สร้างและใช้แม่แบบและชุดรูปแบบใน Pages, Numbers และ Keynote

หากคุณสร้างเอกสาร สเปรดชีต หรืองานนำเสนอที่คุณต้องการใช้อีกครั้งในฐานะต้นแบบสำหรับไฟล์ใหม่ๆ คุณสามารถบันทึกเป็นแม่แบบหรือชุดรูปแบบได้ จากนั้นคุณสามารถเข้าถึงได้อย่างง่ายดายจากหน้าต่างเลือกแม่แบบหรือหน้าต่างเลือกชุดรูปแบบบนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณ และคุณสามารถแชร์กับผู้อื่นได้

เริ่มใช้งาน


ใช้แม่แบบและชุดรูปแบบบน iPhone และ iPad ของคุณ

สร้างแม่แบบ Pages หรือ Numbers หรือชุดรูปแบบ Keynote เมื่อคุณเพิ่มแม่แบบไปยังหน้าต่างเลือกแม่แบบหรือเพิ่มชุดรูปแบบไปยังหน้าต่างเลือกชุดรูปแบบ สิ่งที่เพิ่มจะแสดงบนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณที่ลงชื่อเข้าใช้ใน iCloud ด้วย Apple ID เดียวกันไว้แล้ว และใช้ iCloud Drive กับ Pages, Numbers และ Keynote*

สร้างแม่แบบหรือชุดรูปแบบ

 1. เปิดเอกสารที่มีอยู่แล้วเพื่อใช้เป็นแนวทางของแม่แบบหรือชุดรูปแบบของคุณ หรือสร้างเอกสารใหม่
 2. ปรับแต่งแม่แบบหรือชุดรูปแบบของคุณ คุณสามารถเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความ รูปภาพ และวัตถุได้ คุณยังสามารถตั้งค่าที่พักสื่อได้ เพื่อให้คุณสามารถแทนที่รูปภาพได้อย่างง่ายดายโดยไม่กระทบต่อการจัดรูปแบบเอกสารของคุณ
 3. หากต้องการบันทึกแม่แบบหรือชุดรูปแบบของคุณ ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม  แตะส่งออก แล้วแตะแม่แบบหรือชุดรูปแบบ [ชื่อแอพ] จากนั้นแตะเพิ่มไปยังหน้าต่างเลือกแม่แบบ หรือเพิ่มไปยังหน้าต่างเลือกชุดรูปแบบ

หลังจากที่คุณบันทึกแม่แบบหรือชุดรูปแบบของคุณแล้ว แม่แบบหรือชุดรูปแบบจะแสดงในส่วนแม่แบบของฉัน ของหน้าต่างเลือกแม่แบบใน Pages หรือ Numbers หรือแสดงในส่วนชุดรูปแบบของฉัน ของหน้าต่างเลือกชุดรูปแบบของฉันใน Keynote

แชร์แม่แบบหรือชุดรูปแบบ

 1. เปิดหน้าต่างเลือกแม่แบบหรือหน้าต่างเลือกชุดรูปแบบ แล้วแตะแม่แบบของฉันหรือชุดรูปแบบของฉัน
 2. แตะแม่แบบหรือชุดรูปแบบค้างไว้ แล้วปล่อยนิ้วของคุณออก จากนั้นแตะแชร์ในเมนูที่แสดงขึ้น
  หากคุณไม่เห็นปุ่มแชร์ ให้แตะแม่แบบเพื่อดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณ แล้วลองอีกครั้ง
 3. เลือกตัวเลือกเพื่อแชร์แม่แบบหรือชุดรูปแบบของคุณ

ตั้งค่าที่พักสื่อ

ด้วยที่พัก คุณสามารถกำหนดพื้นที่ในแม่แบบหรือชุดรูปแบบที่คุณสามารถเพิ่มรูปภาพหรือภาพยนตร์ได้อย่างรวดเร็ว

 1. เพิ่มรูปภาพลงในเอกสารของคุณ
 2. แตะรูปภาพ
 3. แตะปุ่มรูปแบบ  แตะภาพ แล้วแตะตั้งเป็นที่พัก

เปลี่ยนชื่อแม่แบบหรือชุดรูปแบบ

 1. เปิดหน้าต่างเลือกแม่แบบหรือหน้าต่างเลือกชุดรูปแบบ แล้วแตะแม่แบบของฉันหรือชุดรูปแบบของฉัน
 2. แตะแม่แบบหรือชุดรูปแบบค้างไว้ แล้วปล่อยนิ้วของคุณออก จากนั้นแตะ เปลี่ยนชื่อ ในเมนูที่แสดงขึ้น
 3. ป้อนชื่อ แล้วแตะเปลี่ยนชื่อ

ลบแม่แบบหรือชุดรูปแบบ

เมื่อคุณลบแม่แบบหรือชุดรูปแบบ แม่แบบหรือชุดรูปแบบจะถูกนำออกจากอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณที่ใช้ iCloud Drive กับ Pages, Numbers และ Keynote

 1. เปิดหน้าต่างเลือกแม่แบบหรือหน้าต่างเลือกชุดรูปแบบ แล้วแตะแม่แบบของฉันหรือชุดรูปแบบของฉัน
 2. แตะแม่แบบหรือชุดรูปแบบค้างไว้ แล้วปล่อยนิ้วของคุณออก จากนั้นแตะลบในเมนูที่แสดงขึ้น
 3. แตะลบเพื่อยืนยัน


ใช้แม่แบบหรือชุดรูปแบบบน Mac ของคุณ

สร้างแม่แบบ Pages หรือ Numbers หรือชุดรูปแบบ Keynote เมื่อคุณเพิ่มแม่แบบไปยังหน้าต่างเลือกแม่แบบหรือเพิ่มชุดรูปแบบไปยังหน้าต่างเลือกชุดรูปแบบ สิ่งที่เพิ่มจะแสดงบนอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณที่ลงชื่อเข้าใช้ใน iCloud ด้วย Apple ID เดียวกันไว้แล้ว และใช้ iCloud Drive กับ Pages, Numbers และ Keynote*

สร้างแม่แบบหรือชุดรูปแบบ

 1. เปิดเอกสารที่มีอยู่แล้วเพื่อใช้เป็นแนวทางของแม่แบบหรือชุดรูปแบบของคุณ หรือสร้างเอกสารใหม่
 2. ปรับแต่งแม่แบบหรือชุดรูปแบบ คุณสามารถเพิ่มและจัดรูปแบบข้อความ รูปภาพ และวัตถุได้ คุณยังสามารถตั้งค่าที่พักข้อความและสื่อได้ เพื่อให้คุณสามารถแทนที่รูปภาพได้อย่างง่ายดายโดยไม่กระทบต่อการจัดรูปแบบเอกสารของคุณ
 3. หลังจากปรับแต่งแม่แบบหรือชุดรูปแบบของคุณเสร็จแล้ว ให้เลือกไฟล์ > บันทึกเป็นแม่แบบหรือบันทึกชุดรูปแบบ จากนั้นเลือกเพิ่มไปยังหน้าต่างเลือกแม่แบบ หรือเพิ่มไปยังหน้าต่างเลือกชุดรูปแบบ

หลังจากที่คุณบันทึกแม่แบบหรือชุดรูปแบบของคุณแล้ว แม่แบบหรือชุดรูปแบบจะแสดงในส่วนแม่แบบของฉัน ของหน้าต่างเลือกแม่แบบใน Pages หรือ Numbers หรือแสดงในส่วนชุดรูปแบบของฉัน ของหน้าต่างเลือกชุดรูปแบบของฉันใน Keynote

แชร์แม่แบบหรือชุดรูปแบบ

 1. เปิดหน้าต่างเลือกแม่แบบหรือหน้าต่างเลือกชุดรูปแบบ แล้วคลิกแม่แบบของฉันหรือชุดรูปแบบของฉันในแถบด้านข้าง
 2. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกแม่แบบหรือชุดรูปแบบที่คุณต้องการแชร์ แล้วคลิกแชร์ 
  หากคุณไม่เห็นปุ่มแชร์ ให้เปิดแม่แบบเพื่อดาวน์โหลดไปยัง Mac ของคุณ แล้วลองอีกครั้ง
 3. เลือกวิธีการแชร์แม่แบบของคุณ

ตั้งค่าที่พักสื่อและข้อความ

ด้วยที่พัก คุณสามารถกำหนดพื้นที่ในแม่แบบหรือชุดรูปแบบที่คุณสามารถป้อนข้อความ หรือเพิ่มรูปภาพหรือภาพยนตร์ได้อย่างรวดเร็ว

 1. ป้อนข้อความหรือเพิ่มรูปภาพหรือภาพยนตร์
 2. เลือกข้อความ รูปภาพ หรือภาพยนตร์
 3. เลือกรูปแบบ > ขั้นสูง แล้วเลือกกำหนดเป็นข้อความในที่พัก กำหนดเป็นที่พักข้อความ หรือกำหนดเป็นที่พักสื่อ ใน Keynote คุณสามารถกำหนดที่พักข้อความได้เฉพาะเมื่อแก้ไขสไลด์ต้นแบบเท่านั้น

เปลี่ยนชื่อแม่แบบหรือชุดรูปแบบ

 1. เปิดหน้าต่างเลือกแม่แบบหรือหน้าต่างเลือกชุดรูปแบบ แล้วคลิกแม่แบบของฉันหรือชุดรูปแบบของฉัน 
 2. กด Control พร้อมกับคลิกแม่แบบหรือชุดรูปแบบ แล้วคลิกเปลี่ยนชื่อ จากนั้นป้อนชื่อใหม่
 3. กดปุ่ม Return เพื่อบันทึกชื่อใหม่

ลบแม่แบบหรือชุดรูปแบบ

เมื่อคุณลบแม่แบบหรือชุดรูปแบบ แม่แบบหรือชุดรูปแบบจะถูกนำออกจากอุปกรณ์อื่นๆ ของคุณที่ใช้ iCloud Drive กับ Pages, Numbers และ Keynote

 1. เปิดหน้าต่างเลือกแม่แบบหรือหน้าต่างเลือกชุดรูปแบบ แล้วคลิกแม่แบบของฉันหรือชุดรูปแบบของฉัน
 2. กด Control พร้อมกับคลิกแม่แบบหรือชุดรูปแบบ แล้วคลิกลบ
 3. คลิกลบ เพื่อยืนยัน

* แม่แบบและชุดรูปแบบที่คุณสร้างจะแสดงในแอพ Pages, Numbers และ Keynote บนอุปกรณ์ของคุณ แต่ไม่แสดงบน iCloud.com

วันที่เผยแพร่: