ใช้ข้อความแนวตั้งใน Pages, Numbers และ Keynote

ตอนนี้คุณสามารถพิมพ์ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น และภาษาเกาหลีเป็นแนวตั้งในเอกสาร สเปรดชีต และงานนำเสนอใน iWork บน iPhone, iPad, iPod touch หรือ Mac ได้แล้ว

เพิ่มข้อความแนวตั้งในแม่แบบ Pages หรือ Numbers หรือชุดรูปแบบ Keynote อีกทั้งคุณยังสามารถผสมข้อความแนวตั้งและข้อความแนวนอนในเอกสารเดียวกันได้ และเมื่อคุณพร้อมที่จะแชร์เอกสารที่มีข้อความแนวตั้ง คุณสามารถสร้างหนังสือ EPUB แบบโต้ตอบที่ดูได้ใน Apple Books


ใช้ข้อความแนวตั้งบน iPhone หรือ iPad

หากต้องการใช้ข้อความแนวตั้ง ให้เพิ่มจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลีเป็นภาษาที่ต้องการสำหรับ iPhone หรือ iPad ดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > ภาษาและภูมิภาค
 2. แตะภาษาอื่นหรือเพิ่มภาษา จากนั้นเลือกจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี 

ใช้ข้อความแนวตั้งในเอกสารทั้งฉบับใน Pages

 1. ขณะเปิดเอกสาร ให้แตะปุ่มเพิ่มเติม  ในแถบเครื่องมือ จากนั้นแตะตั้งค่าเอกสาร
 2. หากจำเป็น ให้แตะเอกสารแล้วเปิดใช้งานข้อความแนวตั้ง 

ข้อความเนื้อหาที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นข้อความแนวตั้งโดยอัตโนมัติ กล่องข้อความและรูปร่างใหม่ใดๆ ที่คุณเพิ่มจะใช้ข้อความแนวตั้งด้วย

ใช้ข้อความแนวตั้งในรูปร่างและกล่องข้อความใน Pages, Numbers และ Keynote

เมื่อคุณใช้ข้อความแนวตั้งในรูปร่างและกล่องข้อความ คุณจะสามารถผสมข้อความแนวนอนและแนวตั้งในเอกสารเดียวกันได้

 1. สร้างรูปร่างหรือกล่องข้อความ 
 2. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความ 
 3. แตะปุ่มรูปแบบ  แตะข้อความหากจำเป็น จากนั้นเปิดใช้ข้อความแนวตั้ง หากรูปร่างหรือกล่องข้อความมีข้อความอยู่แล้ว ข้อความดังกล่าวจะกลายเป็นข้อความแนวตั้ง ข้อความเพิ่มเติมใดๆ ที่คุณเพิ่มก็จะเป็นแนวตั้งด้วย

ใส่อักขระแนวนอนในข้อความแนวตั้งใน Pages, Numbers และ Keynote

คุณสามารถใส่อักขระแนวนอนตั้งแต่สองถึงสี่ตัวภายในข้อความแนวตั้งเพื่อให้สามารถอ่านจากซ้ายไปขวาได้ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับอักขระละติน เช่น ตัวเลข

 1. เลือกอักขระที่คุณต้องการหมุนสูงสุดสี่ตัว
 2. แตะปุ่มลูกศร  หากปรากฏในเมนู จากนั้นแตะหมุนในแนวนอน

ใช้แม่แบบข้อความแนวตั้ง

Pages มีแม่แบบข้อความแนวตั้งสามแบบเพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้น ได้แก่ เอกสารเปล่า หนังสือพื้นฐาน และหนังสือเรื่องราว

 • หากญี่ปุ่นหรือจีนตัวเต็มเป็นภาษาหลักสำหรับ iPhone หรือ iPad ของคุณ ให้แตะสร้างเอกสารในตัวจัดการเอกสาร จากนั้นเลือกแม่แบบข้อความแนวตั้งในตัวเลือกแม่แบบ
 • หากญี่ปุ่นหรือจีนตัวเต็มเป็นภาษาที่คุณต้องการ ให้แตะสร้างเอกสารในตัวจัดการเอกสาร แล้วแตะเมนูป๊อปอัพภาษาในตัวเลือกแม่แบบ จากนั้นเลือกญี่ปุ่นหรือจีนตัวเต็มจากเมนู เลือกแม่แบบข้อความแนวตั้งในตัวเลือกแม่แบบ


ใช้ข้อความแนวตั้งบน Mac

หากต้องการใช้ข้อความแนวตั้ง ให้เพิ่มจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลีเป็นภาษาที่ต้องการสำหรับ Mac ดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่าระบบ จากนั้นเลือกภาษาและภูมิภาค
 2. คลิกปุ่มเพิ่ม  ที่ด้านล่างสุดของรายการ จากนั้นเลือกจีน ญี่ปุ่น หรือเกาหลี

ใช้ข้อความแนวตั้งในเอกสารทั้งหมดใน Pages

 1. ขณะเปิดเอกสาร ให้คลิกปุ่มเอกสาร  ในแถบเครื่องมือ
 2. เลือกกล่องกาเครื่องหมายถัดจากข้อความแนวตั้ง ข้อความเนื้อหาที่มีอยู่ทั้งหมดจะถูกแปลงเป็นแนวตั้งโดยอัตโนมัติ กล่องข้อความและรูปร่างใหม่ใดๆ ที่คุณเพิ่มจะใช้ข้อความแนวตั้งด้วย

ใช้ข้อความแนวตั้งในรูปร่างและกล่องข้อความใน Pages, Numbers และ Keynote

เมื่อคุณใช้ข้อความแนวตั้งในรูปร่างและกล่องข้อความ คุณจะสามารถผสมข้อความแนวนอนและแนวตั้งในเอกสารเดียวกันได้

 1. สร้างรูปร่างหรือกล่องข้อความ 
 2. เลือกรูปร่างหรือกล่องข้อความ 
 3. คลิกปุ่มรูปแบบ  คลิกข้อความในแถบด้านข้างรูปแบบหากจำเป็น จากนั้นเลือกข้อความแนวตั้ง หากวัตถุมีข้อความแล้ว ข้อความดังกล่าวจะกลายเป็นข้อความแนวตั้ง ข้อความเพิ่มเติมใดๆ ที่คุณเพิ่มก็จะเป็นแนวตั้งด้วย

ใส่อักขระแนวนอนในข้อความแนวตั้งใน Pages, Numbers และ Keynote

คุณสามารถใส่อักขระแนวนอนตั้งแต่สองถึงสี่ตัวภายในข้อความแนวตั้งเพื่อให้สามารถอ่านจากซ้ายไปขวาได้ ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับอักขระละติน เช่น ตัวเลข

 1. เลือกอักขระที่คุณต้องการหมุนสูงสุดสี่ตัว
 2. กดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกข้อความ จากนั้นเลือกหมุนในแนวนอน

ใช้แม่แบบข้อความแนวตั้ง

Pages มีแม่แบบข้อความแนวตั้งสามแบบเพื่อช่วยคุณในการเริ่มต้น ได้แก่ เอกสารเปล่า หนังสือพื้นฐาน และหนังสือเรื่องราว

 • หากญี่ปุ่นหรือจีนตัวเต็มเป็นภาษาหลักสำหรับ Mac ของคุณ ให้เลือกไฟล์ > ใหม่ จากนั้นเลือกแม่แบบข้อความแนวตั้งในตัวเลือกแม่แบบ
 • หากญี่ปุ่นหรือจีนตัวเต็มเป็นภาษาที่คุณต้องการ ให้เลือกไฟล์ > ใหม่ คลิกเมนูป๊อปอัพภาษาในตัวเลือกแม่แบบ จากนั้นเลือกญี่ปุ่นหรือจีนตัวเต็มจากเมนู เลือกแม่แบบข้อความแนวตั้งในตัวเลือกแม่แบบ
วันที่เผยแพร่: