วิธีรีเซ็ต AirPods และ AirPods Pro

คุณอาจต้องรีเซ็ต AirPods หากไม่สามารถชาร์จได้ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาอื่น

  1. ใส่ AirPods ไว้ในเคสชาร์จ แล้วปิดฝา
  2. รอ 30 วินาที
  3. เปิดฝาเคสชาร์จ
  4. เมื่อใส่ AirPods ในหูและเชื่อมต่อกับ iPhone, iPad หรือ iPod touch แล้ว ให้ไปที่การตั้งค่า > บลูทูธ หรือการตั้งค่า > [AirPods ของคุณ] แล้วแตะปุ่มข้อมูลเพิ่มเติม  ถัดจาก AirPods ของคุณ หากคุณไม่เห็น AirPods ในการตั้งค่า > บลูทูธ หรือในการตั้งค่า > [AirPods ของคุณ] ให้ไปที่ขั้นตอนถัดไป
  5. แตะลบอุปกรณ์นี้ แล้วแตะอีกครั้งเพื่อยืนยัน
  6. เปิดฝา แล้วกดปุ่มตั้งค่าที่ด้านหลังเคสค้างไว้ประมาณ 15 วินาที จนกระทั่งไฟสถานะด้านหน้าเคสกะพริบเป็นสีเหลืองแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาว*
    เคสชาร์จ AirPods
  7. เชื่อมต่อ AirPods ของคุณอีกครั้ง: เมื่อ AirPods ของคุณอยู่ในเคสชาร์จและเปิดฝา ให้วาง AirPods ของคุณไว้ใกล้กับ iPhone, iPad หรือ iPod touch ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอของอุปกรณ์

AirPods สามารถเชื่อมโยงกับ Apple ID ได้บัญชีเดียว หากคุณต้องการใช้ AirPods (รุ่นที่ 3) หรือ AirPods Pro (รุ่นที่ 1 หรือ 2) ที่มีผู้อื่นใช้แล้ว บุคคลดังกล่าวจะต้องลบ AirPods ออกจาก Apple ID ของตนเองก่อน

* เมื่อคุณรีเซ็ต AirPods การตั้งค่าสำหรับ AirPods จะถูกรีเซ็ตด้วยเช่นกัน คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณอีกครั้ง

วันที่เผยแพร่: