เกี่ยวกับกิจกรรมการช่วยการเข้าถึง

กิจกรรมการช่วยการเข้าถึงคือคุณสมบัติการพัฒนาเว็บแบบทดลองที่มีให้ใช้งานบน macOS 10.14 หรือใหม่กว่าและ iOS 12 หรือใหม่กว่า โดยจำเป็นต้องเปิดคุณสมบัติ Accessibility Object Model ในการตั้งค่าขั้นสูงใน Safari เพื่อใช้งาน

วิธีใช้กิจกรรมการช่วยการเข้าถึง

คุณสมบัติกิจกรรมการช่วยการเข้าถึงใหม่มอบหนทางให้กับนักพัฒนาเว็บ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ใช้เทคโนโลยีความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงตัวควบคุมที่กำหนดเองได้ เช่น แถบเลื่อนบนเว็บที่กำหนดเอง ในปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถกระตุ้นการกระทำเหล่านี้ได้ผ่านเทคโนโลยีความช่วยเหลือ เช่น VoiceOver และการควบคุมสวิตช์ หรือผ่านอุปกรณ์อินพุตกระแสหลัก เช่น คีย์บอร์ด กิจกรรมการช่วยการเข้าถึงเป็นคุณสมบัติย่อยของโปรเจ็กต์ Accessibility Object Model (AOM) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเว็บที่เกิดขึ้นใหม่ในขณะนี้ภายใต้การพัฒนาแบบ W3C ร่วมกันของ Apple, Google และ Mozilla Foundation AOM จะถูกปิดไว้ตามค่าเริ่มต้นใน iOS และ macOS

เปิดกิจกรรมการช่วยการเข้าถึง

เมื่อตัวควบคุมกิจกรรมการช่วยการเข้าถึงถูกเปิดตามค่าเริ่มต้น คุณสมบัตินี้จะทำงานเฉพาะเมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่า AOM ซึ่งเป็นคุณสมบัติของนักพัฒนาที่ถูกปิดไว้ตามค่าเริ่มต้น

หากต้องการเปิดกิจกรรมการช่วยการเข้าถึงบน Mac ของคุณ ให้ทำดังนี้

  1. เลือก Safari > การตั้งค่า
  2. คลิกขั้นสูง แล้วเลือกแสดงเมนูพัฒนาในแถบเมนู
  3. จากแถบเมนู Safari ให้เลือกพัฒนา > คุณสมบัติแบบทดลอง > Accessibility Object Model
  4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมการช่วยการเข้าถึงเปิดอยู่ใน  > การตั้งค่าระบบ > การช่วยการเข้าถึง >  VoiceOver > เปิดยูทิลิตี้ VoiceOver > เว็บ > ทั่วไป > กิจกรรมการช่วยการเข้าถึง

บน Mac การควบคุมสวิตช์จะสังเกตการตั้งค่ากิจกรรมการช่วยการเข้าถึงในยูทิลิตี้ VoiceOver

หากต้องการเปิดกิจกรรมการช่วยการเข้าถึงบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ ให้ทำดังนี้

  1. ไปที่การตั้งค่า > Safari > ขั้นสูง > คุณสมบัติแบบทดลอง
  2. แตะเพื่อเปิด Accessibility Object Model
  3. แตะการตั้งค่า > ทั่วไป > การช่วยการเข้าถึง เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่ากิจกรรมการช่วยการเข้าถึงเปิดอยู่สำหรับ VoiceOver และการควบคุมสวิตช์ สำหรับ VoiceOver ให้แตะ VoiceOver > เว็บ > กิจกรรมการช่วยการเข้าถึง หรือสำหรับการควบคุมสวิตช์ ให้แตะการควบคุมสวิตช์ > เว็บ > กิจกรรมการช่วยการเข้าถึง

ความเป็นส่วนตัว

Apple มุ่งมั่นที่จะให้การช่วยการเข้าถึงและความเป็นส่วนตัว คุณสมบัติกิจกรรมการช่วยการเข้าถึงไม่อนุญาตให้เว็บไซต์ต่างๆ สอบถามอย่างเจาะจงว่าบุคคลกำลังใช้ตัวอ่านหน้าจอหรือเทคโนโลยีความช่วยเหลือเฉพาะอื่นๆ และจะไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถหรือความทุพพลภาพของผู้ใช้ด้วย อย่างไรก็ตาม นักพัฒนาเว็บอาจทราบได้ว่าเทคโนโลยีความช่วยเหลือเปิดใช้งานอยู่บนอุปกรณ์ เพื่อให้สามารถส่งมอบเว็บไซต์ที่สามารถใช้งานร่วมกับเทคโนโลยีความช่วยเหลือได้

วันที่เผยแพร่: