ใช้หูฟัง PowerBeats Pro ที่ได้รับการซ่อมหรือถูกเปลี่ยน

วิธีใช้หูฟัง Powerbeats Pro ที่ได้รับการซ่อมหรือถูกเปลี่ยน

ตั้งค่า Powerbeats Pro สำหรับเปลี่ยน

  1. ใส่หูฟัง Powerbeats Pro ทั้งสองข้างลงในกล่องชาร์จ เปิดฝาค้างไว้
  2. ตรวจไฟแสดงสถานะ LED ที่ขอบด้านหน้าของกล่อง ไฟควรกะพริบเป็นสีแดง
  3. กดปุ่มระบบภายในกล่องค้างไว้ 5 วินาที ไฟแสดงสถานะควรกะพริบเป็นสีขาว หากไฟยังคงกะพริบเป็นสีแดง ให้ต่อกล่องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟ ปิดฝา แล้วรอ 20 นาที
  4. จับคู่ Powerbeats Pro เข้ากับอุปกรณ์ของคุณ

จับคู่กับ iPhone

  1. ถือ Powerbeats Pro ไว้ข้างๆ iPhone ที่ปลดล็อคแล้ว โดยให้หูฟังอยู่ภายในและฝากล่องยังคงเปิดอยู่ ภาพเคลื่อนไหวการตั้งค่าจะปรากฏขึ้นบน iPhone ของคุณ
  2. ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

จับคู่กับอุปกรณ์เครื่องอื่น

  1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เปิดใช้งานบลูทูธบนอุปกรณ์ของคุณ
  2. กดปุ่มระบบบน Powerbeats Pro ค้างไว้จนกว่าไฟ LED จะกะพริบ โดยให้หูฟังอยู่ภายในและฝากล่องยังคงเปิดอยู่
  3. เปิดเมนูบลูทูธบนอุปกรณ์ของคุณ ตัวอย่างเช่น บน Mac ให้เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกบลูทูธ
  4. ในรายการอุปกรณ์บลูทูธที่ตรวจพบ แตะหรือคลิก Powerbeats Pro ของคุณ

© 2019 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Apple และโลโก้ Apple เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ AppleCare เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ Beats, Beats by Dr. Dre และโลโก้วงกลมที่เป็นตัวอักษร b เป็นเครื่องหมายการค้า/เครื่องหมายบริการของ Beats ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Apple

วันที่เผยแพร่: