รวมคลังในรูปภาพ

ใช้ขั้นตอนเหล่านี้บน Mac เพื่อรวมรูปภาพและวิดีโอจากคลังรูปภาพแยกต่างหากให้เป็นหนึ่งคลัง

หากต้องการรวมคลังรูปภาพ ให้ส่งออกรูปภาพจากคลังหรือคลังก่อนหน้าที่คุณไม่ต้องการใช้อีกต่อไป แล้วนําเข้ารูปภาพไปยังคลังหลักของคุณ


ส่งออกรูปภาพจากคลังของคุณ

 1. กดปุ่ม Option ค้างไว้ขณะที่คุณเปิดแอพรูปภาพ
 2. เลือกคลังที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไป จากนั้นคลิกเลือกคลังหน้าต่าง
 3. เลือกดู > รูปภาพ > คลัง แล้วคลิกรูปภาพทั้งหมด
 4. เลือกแก้ไข > เลือกทั้งหมดเพื่อเลือกทุกอย่างในคลังของคุณ
 5. เลือกไฟล์ > ส่งออก จากนั้นเลือกตัวเลือก
  • หากต้องการส่งออกรูปภาพตามที่เป็นอยู่และเก็บการแก้ไขใดๆ ไว้ ให้เลือก ‘ส่งออกจำนวน [ตัวเลข] รูปภาพ’ แล้วเลือกตัวเลือกเพิ่มเติม1
  • หากต้องการส่งออกรูปภาพเป็นส่งออกต้นฉบับดั้งเดิมที่ไม่ได้แก้ไข (ไม่มีการแก้ไข) ให้เลือก 'ส่งออกต้นฉบับดั้งเดิมที่ไม่ได้แก้ไขจำนวน [ตัวเลข] รูปภาพ' แล้วเลือกตัวเลือกเพิ่มเติมหากรูปภาพของคุณมีเมตาดาต้า IPTC (เช่น ชื่อหรือคำสำคัญ) ที่คุณต้องการเก็บไว้ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายส่งออก IPTC เป็น XMP
 6. คลิกส่งออก เลือกปลายทางเพื่อบันทึกรูปภาพ คลิกโฟลเดอร์ใหม่แล้วป้อนชื่อโฟลเดอร์ คลิกสร้าง จากนั้นคลิกส่งออก


นําเข้ารูปภาพไปยังคลังหลักของคุณ

 1. ออกจากแอพรูปภาพ แล้วกดปุ่ม Option ค้างไว้ขณะที่คุณเปิดแอพรูปภาพ
 2. เลือกคลังที่คุณต้องการนําเข้ารูปภาพของคุณเข้าไป แล้วคลิกเลือกคลัง
 3. เลือกไฟล์ > นําเข้า
 4. ในหน้าต่างนำเข้า ให้ไปที่โฟลเดอร์ Finder ที่มีรูปภาพและวิดีโอที่คุณต้องการนำเข้า
 5. เลือกรูปภาพและวิดีโอที่จะนำเข้า จากนั้นเลือกตรวจทานเพื่อนำเข้า
 6. คลิกนำเข้ารูปภาพใหม่ทั้งหมด

หากคุณสร้างโฟลเดอร์ย่อยเมื่อคุณส่งออกรายการและคุณต้องการสร้างอัลบั้มสำหรับแต่ละโฟลเดอร์ย่อย ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

 1. ในหน้าต่างนำเข้า ให้เลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการนำเข้าเป็นอัลบั้ม
 2. เลือกช่องทำเครื่องหมาย "รักษาการจัดระเบียบโฟลเดอร์" ที่มุมขวาบน โฟลเดอร์ระดับบนสุดจะถูกนำเข้าเป็นโฟลเดอร์ในแอปรูปภาพและโฟลเดอร์ย่อยจะถูกนำเข้าเป็นอัลบั้ม


ประหยัดพื้นที่ด้วยการลบคลังก่อนหน้า

หลังจากที่คุณรวมคลังและยืนยันได้ว่ารูปภาพของคุณนําเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถประหยัดพื้นที่โดยการลบคลังที่คุณไม่ต้องการอีกต่อไปเพื่อประหยัดพื้นที่ดิสก์บน Mac ค้นหาคลังรูปภาพคลังแรกแล้วย้ายไปยังถังขยะ จากนั้นเลือก Finder > ล้างถังขยะเพื่อลบไฟล์นั้นถาวร 


1. หากต้องการค้นหาเฉพาะรูปภาพที่แก้ไขแล้วในคลังของคุณ คุณสามารถสร้างอัลบั้มอัจฉริยะแล้วเลือก 'รูปภาพถูกแก้ไข' จากเกณฑ์อัลบั้มอัจฉริยะ

2. หากรูปภาพของคุณไม่ได้บันทึกบน iPhone หรือ iPad คุณอาจต้องส่งออกรูปภาพในรูปแบบดั้งเดิม

วันที่เผยแพร่: