เกี่ยวกับกิจกรรมการช่วยการเข้าถึง

ใน macOS 10.14.3 และ iOS 12.3 สวิตช์กิจกรรมการช่วยการเข้าถึงซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ในการตั้งค่าการช่วยการเข้าถึง รวมอยู่ภายใต้การควบคุม Accessibility Object Model (AOM)

วิธีใช้กิจกรรมการช่วยการเข้าถึง

คุณสมบัติกิจกรรมการช่วยการเข้าถึงใหม่ช่วยให้นักพัฒนาเว็บมั่นใจได้ว่าผู้ใช้เทคโนโลยีความช่วยเหลือจะเข้าถึงการควบคุมที่กำหนดเองที่ตนสร้างขึ้นได้ ในปัจจุบัน ผู้ใช้สามารถเปิดการทำงานเหล่านี้ได้ผ่านเทคโนโลยีความช่วยเหลือ เช่น VoiceOver และการควบคุมสวิตช์ หรือผ่านอุปกรณ์อินพุตที่ใช้กันทั่วไป เช่น คีย์บอร์ด 

กิจกรรมการช่วยการเข้าถึงเป็นคุณสมบัติย่อยของโปรเจ็กต์ Accessibility Object Model (AOM) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเว็บที่เกิดขึ้นใหม่ในขณะนี้ภายใต้การพัฒนาแบบ W3C ร่วมกันของ Apple, Google และ Mozilla Foundation มาตรฐานซึ่งขณะนี้อยู่ในฉบับร่างประกอบด้วยกิจกรรมการป้อนข้อมูลทางความหมายแบบใหม่ เช่น การดำเนินการเพิ่มและลดสำหรับแถบเลื่อนที่กำหนดเอง การดำเนินการปิดสำหรับกล่องโต้ตอบที่กำหนดเอง และการดำเนินการจับคู่สำหรับมุมมองการเลื่อนที่กำหนดเอง คุณสมบัติ AOM จะถูกปิดไว้ตามค่าเริ่มต้นใน iOS และ macOS

เปิดกิจกรรมการช่วยการเข้าถึง

คุณสมบัติกิจกรรมการช่วยการเข้าถึงจะทำงานเฉพาะเมื่อเปิดใช้งานการตั้งค่า AOM

หากต้องการเปิดกิจกรรมการช่วยการเข้าถึงบน Mac ของคุณ ให้ทำดังนี้

  1. เลือก Safari > การตั้งค่า
  2. คลิกขั้นสูง แล้วเลือกแสดงเมนูพัฒนาในแถบเมนู
  3. จากแถบเมนู Safari ให้เลือกพัฒนา > Experimental Features (คุณสมบัติแบบทดลอง) > Accessibility Object Model

หากต้องการเปิดกิจกรรมการช่วยการเข้าถึงบน iPhone, iPad หรือ iPod touch ของคุณ ให้ทำดังนี้

  1. ไปที่การตั้งค่า > Safari > ขั้นสูง > Experimental Features (คุณสมบัติแบบทดลอง)
  2. แตะเพื่อเปิด Accessibility Object Model

ความเป็นส่วนตัว

Apple มุ่งมั่นที่จะให้การช่วยการเข้าถึงและความเป็นส่วนตัว คุณสมบัติกิจกรรมการช่วยการเข้าถึงไม่อนุญาตให้เว็บไซต์ต่างๆ สอบถามอย่างเจาะจงว่าบุคคลกำลังใช้ตัวอ่านหน้าจอหรือเทคโนโลยีความช่วยเหลือเฉพาะอื่นๆ และจะไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความสามารถหรือความทุพพลภาพของผู้ใช้ด้วย อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะมอบเว็บแอปพลิเคชั่นที่ซับซ้อนซึ่งใช้งานร่วมกับการดำเนินการของเทคโนโลยีความช่วยเหลือได้ นักพัฒนาเว็บอาจรู้ว่ามีการเปิดใช้เทคโนโลยีความช่วยเหลือบางรูปแบบบนอุปกรณ์ แต่จะรู้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้พยายามใช้งานหนึ่งในการควบคุมที่กำหนดเองเท่านั้น

Apple มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในคณะจัดทำมาตรฐาน เช่น W3C และเราทำงานเพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราโดยคำนึงถึงความเป็นส่วนตัว เมื่อมาตรฐานมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆ เราจะประเมินวิธีการที่ดีที่สุดในการสนับสนุนการเข้าถึงบนเว็บด้วยการควบคุมของผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง

วันที่เผยแพร่: