ค้นหาไอคอน "i" เพื่อตั้งค่า Apple Watch

เมื่อคุณตั้งค่า Apple Watch ระบบอาจขอให้คุณแตะไอคอน "i" ดูว่าไอคอนดังกล่าวหมายความว่าอย่างไรและดูวิธีค้นหา 

วิธีการค้นหาไอคอน "i"

หากต้องการค้นหาไอคอน "i"  ให้ไปที่มุมขวาล่างของ Apple Watch ที่ยังไม่ได้จับคู่ หากต้องการดูชื่อของนาฬิกาที่คุณจับคู่ด้วยตนเอง ให้แตะไอคอน "i"

ข้อความแจ้งว่า

ไอคอน "i" บน Apple Watch ที่เลิกจับคู่แล้ว

 

หน้าจอภาพเคลื่อนไหวการจับคู่ที่แสดงปุ่มข้อมูลที่มุมล่างขวา

ไอคอน "i" บนหน้าจอภาพเคลื่อนไหวการจับคู่

 

หากคุณไม่สามารถค้นหาไอคอน "i" ได้

หากคุณยังคงดูเวลา หน้าจอล็อค หรือแอพต่างๆ บน Apple Watch ได้ หมายความว่านาฬิกาของคุณอาจยังจับคู่อยู่กับ iPhone ก่อนที่คุณจะจับคู่อีกครั้ง คุณจะต้องลบหรือเลิกจับคู่นาฬิกาของคุณ คุณสามารถเลิกจับคู่ได้กับทั้ง iPhone และ Apple Watch 

เลิกจับคู่กับ iPhone

  1. เปิดแอพ Apple Watch แล้วแตะแท็บ Apple Watch ของฉัน จากนั้นแตะนาฬิกาของคุณที่ด้านบนสุดของหน้าจอ
  2. แตะไอคอน "i"  ที่อยู่ถัดจากนาฬิกาที่คุณต้องการยกเลิกการจับคู่ แล้วแตะเลิกจับคู่กับ Apple Watch
  3. แตะอีกครั้งเพื่อยืนยัน แล้วรอจนกว่านาฬิกาของคุณจะเลิกจับคู่

หลังจากที่ Apple Watch เลิกจับคู่เสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถจับคู่อีกครั้งได้ 

เลิกจับคู่กับ Apple Watch

  1. เปิดแอพการตั้งค่าแล้วแตะทั่วไป > รีเซ็ต
  2. แตะลบข้อมูลเนื้อหาและการตั้งค่าทั้งหมด แล้วแตะอีกครั้งเพื่อยืนยัน
  3. รอจนกว่านาฬิกาของคุณจะเลิกจับคู่

หลังจากที่ Apple Watch เลิกจับคู่เสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถจับคู่อีกครั้งได้ 

วันที่เผยแพร่: