นำเข้ารูปภาพจากคลังอื่นในแอปรูปภาพบน Mac

หากคุณจัดระเบียบคอลเลกชั่นรูปภาพเป็นคลังรูปภาพแยกกัน คุณจะสามารถนำเข้ารูปภาพจากคลังหนึ่งไปยังอีกคลังหนึ่งได้

คุณสามารถนำเข้ารูปภาพและวิดีโอจากคลังรูปภาพอื่นได้ใน macOS Monterey เป็นต้นไป หากคลังที่คุณต้องการนำเข้ารูปภาพไม่ได้เปิดใช้รูปภาพ iCloud เมื่อคุณนำเข้าจากคลังอื่น รูปภาพและวิดีโอจะคงการแก้ไขที่มีอยู่เดิมและเมตาดาต้าส่วนใหญ่จะเก็บรักษาไว้*

นำเข้ารูปภาพจากคลังอื่น

  1. หากคลังที่คุณต้องการนำเข้าไม่ได้เปิดอยู่แล้ว ให้ออกจากแอปรูปภาพ กดปุ่ม Option ค้างไว้ในขณะที่คุณเปิดแอปรูปภาพ เลือกคลังที่คุณต้องการนำเข้ารูปภาพ จากนั้นคลิก "เลือกคลัง"
  2. เลือกไฟล์ > นําเข้า
  3. เลือกคลังรูปภาพที่มีรูปภาพและวิดีโอที่คุณต้องการนำเข้าในหน้าต่างนำเข้า จากนั้นคลิก "ตรวจทานเพื่อนำเข้า"
  4. ทำตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้:
    • หากต้องการนำเข้าทั้งคลัง ให้คลิก "นำเข้ารายการใหม่ทั้งหมด"
    • หากต้องการนำเข้ารูปภาพที่เลือก ให้เลือกรูปภาพที่จะนำเข้า จากนั้นคลิก "นำเข้ารายการที่เลือก"

หากต้องการประหยัดพื้นที่บน Mac หลังจากนำเข้าจากคลังก่อนหน้า คุณสามารถลบคลังก่อนหน้าได้


ประหยัดพื้นที่ด้วยการลบคลังก่อนหน้า

หลังจากตรวจสอบแล้วว่านำเข้ารูปภาพสำเร็จแล้ว คุณสามารถประหยัดพื้นที่โดยการลบคลังรูปภาพที่ไม่ต้องการได้ ค้นหาคลังรูปภาพที่ต้องการลบและย้ายไปยังถังขยะ จากนั้นเลือก "Finder> ล้างถังขยะ" เพื่อลบไฟล์อย่างถาวร


* คีย์เวิร์ดจะไม่นำเข้า

วันที่เผยแพร่: