ไปยังส่วนต่างๆ ของเอกสารใน Pages

ใช้มุมมองสารบัญใน Pages บน iPhone, iPad, iPod touch, Mac หรือทางออนไลน์ที่ iCloud.com เพื่อไปยังส่วนต่างๆ ของเอกสารของคุณได้อย่างง่ายดาย และเพื่อเพิ่มสารบัญลงในหน้า

หากต้องการใช้มุมมองสารบัญแบบใหม่เพื่อไปยังส่วนต่างๆ ของเอกสาร ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ลักษณะย่อหน้าอยู่ จากนั้นคุณจะสามารถปรับแต่งมุมมองสารบัญได้โดยการเลือกลักษณะที่คุณต้องการรวมเข้าไป คุณยังสามารถเพิ่มสารบัญลงในหน้าในเอกสารได้ด้วย และหากคุณส่งออกเป็น EPUB หรือ PDF สารบัญจะเข้าถึงได้ในหนังสือหรือ PDF ด้วย

ใช้ลักษณะย่อหน้า

รายการในมุมมองสารบัญจะเป็นไปตามลักษณะย่อหน้าที่ใช้ในเอกสาร Pages ปรับใช้ลักษณะย่อหน้ากับข้อความที่คุณต้องการให้แสดงในมุมมองสารบัญ ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการรวมชื่อบทเข้าไปด้วย ให้ปรับใช้ลักษณะย่อหน้าเดียวกันกับชื่อบททุกบทในเอกสาร

 1. เลือกข้อความที่คุณต้องการให้แสดงในมุมมองสารบัญ
 2. แตะหรือคลิกที่ปุ่มรูปแบบ  ในแถบเครื่องมือ หากคุณอยู่ในเอกสารเค้าโครงหน้า ให้แตะหรือคลิกแท็บข้อความที่ด้านบนสุดของแถบด้านข้างรูปแบบ
 3. เลือกชื่อลักษณะย่อหน้าที่อยู่ใกล้กับด้านบนสุดของแถบด้านข้างรูปแบบ
 4. เลือกลักษณะ (ยกเว้นลักษณะ "เนื้อหา") จากเมนูลักษณะย่อหน้า
 5. ปรับใช้ลักษณะย่อหน้ากับข้อความใดๆ ก็ตามที่คุณต้องการให้แสดงในมุมมองสารบัญ

แม่แบบ Pages แต่ละแบบจะมีลักษณะย่อหน้าที่ตั้งค่าไว้แล้ว หากคุณต้องการเปลี่ยนลักษณะของลักษณะย่อหน้าย่อที่ตั้งค่าไว้ คุณสามารถสร้างลักษณะย่อหน้าของคุณเอง หรืออัพเดทลักษณะย่อหน้าที่มีอยู่แล้ว


เปิดมุมมองสารบัญ

บน iPad หรือออนไลน์ใน iCloud.com ให้แตะหรือคลิกปุ่มมุมมองสารบัญ  ในแถบเครื่องมือ

บน Mac ให้คลิกปุ่มมุมมอง  ในแถบเครื่องมือ แล้วคลิกสารบัญ

บน iPhone ให้เปิดแถบนำทางโดยทำดังนี้

 1. แตะปุ่มเพิ่มเติม  เปิดแถบนำทาง แล้วแตะเสร็จสิ้น หากคีย์บอร์ดเปิดอยู่ ให้แตะเสร็จสิ้นเพื่อปิด
 2. แตะหมายเลขหน้าที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ แล้วแตะสารบัญในหน้าต่างที่แสดงขึ้น


ปรับแต่งรายการในมุมมองสารบัญ

เมื่อคุณใช้ลักษณะย่อหน้าแล้ว คุณจะสามารถปรับแต่งรายการในมุมมองสารบัญได้ ดังนี้

 1. เปิดมุมมองสารบัญ
 2. แตะหรือคลิกแก้ไข จากนั้นเลือกลักษณะย่อหน้าที่คุณต้องการให้แสดงในสารบัญ ตัวอย่างเช่น หากคุณปรับใช้ลักษณะ "หัวเรื่อง" กับชื่อบททุกบทในหนังสือของคุณ ให้เลือกลักษณะ "หัวเรื่อง" เพื่อแสดงชื่อบทเหล่านั้นในสารบัญ
 3. หากต้องการปรับระดับการเยื้องของลักษณะย่อหน้าในสารบัญ ให้แตะหรือคลิกที่ปุ่มการเยื้อง  ถัดจากลักษณะย่อหน้าที่คุณเลือก
 4. แตะหรือคลิกเสร็จสิ้น 

เมื่อคุณนำลักษณะย่อหน้าที่เลือกไว้ไปใช้กับข้อความใหม่ในเอกสาร สารบัญจะอัพเดทเพื่อแสดงรายการเหล่านั้นโดยอัตโนมัติ


นำทางด้วยมุมมองสารบัญ

แตะหรือคลิกรายการในมุมมองสารบัญเพื่อข้ามไปยังส่วนนั้นของเอกสาร นอกจากนี้คุณยังสามารถ]ลิงก์ไปที่ส่วนอื่นๆ ของเอกสารจากข้อความในเอกสารของคุณ


ใส่สารบัญลงในหน้าในเอกสารของคุณ

นี่คือวิธีเพิ่มสารบัญเพื่อให้แสดงบนหน้าในเอกสารของคุณ*

 1. เปิดมุมมองสารบัญ
 2. แตะหรือคลิกในเนื้อหาเอกสารในตำแหน่งที่คุณต้องการให้แสดงสารบัญ แล้วแตะหรือคลิกแทรกสารบัญ

* คุณไม่จำเป็นต้องเพิ่มสารบัญลงในเนื้อหาของเอกสารเพื่อให้สารบัญแสดงใน EPUB และ PDF


เผยแพร่หรือส่งออกหนังสือ EPUB ที่มีสารบัญ

เมื่อคุณใช้ Pages ในการเผยแพร่หนังสือของคุณไปยัง Apple Books หรือสร้างหนังสือ EPUB สารบัญจะแสดงในแอพอ่าน EPUB ส่วนใหญ่ เช่น ในแอพหนังสือบน iPhone, iPad หรือ Mac คุณสามารถคลิกหรือแตะปุ่มสารบัญ  ในแถบเครื่องมือเพื่อดูสารบัญ ซึ่งจะแสดงเหมือนกับในมุมมองสารบัญในเอกสาร Pages ของคุณ เลือกรายการเพื่อข้ามไปยังส่วนนั้นของหนังสือ


สร้าง PDF ที่มีสารบัญ

เมื่อคุณแปลงเอกสาร Pages เป็น PDF สารบัญจะแสดงขึ้นในบานหน้าต่างการนำทางของ PDF โดยอัตโนมัติ เช่น ในแสดงตัวอย่างบน Mac ให้เลือกมุมมอง > สารบัญ เพื่อดูสารบัญในแถบด้านข้าง คลิกรายการเพื่อข้ามไปยังส่วนนั้นของ PDF

วันที่เผยแพร่: