รับการเตือนด้วยแฟลช LED บน iPhone หรือ iPad Pro ของคุณ

แฟลช LED บน iPhone หรือ iPad Pro สามารถกะพริบเมื่ออุปกรณ์ได้รับการแจ้งเตือนขณะที่ล็อคอยู่ คุณสมบัตินี้มีประโยชน์หากคุณไม่ต้องการพลาดการแจ้งเตือนในขณะที่อุปกรณ์ล็อคและปิดเสียงอยู่

วิธีการเปิดแฟลช LED สำหรับการเตือน

  1. ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง จากนั้นเลือกเสียง/ภาพ
  2. เปิด "แฟลช LED สำหรับการเตือน"
  3. เปิด "ใช้ไฟแฟลชตอนปิดเสียง" หากคุณต้องการให้แฟลช LED สำหรับการเตือนทำงานเมื่อ iPhone หรือ iPad Pro* ปิดเสียงอยู่เท่านั้น

แฟลช LED สำหรับการเตือนจะทำงานเมื่ออุปกรณ์ของคุณล็อคอยู่เท่านั้น

* แฟลช LED สำหรับการเตือนมีให้ใช้งานใน iPad Pro รุ่นที่เปิดตัวในปี 2016 ขึ้นไป

วันที่เผยแพร่: