ใช้แว่นขยายกับ iPhone หรือ iPad

คุณสามารถเปลี่ยน iPhone หรือ iPad ให้เป็นแว่นขยายได้โดยใช้ "แว่นขยาย" เพื่อให้คุณสามารถซูมเข้าไปที่วัตถุที่อยู่ใกล้คุณได้

วิธีเปิดแว่นขยาย

 1. บน iPhone หรือ iPad ให้ไปที่การตั้งค่า > การช่วยการเข้าถึง
 2. แตะแว่นขยาย แล้วเปิด การดำเนินการนี้จะเพิ่มแว่นขยายเป็นปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง

เข้าถึงแว่นขยายได้อย่างรวดเร็ว

หากต้องการเข้าถึงแว่นขยายอย่างรวดเร็ว ให้ทำดังนี้

 • บน iPhone X และใหม่กว่าหรือ iPad ที่มี Face ID ให้คลิกสามครั้งที่ปุ่มด้านข้าง จากนั้นลากแถบเลื่อนเพื่อปรับระดับการขยายภาพ หากต้องการปิดแว่นขยาย ให้ปัดขึ้นจากด้านล่างสุดของหน้าจอ
 • บน iPhone 8 และรุ่นก่อนหน้า และรุ่น iPad ที่มีปุ่มโฮม ให้คลิกปุ่มโฮมสามครั้ง จากนั้นลากแถบเลื่อนเพื่อปรับระดับการขยายภาพ หากต้องการปิดแว่นขยาย ให้กดปุ่มโฮม

คุณยังสามารถเพิ่มแว่นขยายไปที่ศูนย์ควบคุมได้ด้วยดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > ศูนย์ควบคุม จากนั้นแตะกำหนดแถบควบคุมเอง
 2. แตะปุ่มเพิ่ม  ถัดจากแว่นขยาย

จากนั้นจากศูนย์ควบคุม ให้แตะปุ่มแว่นขยายเพื่อใช้

 

ใช้แว่นขยาย

เมื่อคุณเปิดแว่นขยายอยู่ คุณสามารถทำสิ่งต่างๆ เช่น ปรับใช้ฟิลเตอร์สีหรือบันทึกวัตถุที่ขยายเป็นภาพ ได้ คุณสามารถใช้ไฟฉายบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อเพิ่มแสงให้กับวัตถุที่คุณต้องการขยายได้ คุณยังสามารถเปิดปรับความสว่างอัตโนมัติเพื่อปรับความสว่างของแว่นขยายตามสภาพแสงโดยรอบได้

ปรับใช้ฟิลเตอร์สี

หากต้องการปรับใช้ฟิลเตอร์สี ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. แตะปุ่มฟิลเตอร์  
 2. ปัดบนฟิลเตอร์สีต่างๆ เพื่อดูเอฟเฟ็กต์ของฟิลเตอร์
 3. หากต้องการปรับความสว่างและความต่างระดับสี ให้ลากแถบเลื่อน

หากต้องการกลับสี ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. แตะปุ่มกลับค่าฟิลเตอร์ 
 2. แตะปุ่มฟิลเตอร์อีกครั้งเพื่อปรับใช้ฟิลเตอร์ที่คุณต้องการ และเพื่อกลับไปยังหน้าจอแว่นขยาย

 

บันทึกวัตถุที่ขยายเป็นภาพ

 1. หากต้องการจับเฟรมภาพนิ่งเฉพาะบางเฟรม ให้แตะปุ่มจับเฟรมภาพนิ่ง 
 2. หากต้องการปรับการขยายภาพ ให้ลากแถบเลื่อน 
 3. แตะหน้าจอเพื่อโฟกัสภาพ
 4. หากต้องการบันทึกภาพ ให้แตะภาพค้างไว้ จากนั้นแตะบันทึกรูปภาพ

หากต้องการยกเลิกการจับเฟรมภาพนิ่ง ให้แตะปุ่มจับเฟรมภาพนิ่งอีกครั้ง หากต้องการล็อคโฟกัสไปที่วัตถุที่คุณกำลังพยายามขยาย ให้แตะปุ่มล็อค  แตะปุ่มอีกครั้งเพื่อปลดล็อคโฟกัส

 

วันที่เผยแพร่: