หาก AirPods ข้างใดข้างหนึ่งไม่ทำงาน

ดูสิ่งที่ควรทำหาก AirPods ข้างซ้ายหรือขวา (รุ่นที่ 1 หรือ 2) ไม่เล่นเสียง

  1. วาง AirPods ทั้งสองข้างลงในเคสชาร์จ
  2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า AirPods ทั้งสองข้างกำลังชาร์จอยู่ ดูสิ่งที่ควรทำหาก AirPods หรือเคสไม่ชาร์จ
  3. ปิดฝาแล้วรอ 30 วินาที 
  4. ทดสอบ AirPods ทั้งสองข้าง

หาก AirPods ทั้งสองข้างยังใช้งานไม่ได้ ให้รีเซ็ต AirPods ของคุณ นอกจากนี้คุณอาจต้องทำความสะอาด AirPods ของคุณด้วย

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

วันที่เผยแพร่: