วิธีปรับระดับเสียงของ Siri

เปลี่ยนเสียงพูดของ Siri ให้ดังหรือเบาบน iPhone, Apple Watch, Mac หรือ HomePod

ภาพหน้าจอ iOS ของแถบเลื่อนระดับเสียง และ Siri ที่ระบุว่าสื่อจะเล่นดังขึ้น  

ปรับระดับเสียงของ Siri บน iPhone ของคุณ

คุณสามารถขอให้ Siri ปรับการตั้งค่าระดับเสียงได้ เพียงพูดว่า "หวัดดี Siri พูดดังๆ หน่อย" หรือ "หวัดดี Siri พูดเบาๆ หน่อย"

หากคุณต้องการปรับระดับเสียงเมื่อ Siri พูดอยู่หรือเมื่อคุณใช้หูฟัง ให้กดปุ่มปรับระดับเสียงที่ด้านข้างของ iPhone

หากคุณไม่ได้ยินเสียง Siri คุณอาจต้องเปิดใช้โหมดเปิดเสียง 

ภาพหน้าจอ watchOS ของระดับเสียง--ลําโพง 

ปรับระดับเสียง Siri บน Apple Watch ของคุณ

ยกข้อมือขึ้นแล้วพูดใส่ Apple Watch เพียงพูดว่า "หวัดดี Siri พูดดังๆ หน่อย" หรือ "หวัดดี Siri พูดเบาๆ หน่อย" 

คุณยังสามารถปรับระดับเสียงในการตั้งค่าได้ ดังนี้

  1. ใน Apple Watch ให้เปิดแอพการตั้งค่า 
  2. แตะ Siri
  3. เลื่อนลงไปยังความดังเสียง — ลำโพง
  4. แตะตัวควบคุมระดับเสียง หรือแตะแถบเลื่อน แล้วหมุน Digital Crown

ภาพหน้าจอ macOS ของเมนูระดับเสียงของ Mac

ปรับระดับเสียง Siri บน Mac ของคุณ

ขณะที่ Siri กำลังพูดอยู่ ให้คลิกตัวควบคุมระดับเสียง  ในแถบเมนู แล้วลากแถบเลื่อนเพื่อปรับระดับเสียง คุณยังสามารถใช้ปุ่มปรับระดับเสียงบนคีย์บอร์ดได้อีกด้วย

หากคุณกำลังใช้เฮดโฟนอยู่ ให้ปรับระดับเสียงจาก Mac ของคุณ 

ปรับระดับเสียง Siri บน HomePod ของคุณ

คุณสามารถขอให้ Siri พูดดังขึ้น เบาลง หรือพูดที่ระดับเสียงบางระดับได้ พูดว่า "หวัดดี Siri" แล้วพูดคำสั่ง เช่น

  • "พูดให้ดังขึ้น"
  • "พูดเบาๆ เสมอ"
  • "ตั้งค่าระดับเสียงเป็นหกสิบเปอร์เซ็นต์"

HomePod จะปรับระดับเสียงการตอบสนองของ Siri โดยอัตโนมัติตามระดับเสียงในห้อง ระยะห่างของคุณจาก HomePod และความดังของเสียงที่คุณใช้พูดกับ Siri คุณสามารถเปิดหรือปิดระดับเสียงอัตโนมัติได้โดยพูดว่า "Hey Siri, turn on automatic Siri volume" (หวัดดี Siri เปิดระดับเสียง Siri อัตโนมัติ) หรือ "Hey Siri, turn off automatic Siri volume" (หวัดดี Siri ปิดระดับเสียง Siri อัตโนมัติ)

วันที่เผยแพร่: