ใช้คลิปบอร์ดกลางเพื่อคัดลอกและวางระหว่างอุปกรณ์ Apple ของคุณ

ด้วยคลิปบอร์ดกลาง คุณสามารถคัดลอกคอนเทนต์ต่างๆ เช่น ข้อความ รูปภาพ และวิดีโอบนอุปกรณ์ Apple เครื่องหนึ่ง แล้ววางคอนเทนต์นั้นในอุปกรณ์ Apple อีกเครื่อง

iPhone ที่แสดงภาพโดยมีตัวเลือกคัดลอกแสดงอยู่ และมี MacBook ที่เปิดเอกสาร Pages ที่มีภาพเดียวกัน

ตั้งค่าคลิปบอร์ดกลาง

ใช้คลิปบอร์ดกลางกับ Mac, iPhone, iPad หรือ iPod touch ที่เป็นไปตามความต้องการของระบบสำหรับคุณสมบัติความต่อเนื่อง คลิปบอร์ดกลางจะทำงานเมื่ออุปกรณ์ต่างๆ ของคุณอยู่ใกล้กันและได้ตั้งค่าดังต่อไปนี้

 • อุปกรณ์แต่ละเครื่องจะต้องลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกัน
 • อุปกรณ์แต่ละเครื่องจะต้องเปิด Bluetooth อยู่
 • อุปกรณ์แต่ละเครื่องจะต้องเปิด Wi-Fi อยู่
 • อุปกรณ์แต่ละเครื่องจะต้องเปิด Handoff อยู่

วิธีการเปิด Handoff บนอุปกรณ์มีดังนี้

 • บน Mac: เลือกเมนู Apple () > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกทั่วไป เลือก “อนุญาต Handoff กันระหว่าง Mac เครื่องนี้กับอุปกรณ์ iCloud ของคุณ”
 • บน iPhone, iPad หรือ iPod touch: ไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > Handoff จากนั้นเปิด Handoff


ใช้คลิปบอร์ดกลาง

 1. ในอุปกรณ์เครื่องหนึ่ง ให้คัดลอกข้อความ รูปถ่าย หรือคอนเทนต์อื่นๆ อย่างที่คุณเคยทำตามปกติ
  นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้คลิปบอร์ดกลางในการคัดลอกทั้งไฟล์จาก Mac เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้ Mac แต่ละเครื่องต้องการ macOS High Sierra หรือใหม่กว่า
 2. คอนเทนต์นั้นจะถูกเพิ่มไปที่คลิปบอร์ดของอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้กันโดยอัตโนมัติ คอนเทนต์จะคงอยู่ชั่วคราว หรือจนกว่าคุณจะแทนที่ด้วยการคัดลอกคอนเทนต์อื่นๆ ในอุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ง 
 3. ในอุปกรณ์เครื่องอื่น ให้วางคอนเทนต์โดยปกติอย่างที่คุณเคยทำ

 

วันที่เผยแพร่: