รับการเตือนด้วยแฟลช LED บน iPhone หรือ iPad ของคุณ

แฟลช LED ถัดจากเลนส์กล้องที่ด้านหลังของ iPhone หรือ iPad อาจกะพริบเมื่ออุปกรณ์ของคุณถูกล็อคและคุณได้รับการแจ้งเตือน ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่อาจพลาดเสียงเตือน

วิธีการเปิดแฟลช LED สำหรับการเตือน

  1. เปิดแอปการตั้งค่า แตะการช่วยการเข้าถึง จากนั้นแตะเสียง/ภาพ
  2. เปิด "แฟลช LED สำหรับการเตือน"

เพื่อป้องกันไม่ให้แฟลช LED กะพริบเมื่อ iPhone หรือ iPad* ของคุณอยู่ในโหมดปิดเสียง ให้ปิดไฟแฟลชตอนปิดเสียง

แฟลช LED สำหรับการเตือนจะทำงานเมื่ออุปกรณ์ของคุณล็อคอยู่เท่านั้น

* แฟลช LED สำหรับการแจ้งเตือนสามารถใช้ได้กับ iPad Pro (9.7 นิ้ว), iPad Pro (10.5 นิ้ว), iPad Pro 12.9 นิ้ว (รุ่นที่ 2) และใหม่กว่า, iPad Pro 11 นิ้ว (ทุกรุ่น) และ iPad mini (รุ่นที่ 6)

วันที่เผยแพร่: