รวมคลังในรูปภาพ

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้บน Mac เพื่อรวมรูปภาพและวิดีโอจากคลังรูปภาพแยกต่างหากให้เป็นหนึ่งคลัง

หากต้องการรวมคลังรูปภาพ ให้เปิดคลังต้นทางและส่งออกรูปภาพและวิดีโอที่คุณต้องการเก็บไว้ จากนั้นเปิดคลังปลายทาง (คลังที่คุณต้องการใช้เป็นคลังหลักของคุณ) แล้วนำเข้ารูปภาพและวิดีโอ

เลือกคลังรูปภาพ

ต่อไปนี้เป็นวิธีเปิดหนึ่งในคลังรูปภาพหลายคลังที่คุณอาจมีอยู่ใน Mac หรือในไดรฟ์ภายนอกที่เชื่อมต่อ

 1. กดปุ่ม Option ค้างไว้ขณะที่คุณเปิดแอพรูปภาพ
 2. เลือกคลังที่คุณต้องการเปิด แล้วคลิกเลือกคลัง

แอพรูปภาพจะใช้คลังนี้จนกว่าคุณจะเปิดคลังอื่นโดยใช้ขั้นตอนเดียวกันนี้

ส่งออกรูปภาพและวิดีโอจากคลังต้นทาง

เปิดคลังต้นทาง จากนั้นตัดสินใจว่าคุณต้องการส่งออกไฟล์ของคุณเป็นต้นฉบับที่ไม่ได้แก้ไขหรือเป็นเวอร์ชั่นที่แก้ไขแล้ว

เวอร์ชั่นที่แก้ไขจะเก็บสิ่งที่คุณแก้ไขไว้เมื่อคุณนำเข้า ข้อดีคือคุณไม่ต้องสร้างการแก้ไขใดๆ ใหม่ แต่ไฟล์เหล่านี้จะกลายเป็นต้นฉบับของคลังปลายทาง ซึ่งหมายความว่าคุณจะไม่สามารถแปลงกลับเป็นเวอร์ชั่นก่อนการนำเข้าครั้งล่าสุด

ต้นฉบับที่ไม่ได้แก้ไขจะไม่แสดงรายการแก้ไขใดๆ ที่คุณทำไว้เมื่อรูปภาพอยู่ในคลังต้นทาง วิธีนี้จะช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นสำหรับการแก้ไขภายหลัง แต่อาจต้องทำงานหนักเพื่อสร้างรายการแก้ไขอีกครั้ง

วิธีการส่งออกเวอร์ชั่นที่แก้ไข

 1. ในแอพรูปภาพ ให้เลือกรูปภาพและวิดีโอที่คุณต้องการส่งออก หากต้องการเลือกหลายรายการ ให้กดปุ่ม Command ค้างไว้ขณะที่คุณคลิก ในการเลือกกลุ่มของรายการตามลำดับ ให้คลิกที่รายการแรก จากนั้นกดปุ่ม Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกที่รายการสุดท้าย วิธีนี้จะเลือกรายการทั้งหมดที่อยู่ระหว่างสองรายการที่คุณคลิก
 2. เลือกไฟล์ > ส่งออก > ส่งออก [จำนวน]
 3. กล่องโต้ตอบการส่งออกจะปรากฏขึ้น
  • ในส่วนรูปภาพ ให้ตั้งค่าชนิดรูปภาพเป็น JPEG, TIFF หรือ PNG JPEG จะบีบอัดรูปภาพของคุณใหม่ ซึ่งอาจทำให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง ไฟล์ TIFF และ PNG มีความเที่ยงตรงสูงกว่าและอาจทำให้ไฟล์มีขนาดใหญ่ขึ้น
  • ในส่วนวิดีโอ ให้เลือกการตั้งค่าคุณภาพภาพยนตร์ ส่วนนี้จะปรากฏเฉพาะเมื่อรายการที่คุณเลือกมีวิดีโออยู่ด้วย
  • ในส่วนข้อมูล ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายหากคุณต้องการเก็บข้อมูลเมตาดาต้าและตำแหน่งที่ตั้งในไฟล์ที่ส่งออกไว้
  • ในส่วนการตั้งชื่อไฟล์ ให้ตั้งค่าชื่อไฟล์ เป็น "ใช้ชื่อไฟล์" และตั้งค่ารูปแบบโฟลเดอร์ย่อยเป็น "ชื่อช่วงเวลา" หรือ "ไม่มี" ชื่อช่วงเวลาจะสร้างโฟลเดอร์ย่อยสำหรับแต่ละช่วงเวลาที่แสดงในรายการที่คุณเลือก วิธีนี้มีประโยชน์หากคุณต้องการสร้างอัลบั้มในคลังปลายทางสำหรับแต่ละช่วงเวลา ตัวเลือก "ไม่มี" จะส่งออกไฟล์ทั้งหมดไปยังโฟลเดอร์ปลายทางโดยตรง
 4. คลิกส่งออก จากนั้นกล่องโต้ตอบ Finder จะปรากฏขึ้น
 5. ไปที่ตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ เช่น เดสก์ท็อปหรือไดรฟ์ภายนอก คลิกโฟลเดอร์ใหม่ ถ้าคุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับรายการที่ส่งออกของคุณ
 6. คลิกส่งออก

วิธีการส่งออกต้นฉบับที่ไม่ได้แก้ไข

 1. ในแอพรูปภาพ ให้เลือกรูปภาพและวิดีโอที่คุณต้องการส่งออกหากต้องการเลือกหลายรายการ ให้กดปุ่ม Command ค้างไว้ขณะที่คุณคลิก ในการเลือกกลุ่มของรายการตามลำดับ ให้คลิกที่รายการแรก จากนั้นกดปุ่ม Shift ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกที่รายการสุดท้าย วิธีนี้จะเลือกรายการทั้งหมดที่อยู่ระหว่างสองรายการที่คุณคลิก
 2. เลือกไฟล์ > ส่งออก > ส่งออกต้นฉบับที่ไม่ได้แก้ไข
 3. กล่องโต้ตอบการส่งออกจะปรากฏขึ้น
  • หากรูปภาพของคุณมีเมตาดาต้า IPTC (เช่น ชื่อหรือคำสำคัญ) ที่คุณต้องการเก็บไว้ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมาย "ส่งออก IPTC เป็น XMP"
  • ปล่อยการตั้งค่าชื่อไฟล์เป็น "ใช้ชื่อไฟล์" ไว้
  • ถัดจากรูปแบบโฟลเดอร์ย่อย ให้เลือก "ชื่อช่วงเวลา" หรือ "ไม่มี" ชื่อช่วงเวลาจะสร้างโฟลเดอร์ย่อยสำหรับแต่ละช่วงเวลาที่แสดงในรายการที่คุณเลือก วิธีนี้มีประโยชน์หากคุณต้องการสร้างอัลบั้มในคลังปลายทางสำหรับแต่ละช่วงเวลา ตัวเลือก "ไม่มี" จะส่งออกไฟล์ทั้งหมดไปยังโฟลเดอร์ปลายทางโดยตรง
 4. คลิกส่งออก จากนั้นกล่องโต้ตอบ Finder จะปรากฏขึ้น
 5. ไปที่ตำแหน่งที่คุณต้องการบันทึกไฟล์ เช่น เดสก์ท็อปหรือไดรฟ์ภายนอก คลิกโฟลเดอร์ใหม่ ถ้าคุณต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่สำหรับรายการที่ส่งออกของคุณ
 6. คลิกส่งออกต้นฉบับ

วิธีการนำเข้ารูปภาพและวิดีโอไปยังคลังปลายทาง

เปิดคลังปลายทาง จากนั้นลากโฟลเดอร์ที่มีรายการที่ส่งออกของคุณไปยังพื้นที่หลักที่แสดงรูปภาพและวิดีโออื่นๆ ของคุณ เมื่อมีเครื่องหมายบวกสีเขียวปรากฏบนตัวชี้ของคุณ คุณสามารถปล่อยโฟลเดอร์นั้น

รูปภาพในโฟลเดอร์จะถูกจัดเรียงเป็นช่วงเวลาตามวันที่สร้างและสถานที่ วิดีโอจะถูกจัดเรียงตามวันที่คุณส่งออกจากคลังต้นทาง

หากคุณสร้างโฟลเดอร์ย่อยเมื่อคุณส่งออกรายการและคุณต้องการสร้างอัลบั้มสำหรับแต่ละโฟลเดอร์ย่อย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ใน Finder ให้เปิดโฟลเดอร์ย่อย
 2. เลือกรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดภายในโฟลเดอร์ย่อย
 3. ลากรายการไปยังอัลบั้มของฉันในแถบด้านข้างของแอพรูปภาพ
 4. ตั้งชื่ออัลบั้มในกล่องข้อความที่ไฮไลท์ ซึ่งจะปรากฏในแถบด้านข้าง
 5. ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละโฟลเดอร์ย่อย

ประหยัดพื้นที่ด้วยการลบคลังต้นทาง

หากคุณแน่ใจว่าคุณได้ส่งออกรูปภาพและวิดีโอทั้งหมดที่คุณต้องการเก็บไว้จากคลังต้นทางแล้ว คุณสามารถลบคลังต้นทางเพื่อประหยัดพื้นที่ดิสก์บน Mac ของคุณ

ก่อนอื่นให้เปิด Finder และค้นหาคลังต้นทางที่คุณต้องการลบ คลังรูปภาพจะถูกเก็บไว้ในโฟลเดอร์รูปภาพของคุณตามค่าเริ่มต้น หากคุณไม่พบคลัง ทำตามขั้นตอนเพื่อเลือกคลัง พาธไปยังตำแหน่งของคลังที่เลือกจะปรากฏในหน้าต่างเลือกคลัง

จากนั้นให้ย้ายคลังต้นทางไปที่ถังขยะ จากนั้นเลือก Finder > ล้างถังขยะ เพื่อลบไฟล์ออกถาวร

วันที่เผยแพร่: