หัวข้อสำหรับการสอบใบรับรองการให้บริการของ Mac ACMT 2019 (MAC-19A)

ดูข้อมูลเกี่ยวกับการสอบใบรับรองการให้บริการของ Mac ACMT 2019 (MAC-19A) รวมถึงส่วนและหัวข้อต่างๆ ที่คาดว่าจะออกสอบ

เนื้อหาที่ออกสอบ

การสอบใบรับรองการให้บริการสำหรับ Mac ACMT 2019 (MAC-19A) เป็นการทดสอบความรู้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ Pearson VUE ดำเนินการทางออนไลน์  การทดสอบนี้เป็นแบบเปิดหาข้อมูลดูได้ และขอแนะนำให้ผู้เข้าสอบใช้ข้อมูลอ้างอิงของ Apple และหลักสูตรต่างๆ ใน ATLAS เพื่อช่วยตอบคำถามในข้อสอบแต่ละข้อ

หากต้องการรับใบรับรองช่างเทคนิค Mac ที่ได้รับการรับรองจาก Apple (ACMT) 2019 คุณจำเป็นต้องผ่านการสอบนี้ (MAC-19A) และการสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการของ Apple (SVC-19A)

โปรดทราบว่าคุณต้องทำการสอบความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริการของ Apple ให้เสร็จก่อนที่จะทำการสอบใบรับรองการให้บริการสำหรับ Mac ได้

สรุปข้อสอบ

 • จำนวนส่วน: 2
 • จำนวนวัตถุประสงค์การเรียนรู้: 30
 • จำนวนข้อสอบทั้งหมด: 70
 • คะแนนที่ผ่าน: คะแนนรวม 80 เปอร์เซ็นต์ (ผ่านอย่างน้อย 56 ข้อจาก 70 ข้อ)
 • เวลาในการทำข้อสอบ: 2 ชั่วโมง

ข้อสอบเริ่มด้วยคำถามเกี่ยวกับข้อมูลด้านประชากรศาสตร์ 7 ข้อ คำถามเหล่านี้ไม่มีคะแนน และไม่ได้ใช้เวลาในการทำข้อสอบที่กำหนดให้ 2 ชั่วโมงในการตอบ

ส่วนและหัวข้อ

ต่อไปนี้คือส่วนและหัวข้อต่างๆ ที่อยู่ในการสอบใบรับรองการให้บริการของ Mac ACMT 2019

การแก้ไขปัญหา (36 ข้อ)

 • ประเมินและแยกปัญหาระบบไฟล์ที่มีระบบที่ใช้ macOS
 • เมื่อต้องรับมือกับปัญหาเกี่ยวกับเครือข่ายของลูกค้า คุณสามารถประเมิน แยกแยะ และแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
 • ระบุเครื่องมือวินิจฉัยที่เหมาะกับสถานการณ์การแก้ไขปัญหาหนึ่งๆ ได้อย่างถูกต้อง
 • อธิบายวิธีการใช้เครื่องมือการแก้ไขปัญหาและขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
 • ระบุปัญหาการเริ่มต้นระบบที่อาจเกิดขึ้นและการแก้ไขที่เชื่อมโยงกัน
 • ระบุเครื่องมือสำหรับการโยกย้ายใน macOS ที่จำเป็นต้องใช้ในการโยกย้าย ชนิดของข้อมูลผู้ใช้ที่สามารถโยกย้ายได้ และวิธีที่ถูกต้องในการโยกย้ายข้อมูลผู้ใช้จากทั้ง Mac และ PC
 • ระบุอาการที่เป็นผลมาจาก SMC ทำงานไม่ถูกต้อง
 • อธิบายวิธียืดระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ของผลิตภัณฑ์ Apple ให้นานที่สุด
 • ระบุขั้นตอนการสร้าง กำหนดค่า จัดการ และลบบัญชีผู้ใช้ใน macOS
 • กำหนดค่า FileVault 2 ใน macOS เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลใน Mac
 • อธิบายปัญหาความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่เกิดขึ้นเมื่อเปิดใช้งานบริการหาที่ตั้งใน macOS
 • อธิบายวิธีรีเซ็ตรหัสผ่านเฟิร์มแวร์ (EFI) ที่สูญหาย
 • อธิบายวิธีใช้ Time Machine ใน macOS เพื่อสร้าง กู้คืน และจัดการข้อมูลสำรองได้อย่างปลอดภัย

การซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ตระกูล Mac (34 ข้อ)

 • ระบุวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อ Mac ของลูกค้าในระหว่างการซ่อมแซมคอมพิวเตอร์
 • ระบุวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อลดโอกาสที่จะได้รับอันตรายในระหว่างการซ่อมแซม Mac รุ่นต่างๆ
 • สาธิตวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องและปลอดภัยสำหรับแบตเตอรี่และฝาครอบตัวเครื่องของคอมพิวเตอร์แบบพกพาที่มีแบตเตอรี่ในตัว
 • ระบุเครื่องมือเฉพาะทาง อุปกรณ์จับยึด หรือขั้นตอนที่จำเป็นในการซ่อม iMac
 • ระบุเครื่องมือเฉพาะทาง อุปกรณ์จับยึด หรือขั้นตอนที่จำเป็นในการซ่อม iMac Pro
 • ระบุข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่มีความจำเป็นในการให้บริการ iMac รุ่นต่างๆ อย่างปลอดภัย
 • ระบุข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่มีความจำเป็นในการให้บริการ iMac Pro รุ่นต่างๆ อย่างปลอดภัย
 • ระบุเครื่องมือเฉพาะทาง อุปกรณ์จับยึด หรือขั้นตอนที่จำเป็นในการซ่อม Mac mini
 • ระบุเครื่องมือเฉพาะทาง อุปกรณ์จับยึด หรือขั้นตอนที่จำเป็นในการซ่อม MacBook Pro 13 นิ้ว
 • ระบุประเภทช่องต่อภายในเฉพาะของ MacBook Pro รุ่น 13 นิ้ว
 • ระบุเครื่องมือเฉพาะทาง อุปกรณ์จับยึด หรือขั้นตอนที่จำเป็นในการซ่อม MacBook Pro 15 นิ้ว.
 • ระบุประเภทช่องต่อภายในเฉพาะของ MacBook Pro รุ่น 15 นิ้ว
 • ระบุเครื่องมือเฉพาะทาง อุปกรณ์จับยึด หรือขั้นตอนที่จำเป็นในการซ่อมแซม MacBook Air
 • ระบุเครื่องมือเฉพาะทาง อุปกรณ์จับยึด หรือขั้นตอนที่จำเป็นในการให้บริการ Mac Pro
 • ระบุประเภทช่องต่อภายในเฉพาะสำหรับ Mac Pro รุ่นต่างๆ
 • ระบุข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่มีความจำเป็นในการซ่อมแซม Mac Pro รุ่นต่างๆ อย่างปลอดภัย
 • ระบุเครื่องมือเฉพาะทาง อุปกรณ์จับยึด หรือขั้นตอนที่จำเป็นในการซ่อมแซม MacBook

หลักสูตรใน ATLAS

หากต้องการเตรียมตัวสำหรับการสอบใบรับรองการให้บริการสำหรับ Mac ACMT 2019 เราขอแนะนำให้คุณทบทวนหลักสูตรที่กำกับว่า (2019) หรือ (Public 2019) ในหัวข้อ ACMT ใน ATLAS

วันที่เผยแพร่: