โทรออกและรับสายบน Mac, iPad หรือ iPod touch ของคุณ

คุณสมบัติการโทรผ่านเซลลูลาร์ของ iPhone จะทำให้คุณสามารถโทรออกและรับสายจาก Mac, iPad หรือ iPod touch ได้เมื่ออุปกรณ์เหล่านั้นอยู่บนเครือข่ายเดียวกันกับ iPhone ของคุณ

ตั้งค่าการโทรผ่านเซลลูลาร์ของ iPhone

คุณสามารถใช้การโทรผ่านเซลลูลาร์ของ iPhone กับ Mac, iPhone, iPad หรือ iPod touch เครื่องใดก็ได้ที่เป็นไปตามความต้องการของระบบสำหรับคุณสมบัติความต่อเนื่อง การโทรผ่านเซลลูลาร์ของ iPhone จะทำงานเมื่ออุปกรณ์ต่างๆ ของคุณอยู่ใกล้กันและได้ตั้งค่าดังต่อไปนี้

 • อุปกรณ์แต่ละเครื่องจะต้องลงชื่อเข้าใช้ iCloud ด้วย Apple ID เดียวกัน
 • อุปกรณ์แต่ละเครื่องจะต้องลงชื่อเข้าใช้ FaceTime ด้วย Apple ID เดียวกัน
 • อุปกรณ์แต่ละเครื่องจะต้องเปิด Wi-Fi อยู่
 • อุปกรณ์แต่ละเครื่องจะต้องเชื่อมต่อไปที่เครือข่ายเดียวกันโดยใช้ Wi-Fi หรือ Ethernet
 • บน iPhone ให้ไปที่การตั้งค่า > โทรศัพท์ > โทรบนอุปกรณ์เครื่องอื่น แล้วเปิด "อนุญาตสายโทรบนอุปกรณ์อื่น"
 • บน iPad หรือ iPod touch ให้ไปที่การตั้งค่า > FaceTime แล้วเปิด "โทรจาก iPhone"
 • บน Mac ให้เปิดแอพ FaceTime จากนั้นเลือก FaceTime > การตั้งค่า คลิกการตั้งค่า แล้วเลือกโทรจาก iPhone

หากผู้ให้บริการรองรับการโทรผ่าน Wi-Fi ในอุปกรณ์อื่นๆ คุณสามารถตั้งค่าอุปกรณ์เหล่านั้นเพื่อโทรออกและรับสายถึงแม้ iPhone ของคุณไม่ได้เปิดอยู่หรืออยู่ใกล้กัน ดูเกี่ยวกับการโทรผ่าน Wi-Fi

โทรออกและรับสาย

ดูวิธีโทรออกและรับสายบน Mac, iPad และ iPod touch ของคุณ


โทรออกบน Mac

 • เลื่อนตัวชี้ไว้เหนือหมายเลขโทรศัพท์ในรายชื่อ, ปฏิทิน, Safari หรือแอพอื่นๆ ที่สามารถตรวจพบข้อมูลแบบเดียวกันได้โดยอัตโนมัติ คลิกลูกศรในกล่องที่ล้อมรอบหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นเลือกโทร [หมายเลขโทรศัพท์] โดยใช้ iPhone
 • หรือเปิดแอพ FaceTime ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ในช่องค้นหาจากนั้นคลิก ไอคอนการโทรด้วยเสียง เสียง

โทรออกใน iPad หรือ iPod touch

 • แตะหมายเลขโทรศัพท์ในรายชื่อ ปฏิทิน Safari หรือแอพอื่นๆ ที่ตรวจหาข้อมูลนี้โดยอัตโนมัติ
 • หรือเปิดแอพ FaceTime แตะ ปุ่มเพิ่ม ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ในช่องค้นหา จากนั้นแตะ ไอคอนการโทรด้วยเสียง เสียง

รับสาย

 • บน Mac การแจ้งเตือนจะปรากฏเมื่อมีผู้โทรเข้ามาที่ iPhone ของคุณ คุณสามารถรับสาย โอนสายไปที่ข้อความเสียง หรือส่งข้อความให้ผู้โทร
 • บน iPad หรือ iPod touch ให้เลื่อนเพื่อรับสาย

หากต้องการหยุดรับสายที่อุปกรณ์ใดอุปกรณ์หนึ่ง ให้ปิดการตั้งค่าโทรจาก iPhone ในอุปกรณ์นั้น ดูรายละเอียดได้จากส่วนการตั้งค่าด้านบน

วันที่เผยแพร่: