รีเซ็ต AirPods

คุณอาจต้องรีเซ็ต AirPods หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อหรือไม่สามารถชาร์จได้ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาอื่น1

ใส่ AirPods ของคุณลงในเคส

ปิดฝา รอ 30 วินาที แล้วเปิดฝา

บน iPhone, iPad หรือ iPod touch ให้ไปที่การตั้งค่า

ไปที่การตั้งค่า > บลูทูธ แล้วแตะไอคอน "i" ที่อยู่ติดกับ AirPods ของคุณ2 จากนั้นแตะเลิกใช้อุปกรณ์เครื่องนี้ แล้วแตะอีกครั้งเพื่อยืนยัน

รีเซ็ต AirPods

เปิดฝา แล้วกดปุ่มตั้งค่าที่ด้านหลังเคสค้างไว้ 15 วินาทีจนกว่าไฟสถานะจะกะพริบเป็นสีเหลือง

เชื่อมต่อ AirPods ของคุณอีกครั้ง

ขณะเปิดฝาอยู่ ให้วาง AirPods ใกล้กับอุปกรณ์ของคุณ ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอของอุปกรณ์

ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า AirPods ของคุณบนอุปกรณ์บลูทูธเครื่องอื่นๆ หากคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับ AirPods สำหรับเปลี่ยน ให้ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPods สำหรับเปลี่ยน

  1. เมื่อคุณรีเซ็ต AirPods การตั้งค่าสำหรับ AirPods จะถูกรีเซ็ตด้วยเช่นกัน คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณอีกครั้งได้
  2. หากคุณไม่เห็น AirPods ในการตั้งค่า > บลูทูธ ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป
วันที่เผยแพร่: