รีเซ็ต AirPods

คุณอาจต้องรีเซ็ต AirPods (รุ่นที่ 1 หรือรุ่นที่สอง) หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อหรือไม่สามารถชาร์จได้ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาอื่น1 ขั้นตอนเหล่านี้จะทำงานกับเคสชาร์จแบบไร้สายและเคสชาร์จ Lightning แบบมาตรฐาน

บนอุปกรณ์ iOS ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า

ไปที่การตั้งค่า > บลูทูธ แล้วแตะไอคอน "i" ที่อยู่ติดกับ AirPods ของคุณ2 จากนั้นแตะเลิกใช้อุปกรณ์เครื่องนี้ แล้วแตะอีกครั้งเพื่อยืนยัน

ใส่ AirPods ของคุณลงในเคส

ปิดฝา รอ 30 วินาที แล้วเปิดฝา

รีเซ็ต AirPods

กดปุ่มตั้งค่าด้านหลังเคสค้างไว้จนกว่าจะเห็นไฟแสดงสถานะกะพริบแสงสีเหลืองอำพันสองถึงสามครั้ง แล้วกะพริบแสงสีขาวอย่างต่อเนื่อง

เชื่อมต่อ AirPods ของคุณอีกครั้ง

วาง AirPods ใกล้ๆ กับอุปกรณ์ของคุณ ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอของอุปกรณ์

ดูเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่า AirPods ของคุณบนอุปกรณ์บลูทูธเครื่องอื่นๆ หากคุณมีปัญหาในการเชื่อมต่อกับ AirPods สำหรับเปลี่ยน ให้ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AirPods สำหรับเปลี่ยน

  1. เมื่อคุณรีเซ็ต AirPods การตั้งค่าสำหรับ AirPods จะถูกรีเซ็ตด้วยเช่นกัน คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณอีกครั้งได้
  2. หากคุณไม่เห็น AirPods ในการตั้งค่า > บลูทูธ ให้ไปยังขั้นตอนถัดไป
วันที่เผยแพร่: