เพิ่มบัตรโดยสารไปยังกระเป๋าสตางค์

เพิ่มบัตรโดยสารไปยังแอพกระเป๋าสตางค์เพื่อจ่ายค่าโดยสารโดยใช้ Apple Pay

หากต้องการใช้บริการโดยสารด้วย Apple Pay คุณจะต้องมีสิ่งต่อไปนี้

หากต้องการเพิ่มบัตรโดยสารใหม่ คุณจะต้องมีบัตรชำระเงินในแอพกระเป๋าสตางค์

หากต้องการเพิ่มบัตรโดยสารไปยัง iPhone หรือ Apple Watch

คุณสามารถเพิ่มบัตรโดยสารไปยังแอพกระเป๋าสตางค์บน iPhone หรือ Apple Watch ได้

วิธีเพิ่มบัตรโดยสารไปยัง iPhone

 1. บน iPhone ให้เปิดแอพกระเป๋าสตางค์
 2. แตะปุ่มเพิ่ม ปุ่มเพิ่ม
 3. แตะบัตรโดยสารเพื่อเพิ่มบัตรโดยสารใหม่หรือแตะบัตรก่อนหน้าเพื่อเพิ่มบัตรโดยสารที่คุณเพิ่มไปก่อนหน้าไปยังแอพกระเป๋าสตางค์
 4. เลือกบัตรโดยสารจากรายการหรือค้นหาตามตำแหน่งที่ตั้งหรือชื่อบัตร
 5. แตะดำเนินการต่อ
 6. เลือกจำนวนที่ต้องการเพิ่มและแตะเพิ่ม2
 7. ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อยืนยันการซื้อของคุณและเพิ่มบัตรโดยสาร

วิธีเพิ่มบัตรโดยสารไปยัง Apple Watch ของคุณ

 1. บน Apple Watch ให้เปิดแอพกระเป๋าสตางค์
 2. เลื่อนลงแล้วแตะเพิ่มบัตร
 3. แตะบัตรโดยสารเพื่อเพิ่มบัตรโดยสารใหม่หรือแตะบัตรก่อนหน้าเพื่อเพิ่มบัตรโดยสารที่คุณเพิ่มไปก่อนหน้าไปยังแอพกระเป๋าสตางค์
 4. เลือกบัตรโดยสารจากรายการ
 5. แตะดำเนินการต่อ
 6. เลือกจำนวนที่ต้องการเพิ่มลงในบัตรแล้วแตะเติมเงิน2
 7. ปฏิบัติตามขั้นตอนบนหน้าจอเพื่อยืนยันการซื้อของคุณและเพิ่มบัตรโดยสาร

เมื่อคุณสามารถใช้บัตรโดยสารได้ ระบบอาจตั้งค่าบัตรดังกล่าวให้เป็นโหมดด่วนโดยอัตโนมัติ คุณยังอาจสามารถเพิ่มเงินให้บัตรโดยสารของคุณในแอพกระเป๋าสตางค์ได้อีกด้วย

การใช้งานบัตรโดยสารอาจไม่พร้อมให้บริการในบางภูมิภาค โปรดติดต่อหน่วยงานบริการโดยสารของคุณเพื่อดูว่าเมืองหรือภูมิภาคของคุณรองรับการเพิ่มบัตรโดยสารในแอพกระเป๋าสตางค์หรือไม่

Apple Watch การจัดการด้วยการตั้งค่าครอบครัวอาจไม่สามารถเพิ่มบัตรโดยตรงใน Apple Watch ได้

โอนบัตรจริงของคุณไปยังกระเป๋าสตางค์

หากคุณมีบัตรโดยสารจริง คุณอาจสามารถโอนบัตรโดยสารและยอดเงินที่มีอยู่ในปัจจุบันไปยังแอพกระเป๋าสตางค์บน iPhone หรือ Apple Watch ได้

โปรดโอนบัตรจริงของคุณไปยัง iPhone

 1. บน iPhone ให้เปิดแอพกระเป๋าสตางค์
 2. แตะปุ่มเพิ่ม ปุ่มเพิ่ม
 3. แตะเพิ่มบัตรโดยสาร
 4. เลือกบัตรจากรายการหรือค้นหาตามตำแหน่งที่ตั้งหรือชื่อบัตร
 5. แตะดำเนินการต่อ
 6. แตะถ่ายโอนบัตรที่มีอยู่
 7. ใส่หมายเลขบัตรของคุณและข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ3
 8. วางบัตรโดยสารของคุณบนพื้นผิวที่ราบเรียบแล้ววางส่วนบนของ iPhone ทับไว้บนบัตรจนกว่าจะเห็นข้อความเพิ่มบัตรแล้วบนหน้าจอ กระบวนการนี้อาจใช้เวลาสักครู่จึงจะเสร็จสมบูรณ์

โอนบัตรจริงของคุณไปยัง Apple Watch

 1. ใน iPhone ให้เปิดแอพ Apple Watch
 2. ในแท็บ Apple Watch ของฉัน ให้แตะกระเป๋าสตางค์และ Apple Pay
 3. แตะเพิ่มบัตร จากนั้นแตะบัตรโดยสาร
 4. เลือกบัตรจากรายการหรือค้นหาตามตำแหน่งที่ตั้งหรือชื่อบัตร
 5. แตะดำเนินการต่อ
 6. แตะถ่ายโอนบัตรที่มีอยู่
 7. ใส่หมายเลขบัตรของคุณและข้อมูลที่จำเป็นอื่น3
 8. วางบัตรโดยสารของคุณบนพื้นผิวที่ราบเรียบแล้ววางส่วนบนของ iPhone ทับไว้บนบัตรจนกว่าจะเห็นข้อความเพิ่มบัตรแล้วบนหน้าจอ กระบวนการนี้อาจใช้เวลาสักครู่จึงจะเสร็จสมบูรณ์

 

หากคุณได้รับข้อผิดพลาด เช่น ไม่พบบัตรหรือไม่สามารถเพิ่มบัตรได้ โปรดดูรายการต่อไปนี้

 • หาก iPhone ของคุณมีเคส ให้ถอดเคสหรือถอดโลหะใดก็ได้ที่อาจกั้นระหว่าง iPhone กับบัตรจริงของคุณ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณวาง iPhone ทับไว้บนบัตรจริงและจับไว้นิ่งๆ แล้ว
 • ตรวจสอบกับหน่วยงานบริการโดยสารเพื่อดูว่าบัตรจริงของคุณสามารถโอนได้หรือไม่

หลังจากที่คุณโอนบัตรจริงของคุณไปยังแอพกระเป๋าสตางค์แล้ว บัตรจริงของคุณอาจไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป

การใช้โหมดด่วนกับบัตรโดยสาร

เมื่อใช้โหมดด่วน คุณจะสามารถจ่ายเงินสำหรับการโดยสารของคุณได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว คุณไม่จำเป็นต้องปลุกหรือปลดล็อคอุปกรณ์ของคุณ หรือตรวจสอบความถูกต้องด้วย Face ID, Touch ID หรือรหัสผ่าน

เมื่อคุณเพิ่มบัตรโดยสารที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ระบบอาจเปิดใช้งานโหมดด่วนให้สำหรับบัตรดังกล่าวตามค่าเริ่มต้น หรือคุณสามารถเลือกบริการโดยสารหรือบัตรชำระเงินที่ใช้งานร่วมกันได้เป็นบัตรในโหมดด่วนของคุณ

เรียนรู้วิธีตั้งค่าบัตรโดยสารหรือบัตรชำระเงินเป็นโหมดด่วน

การย้ายบัตรโดยสารระหว่างอุปกรณ์หลายเครื่อง

คุณสามารถมีบัตรโดยสารได้เพียงบัตรเดียวในแอพกระเป๋าสตางค์ในเวลาเดียวกัน หากต้องการใช้บัตรโดยสารในอุปกรณ์เครื่องอื่น คุณสามารถย้ายบัตรดังกล่าวจาก iPhone ไปยัง Apple Watch หรือจาก iPhone เครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งได้

วิธีย้ายบัตรโดยสารของคุณจาก iPhone ไปยัง Apple Watch

 1. ใน iPhone ให้เปิดแอพ Apple Watch
 2. ในแท็บ Apple Watch ของฉัน ให้แตะกระเป๋าสตางค์และ Apple Pay
 3. แตะปุ่มเพิ่มถัดจากบัตรโดยสารที่คุณต้องการย้าย

คุณสามารถใช้แอพ Apple Watch เพื่อย้ายบัตรของคุณกลับไปที่ iPhone เมื่อคุณไม่ได้อยู่ในระหว่างการโดยสารได้

วิธีย้ายบัตรโดยสารไปยัง iPhone เครื่องใหม่

 1. สำหรับ iPhone เครื่องปัจจุบันของคุณ ให้เปิดแอพ Wallet แล้วแตะบัตรโดยสารของคุณ
 2. แตะปุ่มเพิ่มเติม
 3. เลื่อนลงแล้วแตะเอาบัตรนี้ออก แตะเอาออกเพื่อยืนยัน
 4. บน iPhone เครื่องใหม่ ให้เปิดแอพกระเป๋าสตางค์ แล้วแตะปุ่มเพิ่ม ปุ่มเพิ่ม
 5. แตะบัตรก่อนหน้าแล้วเลือกบัตรโดยสารของคุณ
 6. เพิ่มบัตรโดยสารของคุณไปยัง iPhone เครื่องใหม่

 

 1. หากคุณลงชื่อออกจาก iCloud หรือปิด Face ID, Touch ID หรือรหัสบน iPhone หรือ Apple Watch บัตรเครดิต เดบิต และบัตรโดยสารทั้งหมดจะถูกลบออกจากอุปกรณ์นั้น เมื่อคุณลบบัตรโดยสารออกจากอุปกรณ์ใดก็ตาม ยอดเงินคงเหลือจะถูกจัดเก็บและพร้อมสำหรับการถ่ายโอนไปที่ iPhone หรือ Apple Watch เครื่องเดียวกันหรือเครื่องอื่นที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายและลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกัน
 2. ต้องใช้บัตร Visa, Mastercard หรือ UnionPay ที่ออกให้ในฮ่องกงซึ่งคุณใช้กับ Apple Pay เพื่อซื้อหรือเติมเงินบัตร Octopus ในแอพกระเป๋าสตางค์ หากคุณมีบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่ไม่ได้ออกในฮ่องกง ให้ใช้แอป Octopus สำหรับนักท่องเที่ยวแทน ต้องใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของ China UnionPay เพื่อซื้อหรือเติมเงินบัตรโดยสารในจีนแผ่นดินใหญ่
 3. ในฮ่องกง คุณจำเป็นต้องใช้วันเดือนปีเกิดและบัตรประชาชนฮ่องกงสำหรับบัตร Octopus ส่วนบุคคล และบัตรที่เปิดใช้บริการเพิ่มมูลค่าอัตโนมัติ (Automatic Add Value Service หรือ AAVS)
วันที่เผยแพร่: