ใช้ iPad ที่ซ่อมหรือเปลี่ยนแล้ว

นี่คือวิธีการซ่อมหรือเปลี่ยน iPad ของคุณ

  1. หาก iPad ของคุณใช้ซิมการ์ด ให้ใส่ซิมการ์ดใน iPad
  2. กู้คืน iPad จากข้อมูลสำรอง iCloud หรือ iTunes
  3. ควรเปิดค้นหา iPhone ของฉันให้เป็นค่าเริ่มต้นสำหรับ iPad แต่คุณสามารถยืนยันว่าค้นหา iPhone ของฉันเปิดอยู่

© 2019 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Apple, โลโก้ Apple, iPad และ iTunes เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ AppleCare และ iCloud เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึง ณ ที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

วันที่เผยแพร่: