือหลายนิ้วพร้อมกันได้แล้ว ทั้งนี้คุณยังสามารถดำเนินการกระทำต่อไปนี้ได้อีกด้วย

  • ใส่ช่องว่าง: ปัดขวาด้วยนิ้วเดียว
  • ลบตัวอักษรก่อนหน้า: ปัดซ้ายด้วยนิ้วเดียว
  • ย้ายไปยังบรรทัดใหม่: ปัดขวาด้วยสองนิ้ว
  • วนผ่านคำแนะนำด้านการสะกดคำ: ปัดขึ้นหรือลงด้วยนิ้วเดียว
  • ป้อนอักขระขึ้นบรรทัดใหม่ หรือส่งข้อความ: ปัดขึ้นด้วยสามนิ้ว
  • สลับระหว่างอักษรเบรลล์แบบหกจุดกับอักษรเบรลล์แบบย่อ: ปัดขวาด้วยสามนิ้ว
  • แปลทันที (เมื่อการย่อเปิดอยู่): ปัดลงด้วยสองนิ้ว
  • สลับไปยังคีย์บอร์ดถัดไป: ปัดขึ้นด้วยสองนิ้ว

หากต้องการออกจากการป้อนอักษรเบรลล์บนหน้าจอ ให้ใช้สองนิ้วเลื่อนไปมาหรือปรับตัวหมุนไปยังการตั้งค่าอื่น

หากต้องการให้ iPad อ่านออกเสียงจุด ให้แตะจุดค้างไว้ จากนั้นปล่อยจุดเมื่อได้ยินเสียงและการประกาศจับเวลา

ปรับการป้อนตำแหน่งของจุด

บน iPhone ให้แตะตำแหน่งของจุดทั้งสามจุดทางด้านขวาแล้วปล่อย จากนั้นแตะตำแหน่งของจุดทั้งสามจุดทางด้านซ้ายแล้วปล่อย บน iPad ให้แตะตำแหน่งของจุดทั้งหมดพร้อมกันสองครั้ง VoiceOver จะประกาศว่าได้ปรับตำแหน่งของจุดเรียบร้อยแล้ว

เปลี่ยนการตั้งค่าการป้อนอักษรเบรลล์บนหน้าจอ

ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง > VoiceOver > อักษรเบรลล์ > การป้อนอักษรเบรลล์บนหน้าจอ เพื่อทำให้อักษรเบรลล์แบบหกจุดหรืออักษรเบรลล์แบบย่อเป็นค่าเริ่มต้นหรือกลับตำแหน่งของจุดสำหรับอักษรเบรลล์แบบหกจุดและแปดจุด

วันที่เผยแพร่: