ระบุรุ่น AirPods ของคุณ

ดูวิธีระบุว่าคุณมี AirPods รุ่นใดโดยใช้หมายเลขรุ่นและรายละเอียดอื่นๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถดูวิธีการระบุรุ่นของเคสชาร์จของ AirPods ได้เช่นกัน

ค้นหาหมายเลขรุ่น

คุณสามารถใช้หมายเลขรุ่นของ AirPods เพื่อค้นหาว่า AirPods ที่คุณมีเป็นรุ่นใด ต่อไปนี้คือวิธีการค้นหาหมายเลขรุ่น 

ดูในการตั้งค่า

หาก AirPods ของคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ iOS อยู่ คุณจะสามารถใช้เพื่อรับหมายเลขรุ่นของ AirPods ได้ดังนี้

  1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ 
  2. เลื่อนลงจนกว่าคุณจะเห็นชื่อของ AirPods (ตัวอย่างเช่น "AirPods ของ John") 
  3. แตะที่ชื่อ แล้วคุณจะเห็นหมายเลขรุ่น 

ดูที่ AirPods ของคุณ

    

 

หากคุณไม่สามารถใช้การตั้งค่าเพื่อรับหมายเลขรุ่นของคุณได้ คุณสามารถค้นหาหมายเลขรุ่นจาก AirPods ข้างใดข้างหนึ่งได้ หมายเลขรุ่นดังกล่าวอยู่ที่บรรทัดแรกของข้อความที่พิมพ์อยู่ที่ด้านล่างของ AirPod แต่ละข้าง 

 

ระบุ AirPods ของคุณด้วยหมายเลขรุ่น

เมื่อคุณมีหมายเลขรุ่นแล้ว คุณจะสามารถใช้หมายเลขรุ่นดังกล่าวเพื่อดูว่า AirPods ที่คุณมีเป็นรุ่นใดได้

AirPods Pro

หมายเลขรุ่น: A2084, A2083
ปีที่เริ่มวางจำหน่าย: 2019

AirPods (รุ่นที่ 2)

หมายเลขรุ่น: A2032, A2031
ปีที่เริ่มวางจำหน่าย: 2019

AirPods (รุ่นที่ 1)

หมายเลขรุ่น: A1523, A1722
ปีที่เริ่มวางจำหน่าย: 2017

 

ระบุเคสชาร์จของคุณ

ดูว่าคุณมีเคสชาร์จ AirPods แบบใดโดยใช้ตำแหน่งที่ตั้งของไฟแสดงสถานะและรายละเอียดอื่นๆ

เคสชาร์จ AirPods Pro

หมายเลขรุ่น: A2190
ปีที่เริ่มวางจำหน่าย: 2019
ใช้งานร่วมกับ AirPods Pro

เคสชาร์จ AirPods Pro สามารถใช้งานร่วมกับที่ชาร์จซึ่งผ่านการรับรอง Qi มีขั้วต่อ Lightning อยู่ที่ด้านใต้ของเคสสำหรับการชาร์จแบบเสียบปลั๊ก ไฟแสดงสถานะอยู่ที่ด้านหน้าของเคส และหมายเลขประจำเครื่องอยู่ที่ด้านล่างของฝา

เคสชาร์จแบบไร้สาย

หมายเลขรุ่น: A1938
ปีที่เริ่มวางจำหน่าย: 2019
ใช้งานร่วมกับ AirPods (รุ่นที่ 2) และ AirPods (รุ่นที่ 1) ได้

เคสชาร์จแบบไร้สายเข้ากันได้กับ Qi มีขั้วต่อ Lightning อยู่ที่ด้านใต้ของเคสสำหรับการชาร์จแบบเสียบปลั๊ก ไฟแสดงสถานะอยู่ที่ด้านหน้าของเคส และหมายเลขประจำเครื่องอยู่ที่ด้านล่างของฝา

เคสชาร์จแบบ Lightning

หมายเลขรุ่น: A1602
ปีที่เริ่มวางจำหน่าย: 2017
ใช้งานร่วมกับ AirPods (รุ่นที่ 2) และ AirPods (รุ่นที่ 1) ได้

มีขั้วต่อ Lightning อยู่ที่ด้านใต้ของเคสสำหรับการชาร์จแบบเสียบปลั๊ก ไฟแสดงสถานะอยู่ที่ด้านในของเคส และหมายเลขประจำเครื่องอยู่ที่ด้านล่างของฝา

วันที่เผยแพร่: