ทำให้วัตถุเคลื่อนไหวใน Keynote บน iPhone, iPad, iPod touch และ Mac ของคุณ

เน้นข้อความและวัตถุของคุณด้วยภาพเคลื่อนไหว เช่น หมุน กะพริบ และอื่นๆ คุณทำได้แม้กระทั่งเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆ ไปรอบๆ สไลด์เพื่อให้ได้ภาพที่โดดเด่นไม่ซ้ำใคร

ทำให้วัตถุเคลื่อนไหวใน Keynote สำหรับ iPhone และ iPad

เน้นวัตถุหรือข้อความด้วยภาพเคลื่อนไหว หรือสร้างเส้นทางการเคลื่อนที่เพื่อทำให้วัตถุหรือข้อความเคลื่อนผ่านสไลด์

ทำให้วัตถุเคลื่อนไหว

 1. แตะวัตถุที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว จากนั้นแตะทำให้เคลื่อนไหวในเมนูที่แสดงขึ้น
 2. แตะเพิ่มการกระทำ จากนั้นเลือกภาพเคลื่อนไหว
 3. แตะเสร็จสิ้นที่มุมขวาบน คุณสามารถปรับแต่งภาพเคลื่อนไหวได้ทุกเมื่อ

สร้างเส้นทางการเคลื่อนที่

วาดเส้นทางการเคลื่อนที่ด้วย Apple Pencil (บนอุปกรณ์ที่รองรับ) หรือวาดด้วยนิ้วของคุณ

 1. แตะวัตถุที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว จากนั้นแตะทำให้เคลื่อนไหวในเมนูที่แสดงขึ้น
 2. แตะเพิ่มการกระทำ จากนั้นแตะสร้างเส้นทาง
 3. ลากวัตถุไปบนสไลด์เพื่อสร้างเส้นทางการเคลื่อนที่ ตามค่าเริ่มต้น เส้นทางจะเป็นเส้นโค้ง  หากต้องการสร้างเส้นทางด้วยเส้นตรง ให้แตะปุ่มเส้นตรง  หากคุณต้องการวาดเส้นทางใหม่ ให้แตะล้าง จากนั้นวาดเส้นทางอีกครั้ง
 4. แตะเสร็จสิ้นที่ด้านล่างสุดหลังจากคุณวาดเส้นทางเสร็จแล้ว แล้วแตะเสร็จสิ้นที่มุมขวาบน คุณสามารถแก้ไขเส้นทางได้ทุกเมื่อ 

แก้ไขเส้นทางการเคลื่อนที่

 1. แตะวัตถุ จากนั้นแตะทำให้เคลื่อนไหวในเมนูที่แสดงขึ้น
 2. แตะเส้นทางการเคลื่อนที่ จากนั้นทำตามขั้นตอนใดๆ ต่อไปนี้
  • หากต้องการเปลี่ยนตำแหน่งที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุด ให้ลากวัตถุทึบแสงไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้เส้นทางเริ่มต้น หรือลากวัตถุโปร่งแสงไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้เส้นทางสิ้นสุด
  • หากต้องการเลื่อนจุดในเส้นทาง ให้แตะเส้นทางนั้น แล้วลากจุดสีแดงหรือจุดสีขาวจุดใดก็ได้
  • หากต้องการวาดเส้นทางใหม่ ให้แตะวัตถุ แล้วแตะวาดเส้นทางใหม่ในเมนูที่แสดงขึ้น จากนั้นลากวัตถุบนสไลด์เพื่อสร้างเส้นทางการเคลื่อนที่
  • หากต้องการลบจุด ให้แตะเส้นทางแล้วแตะจุด จากนั้นแตะลบจุดในเมนูที่แสดงขึ้น
  • หากต้องการทำให้จุดในเส้นทางโค้งหรือตรง ให้แตะเส้นทาง แล้วแตะจุดสีแดงหรือจุดสีขาว จากนั้นแตะทำให้จุดแหลมหรือทำให้จุดเรียบ
  • หากต้องการแยกเส้นทางให้เป็นฉากต่างๆ แยกกัน ให้แตะเส้นทางแล้วแตะจุดที่คุณต้องการให้เส้นทางแยก จากนั้นแตะแยกเส้นทาง
  • หากต้องการหมุนวัตถุให้ตรงกับส่วนโค้งของเส้นทางขณะที่เคลื่อนไหว ให้เปิดจัดแนวไปยังเส้นทาง เมื่อเปิดใช้จัดแนวไปยังเส้นทาง คุณสามารถใช้ตัวเลื่อนการหมุนเพื่อปรับการจัดตำแหน่งเริ่มต้นของวัตถุให้ตรงกับเส้นทางการเคลื่อนไหวได้
 3. แตะเสร็จสิ้นที่มุมขวาบนหลังจากที่คุณแก้ไขเส้นทางเสร็จแล้ว 

ปรับแต่งภาพเคลื่อนไหว

หากคุณต้องการเปลี่ยนระยะเวลาของภาพเคลื่อนไหวและการตั้งค่าอื่นๆ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. แตะวัตถุ จากนั้นแตะทำให้เคลื่อนไหวในเมนูที่แสดงขึ้น
 2. แตะการกระทำ แล้วแตะภาพเคลื่อนไหวที่คุณต้องการปรับแต่ง จากนั้นจึงดำเนินการปรับเปลี่ยน หากต้องการดูตัวอย่างภาพเคลื่อนไหว ให้แตะปุ่มเล่น  
 3. แตะเสร็จสิ้นที่มุมขวาบนหลังจากปรับแต่งภาพเคลื่อนไหวของคุณแล้ว

จัดเรียงและลบฉาก

หากคุณต้องการเปลี่ยนเวลาเริ่มภาพเคลื่อนไหว ให้เปลี่ยนลำดับฉาก

 1. แตะปุ่มเพิ่มเติม จากนั้นแตะทำให้เป็นภาพเคลื่อนไหว
 2. แตะที่ปุ่มลำดับฉาก  ที่มุมขวาบน จากนั้นจึงดำเนินการปรับเปลี่ยน ดังนี้

  • หากต้องการเปลี่ยนลำดับภาพเคลื่อนไหว ให้แตะฉากค้างไว้ แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่
  • หากต้องการเปลี่ยนเวลาเริ่มภาพเคลื่อนไหว ให้แตะฉาก แล้วใช้ตัวเลือกเริ่มและหน่วงเวลา
  • หากต้องการลบฉาก ให้ปัดซ้ายบนฉาก แล้วแตะลบ
 3. แตะเสร็จสิ้นที่มุมขวาบน


ทำให้วัตถุเคลื่อนไหวใน Keynote สำหรับ Mac

เน้นวัตถุหรือข้อความด้วยภาพเคลื่อนไหว หรือสร้างเส้นทางการเคลื่อนที่เพื่อทำให้วัตถุหรือข้อความเคลื่อนผ่านสไลด์

ทำให้วัตถุเคลื่อนไหว

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว 
 2. คลิกปุ่มทำให้เคลื่อนไหว  ที่มุมขวาบน แล้วคลิกแถบการกระทำ 
 3. คลิกเพิ่มเอฟเฟ็กต์ แล้วเลือกเอฟเฟ็กต์ คุณสามารถปรับแต่งภาพเคลื่อนไหวได้ทุกเมื่อ
  หน้าต่างเอกสาร Keynote ที่มีตัวตรวจสอบการเคลื่อนไหวเปิดไปยังแท็บการกระทำและเมนู

สร้างเส้นทางการเคลื่อนที่

 1. เลือกวัตถุที่คุณต้องการทำให้เคลื่อนไหว 
 2. คลิกปุ่มทำให้เคลื่อนไหว  ที่มุมขวาบน แล้วคลิกแถบการกระทำ
 3. คลิกเพิ่มเอฟเฟ็กต์ แล้วเลือกเคลื่อนที่
  หน้าต่างเอกสาร Keynote ที่มีตัวตรวจสอบการเคลื่อนไหวเปิดไปยังแท็บการกระทำ ตัวเลือกการย้าย
 4. ลากวัตถุทึบแสงไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้การเคลื่อนไหวเริ่มต้น จากนั้นลากวัตถุโปร่งแสงไปยังตำแหน่งที่คุณต้องการให้การเคลื่อนไหวสิ้นสุด หากต้องการใส่ส่วนโค้งในเส้นทาง ให้ลากจุดสีขาวไปตามเส้น คุณสามารถแก้ไขเส้นทางได้ทุกเมื่อ

แก้ไขเส้นทางการเคลื่อนที่

 1. เลือกวัตถุ
 2. คลิกที่รูปข้าวหลามตัดสีแดง  ที่แสดงขึ้นใต้วัตถุ แล้วทำตามขั้นตอนใดๆ ต่อไปนี้
  • หากต้องการเปลี่ยนเส้นทางของภาพเคลื่อนไหว ให้ลากวัตถุโปร่งแสงไปยังที่อื่นบนสไลด์ หรือลากจุดสีแดงหรือสีขาวจุดใดก็ได้
  • หากต้องการเปลี่ยนความโค้งหรือมุมของเส้นทาง ให้กด Control แล้วคลิกบนจุดใดๆ ของเส้นทาง แล้วเลือกทำให้จุดแหลม ทำให้จุดเรียบ หรือทำให้จุดโค้งแบบเบซิเยร์ 
  • หากต้องการลบจุด ให้กด Control แล้วคลิกบนจุดใดก็ได้บนเส้นทาง แล้วคลิกลบ
  • หากต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าอื่นๆ เช่น เวลาและการเร่งความเร็ว ให้ใช้ตัวเลือกต่างๆ ในแถบการกระทำ
  • หากต้องการหมุนวัตถุให้ตรงกับส่วนโค้งของเส้นทางขณะที่เคลื่อนไหว ให้คลิกจัดแนวไปยังเส้นทางในแท็บการกระทำ

ปรับแต่งภาพเคลื่อนไหว

หากคุณต้องการเปลี่ยนระยะเวลาของภาพเคลื่อนไหวและการตั้งค่าอื่นๆ ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกวัตถุ 
 2. คลิกปุ่มทำให้เคลื่อนไหว  ที่มุมขวาบน แล้วคลิกแถบการกระทำ 
 3. หากต้องการเปลี่ยนระยะเวลาและการตั้งค่าอื่นๆ ให้ใช้ตัวเลือกต่างๆ ในแถบการกระทำ

จัดเรียงและลบฉาก

หากคุณต้องการเปลี่ยนเวลาเริ่มภาพเคลื่อนไหว ให้ดูวิธีเปลี่ยนลำดับฉาก

 1. คลิกปุ่มทำให้เคลื่อนไหว  ที่มุมขวาบน
 2. คลิกปุ่มลำดับฉากที่มุมขวาล่างเพื่อแสดงหน้าต่างลำดับฉาก จากนั้นจึงดำเนินการปรับเปลี่ยน ดังนี้
  หน้าต่างลำดับฉากของ Keynote
  • หากต้องการเปลี่ยนลำดับของภาพเคลื่อนไหว ให้ลากฉากไปยังตำแหน่งใหม่
  • หากต้องการเปลี่ยนเวลาเริ่มฉาก ให้แตะฉาก แล้วใช้ตัวเลือกเริ่มและหน่วงเวลา
  • หากต้องการลบฉาก ให้เลือกฉาก แล้วกดปุ่มลบ
 3. คลิกปุ่มปิด 
วันที่เผยแพร่: