เติมข้อความด้วยการไล่ระดับสีหรือรูปภาพใน Pages, Numbers และ Keynote

คุณสามารถเพิ่มเค้าโครงเพื่อทำให้ข้อความของคุณโดดเด่น

เติมข้อความด้วยการไล่ระดับสี

การไล่ระดับสีจะสร้างการเปลี่ยนทีละน้อยประหว่างสองสีหรือมากกว่า ใน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac คุณสามารถเติมข้อความด้วยการไล่ระดับสีสองสี

เติมข้อความด้วยการไล่ระดับสีสองสี

คุณสามารถเติมข้อความด้วยการไล่ระดับสีสองสีและปรับทิศทางและมุมของการไล่ระดับสีได้ 

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเติมด้วยการไล่ระดับสี หากต้องการเติมข้อความทั้งหมดในกล่องข้อความ ให้เลือกกล่องข้อความ
 2. แตะหรือคลิกปุ่มรูปแบบ 
 3. แตะหรือคลิกสีข้อความ
 4. บน iPhone หรือ iPad ให้แตะไล่ระดับสี บน Mac ให้คลิกเติมไล่ระดับสี
 5. หากต้องการเปลี่ยนสีของการไล่ระดับสี ให้ใช้ตัวเลือกสีเพื่อเลือกแถบสี หรือใช้วงล้อสีเพื่อเลือกสีที่เจาะจงที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เลือกสีม่วงเพื่อเริ่มการไล่ระดับสีและสีน้ำเงินเพื่อสิ้นสุดการไล่ระดับสี

ใช้การควบคุมอื่นๆ เพื่อเปลี่ยนมุมและทิศทางของการไล่ระดับสี

สร้างการเติมไล่ระดับสีที่มีมากกว่าสองสี

บน Mac คุณสามารถเพิ่มสีในการไล่ระดับสีได้มากกว่าสองสี เลือกข้อความ จากนั้นเลือกเติมไล่ระดับสีขั้นสูงจากเมนูป๊อปอัพสีข้อความ ใช้แถบเลื่อนเพื่อเพิ่มการหยุดสีเพื่อเพิ่มสีเพิ่มเติมให้กับการไล่ระดับสี คลิกที่การหยุดสีเพื่อเปลี่ยนสีของการหยุดนั้น ลากการหยุดสีและใช้การควบคุมอื่นๆ เพื่อปรับการผสมสี มุม และทิศทางของการไล่ระดับสี

ใช้การไล่ระดับสีกับทั้งหน้าหรือวัตถุ

คุณสามารถใช้การไล่ระดับสีกับทั้งหน้าหรือวัตถุ เพื่อให้การไล่ระดับสีกระจายไปทั่วทั้งหน้าหรือวัตถุ รวมถึงส่วนที่ไม่มีข้อความใดๆ อยู่ด้วย

 • ในเอกสารการประมวลผลคำ Pages ให้เลือกข้อความ จากนั้นเลือก "ปรับใช้การไล่ระดับสีกับทั้งหน้า" 
 • ในเอกสารเค้าโครงหน้าของ Pages, สเปรดชีต Numbers หรืองานนำเสนอ Keynote ให้เลือกวัตถุ จากนั้นเลือก "ปรับใช้การไล่ระดับสีกับวัตถุทั้งชิ้น"  

เมื่อคุณเลือกตัวเลือกนี้ คุณอาจเห็นสีมากขึ้นเมื่อคุณเพิ่มข้อความเพิ่มเติมและเห็นสีน้อยลงเมื่อคุณลบข้อความ 


เติมข้อความด้วยรูปภาพ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการเติมด้วยรูปภาพ หากต้องการเติมข้อความทั้งหมดในกล่องข้อความ ให้เลือกกล่องข้อความ
 2. แตะหรือคลิกปุ่มรูปแบบ 
 3. แตะหรือคลิกสีข้อความ
 4. บน iPhone หรือ iPad ให้แตะภาพ บน Mac ให้คลิกเติมภาพ
 5. หากต้องการเลือกภาพ ให้แตะเปลี่ยนภาพบน iPhone หรือ iPad หรือคลิกเลือกบน Mac จากนั้นไปที่ภาพที่คุณต้องการ

คุณสามารถปรับขนาดหรือยืดภาพให้พอดีกับข้อความในข้อความ จัดเรียงภาพ และอื่นๆ 

และคุณยังสามารถเพิ่มการทับซ้อนสีได้ บน iPhone หรือ iPad ให้เปิดการทับซ้อนสี จากนั้นทำการปรับเปลี่ยน ในการเพิ่มการทับซ้อนสีบน Mac ให้เลือกเติมภาพขั้นสูงจากเมนูสีข้อความ จากนั้นคลิกวงล้อสีและทำการปรับเปลี่ยน


เพิ่มเค้าโครงในข้อความ

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการจัดเค้าโครง เมื่อต้องการจัดเค้าโครงข้อความทั้งหมดในกล่องข้อความ ให้เลือกกล่องข้อความ
 2. แตะหรือคลิกปุ่มรูปแบบ 
 3. บน iPhone หรือ iPad ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม  บน Mac ให้คลิกปุ่มตัวเลือกขั้นสูง  ใต้แบบอักษร
 4. เลือกเค้าโครง
 5. เลือกประเภทของเส้น สี และความกว้างของเค้าโครง
 6. คุณสามารถลบสีของข้อความเพื่อเน้นเค้าโครงได้โดยทำดังนี้
  • บน iPhone หรือ iPad ให้แตะปุ่มรูปแบบ แตะข้อความ แล้วแตะสีข้อความ แตะค่าที่ตั้งไว้ ปัดไปที่ตัวเลือกสีดำและสีขาว แล้วแตะไม่เติม
  • บน Mac ให้คลิกเมนูป๊อปอัพสีแบบอักษรด้านล่างลักษณะอักขระ จากนั้นเลือกไม่เติม
วันที่เผยแพร่: