ดูข้อมูลช่วยเหลือเกี่ยวกับรายการอัพเดท iOS

หากคุณต้องอัพเดท iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้เป็น iOS เวอร์ชั่นล่าสุด ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการติดตั้งรายการอัพเดท iOS ให้ลองใช้แหล่งข้อมูลต่อไปนี้

หากคุณอัพเดทผ่านทางอากาศ

หากคุณอัพเดทเกี่ยวกับ iTunes

วันที่เผยแพร่: