ใช้แอปเสียงรบกวนใน Apple Watch ของคุณ

เมื่อใช้แอปเสียงรบกวน คุณจะสามารถเปิดใช้การแจ้งเตือนเสียงรบกวนเพื่อให้เตือนเมื่อ Apple Watch ตรวจพบว่าสภาพแวดล้อมรอบตัวคุณมีระดับเสียงที่อาจส่งผลกระทบต่อการฟังได้

การแจ้งเตือนเสียงรบกวนทำงานอย่างไร

Apple Watch จะวัดระดับเสียงเป็นระยะๆ ตลอดทั้งวันขณะที่คุณสวมนาฬิกา โดยจะใช้ไมโครโฟนแต่ไม่มีการอัดหรือบันทึกเสียงใดๆ หากระดับเสียงโดยเฉลี่ยมีค่าเท่ากับหรือสูงกว่าเกณฑ์เดซิเบลที่ได้เลือกไว้เป็นเวลานานเกินสามนาที Apple Watch จะแจ้งให้คุณทราบได้

การแจ้งเตือนนี้จะมีเฉพาะใน watchOS 6 บน Apple Watch Series 4 หรือใหม่กว่าเท่านั้น 

 

 

วิธีการเปิดแอปเสียงรบกวน

 1. เปิดแอป Watch บน iPhone
 2. แตะแท็บ Apple Watch ของฉัน แล้วแตะเสียงรบกวน
 3. แตะเกณฑ์เสียงรบกวน แล้วเลือกระดับเดซิเบล

คุณยังสามารถปรับการแจ้งเตือนใน Apple Watch โดยตรงได้ด้วย ไปที่การตั้งค่า > เสียงรบกวน 

วิธีปิดการแจ้งเตือนเสียงรบกวน

 1. เปิดแอป Watch บน iPhone
 2. แตะแท็บ Apple Watch ของฉัน แล้วแตะเสียงรบกวน
 3. แตะเกณฑ์เสียงรบกวน แล้วแตะปิด 

คุณยังสามารถปรับการแจ้งเตือนใน Apple Watch โดยตรงได้ด้วย ไปที่การตั้งค่า > เสียงรบกวน 

วิธีวัดระดับเสียงรอบตัวคุณ

หลังจากตั้งค่าแอปเสียงรบกวนแล้ว คุณจะสามารถเปิดแอปเพื่อวัดระดับเสียงรอบตัวคุณ หรือเพิ่มกลไกหน้าปัดเสียงรบกวนไปยังหน้าปัดนาฬิกาเพื่อดูข้อมูลนี้ได้อย่างง่ายดาย

นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบระดับเสียงในสภาพแวดล้อมและการแจ้งเตือนเสียงรบกวนในหมวดหมู่การได้ยินในแอปสุขภาพบน iPhone ได้อีกด้วย ดูวิธีตั้งค่าและใช้แอปสุขภาพ

หากต้องการปิดการวัดเสียงรบกวนทั้งหมด ให้ปิดการวัดเสียงในสภาพแวดล้อม

สิ่งที่คุณควรทราบ

 • ระดับเสียงจะได้รับการวัดเป็นเดซิเบลตามแบบ A-weighting 
 • การได้รับเสียงที่ต่ำกว่า 80 เดซิเบลในระยะยาวมักจะไม่ส่งผลกระทบต่อการได้ยินของคุณ เสียงที่วัดได้ในระดับนี้จะแสดงขึ้นเป็น "ปกติ" ในแอป
 • การได้รับเสียงที่สูงกว่า 80 เดซิเบลซ้ำๆ ในระยะยาวอาจสร้างความเสียหายอย่างถาวรได้ ควรใช้อุปกรณ์ป้องกันการได้ยินหรือย้ายไปยังบริเวณที่เงียบกว่านี้ เสียงที่วัดได้ในระดับนี้จะแสดงขึ้นเป็น "ดัง" ในแอป 
  • 80 เดซิเบล: หากได้รับเสียงระดับนี้ประมาณ 5 ชั่วโมง 30 นาทีต่อวันอาจทำให้สูญเสียการได้ยินชั่วคราว ขีดจำกัดต่อสัปดาห์ของระดับนี้คือ 40 ชั่วโมง 
  • 85 เดซิเบล: หากได้รับเสียงระดับนี้ประมาณ 1 ชั่วโมง 45 นาทีต่อวันอาจทำให้สูญเสียการได้ยินชั่วคราว ขีดจำกัดต่อสัปดาห์ของระดับนี้คือประมาณ 12 ชั่วโมง 30 นาที  
  • 90 เดซิเบล: หากได้รับเสียงระดับนี้ประมาณ 30 นาทีต่อวันอาจทำให้สูญเสียการได้ยินชั่วคราว ขีดจำกัดต่อสัปดาห์ของระดับนี้คือ 4 ชั่วโมง
  • 95 เดซิเบล: หากได้รับเสียงระดับนี้เพียง 10 นาทีต่อวันก็อาจทำให้สูญเสียการได้ยินชั่วคราว ขีดจำกัดต่อสัปดาห์ของระดับนี้คือประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที
  • 100 เดซิเบล: หากได้รับเสียงระดับนี้เพียงสองสามนาทีต่อวันก็อาจทำให้สูญเสียการได้ยินชั่วคราว ขีดจำกัดต่อสัปดาห์ของระดับนี้คือประมาณ 20 นาที 
 • น้ำและลมอาจส่งผลต่อความแม่นยำของระดับเสียง ควรใช้ล็อคการสัมผัสน้ำขณะที่ทำกิจกรรมทางน้ำ
 • การวัดจะถูกระงับเมื่อ Apple Watch อยู่ในโหมดล็อคการสัมผัสน้ำหรือในขณะที่ใช้งานไมโครโฟนหรือลำโพง

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: