โทรออกและรับสายบน Mac หรือ iPad

คุณสมบัติการโทรผ่านเซลลูลาร์ของ iPhone จะทำให้คุณสามารถโทรออกและรับสายจาก Mac หรือ iPad ได้เมื่ออุปกรณ์เหล่านั้นอยู่บนเครือข่ายเดียวกันกับ iPhone ของคุณ

ตั้งค่าการโทรผ่านเซลลูลาร์ของ iPhone

ตรวจสอบให้แน่ใจว่า Mac, iPhone และ iPad ของคุณเป็นไปตามตามความต้องการของระบบสำหรับคุณสมบัติความต่อเนื่อง

อุปกรณ์ของคุณจะต้องอยู่ใกล้กันและตั้งค่าดังนี้

  • อุปกรณ์แต่ละเครื่องจะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วย Apple ID เดียวกัน
  • อุปกรณ์แต่ละเครื่องจะต้องลงชื่อเข้าใช้ FaceTime ด้วย Apple ID เดียวกัน
  • อุปกรณ์แต่ละเครื่องจะต้องเปิด Wi-Fi อยู่
  • อุปกรณ์แต่ละเครื่องจะต้องเชื่อมต่อไปที่เครือข่ายเดียวกันโดยใช้ Wi-Fi หรือ Ethernet
  • บน iPhone ให้ไปที่การตั้งค่า > โทรศัพท์ > โทรบนอุปกรณ์เครื่องอื่น แล้วเปิด "อนุญาตสายโทรบนอุปกรณ์อื่น"
  • บน iPad ของคุณ ให้ไปที่การตั้งค่า > FaceTime> โทรจาก iPhone แล้วเปิดโทรจาก iPhone
  • บน Mac ของคุณ ให้เปิดแอป FaceTime เลือก FaceTime > การตั้งค่า จากนั้นเลือกโทรจาก iPhone

หากผู้ให้บริการรองรับการโทรผ่าน Wi-Fi ในอุปกรณ์อื่นๆ คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อโทรออกและรับสายถึงแม้ iPhone ของคุณไม่ได้เปิดอยู่หรืออยู่ใกล้กัน ดูเกี่ยวกับการโทรผ่าน Wi-Fi

โทรออกและรับสาย

หลังจากตั้งค่าอุปกรณ์ของคุณแล้ว คุณสามารถโทรออกและรับสายบน Mac หรือ iPad ได้ทุกเมื่อที่ iPhone อยู่ใกล้ๆ และอยู่บนเครือข่ายเดียวกันกับอุปกรณ์อีกเครื่อง

  • ขั้นตอนในการโทรออกจะแตกต่างกันไปตามแอปที่คุณใช้ โดยส่วนใหญ่แล้วคุณสามารถแตะ คลิก หรือกดปุ่ม Control ค้างไว้แล้วคลิกหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณเห็นในแอปของคุณ จากนั้นแตะหรือคลิกปุ่มโทรศัพท์  ไอคอนการโทรด้วยเสียง หรือเลือกตัวเลือกการโทรจากเมนู คุณยังสามารถโทรออกได้โดยตรงจากแอป FaceTime เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีโทรออกและรับสายบน Mac
  • หากต้องการรับสาย ให้ใช้การแจ้งเตือนที่ปรากฏบน Mac หรือ iPad เมื่อมีคนโทรหา iPhone ของคุณ คุณสามารถรับสาย โอนสายไปที่ข้อความเสียง หรือส่งข้อความให้ผู้โทร

หากต้องการหยุดรับสายที่อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ง ให้ปิดการตั้งค่าโทรจาก iPhone ในอุปกรณ์นั้น ดูรายละเอียดได้จากส่วนการตั้งค่าด้านบน

วันที่เผยแพร่: