เพิ่มเพลง GarageBand ไปยังวิดีโอ Clips ของคุณ

ในแอพ Clips เวอร์ชั่นล่าสุด คุณสามารถเพิ่มเสียงประกอบของคุณเองไปยังวิดีโอบน iPhone หรือ iPad ได้ เพียงแค่สร้างเพลงด้วย GarageBand สำหรับ iOS จากนั้นดำเนินการตามขั้นตอนในบทความนี้ 

แชร์เพลง GarageBand ไปยัง Clips

ขั้นแรก แชร์เพลง GarageBand ของคุณไปยัง Clips

  1. เปิด GarageBand บน iPhone หรือ iPad ของคุณ จากนั้นค้นหาเพลงที่คุณต้องการใช้จากหน้าต่างเลือกหาเพลงของฉัน 
  2. แตะเลือก ในหน้าต่างเลือกหาเพลงของฉัน แตะเพลงที่คุณต้องการใช้ จากนั้นแตะปุ่มแชร์ 
  3. แตะเพลง บนหน้าจอแชร์เพลง
  4. เลือกคุณภาพเสียงของเพลง ป้อนข้อมูลเพลง แล้วแตะแชร์
  5. แตะคัดลอกไปยัง Clips ในหน้าต่างการแชร์ GarageBand จะส่งออกเพลงไปยัง Clips และ Clips จะเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติ

เพิ่มเพลงใน Clips

ขั้นต่อไป เพิ่มเพลงของคุณลงในโปรเจ็กต์ที่มีอยู่แล้วหรือโปรเจ็กต์ใหม่ของแอพ Clips

  1. ในการสร้างวิดีโอใหม่ ให้แตะสร้างใหม่ ในการเพิ่มเพลงไปยังวิดีโอที่มีอยู่แล้ว ให้แตะโปรเจ็กต์
  2. ในหน้าต่างเพลง ให้แตะปุ่มเล่น  เพื่อแสดงตัวอย่างเพลง หากคุณพอใจแล้ว ให้แตะเสร็จสิ้น หากยังไม่พอใจ ให้แตะลบ ซึ่งอยู่ถัดจากเสียงที่นำเข้า หากคุณตัดสินใจที่จะใช้เพลงหลังการลบ ให้แชร์เพลงนั้นจาก GarageBand อีกครั้ง
  3. หากคุณจะเพิ่มเพลงไปยังวิดีโอใหม่ ให้บันทึกคลิปวิดีโอใหม่ หากคุณจะเพิ่มเพลงไปยังวิดีโอที่มีอยู่แล้ว ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไป
  4. แตะปุ่มเล่น  เพื่อฟังเพลงพร้อมวิดีโอของคุณ GarageBand จะเล่นเสียงพร้อมวิดีโอของคุณโดยอัตโนมัติ และจะตัดแต่งเพลงโดยขึ้นอยู่กับความยาวของวิดีโอ 
  5. หากคุณต้องการฟังเฉพาะเพลง GarageBand โดยไม่ต้องการฟังเสียงที่บันทึกมาพร้อมกับวิดีโอของคุณ ให้แตะคลิปในไทม์ไลน์ จากนั้นแตะปุ่มปิดเสียง  หากคุณมีคลิปมากกว่าหนึ่งคลิปบนไทม์ไลน์ คุณต้องปิดเสียงทีละคลิป


ดูข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: