ใช้ iPhone ของคุณที่ผ่านการซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ iPhone ที่ผ่านการซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่มีดังนี้

  1. หาก iPhone ของคุณใช้ซิมการ์ด ให้ใส่ซิมการ์ดลงใน iPhone ของคุณ
  2. กู้คืน iPhone ของคุณจากข้อมูลสำรอง iCloud หรือ iTunes
  3. ค้นหา iPhone ของฉันควรจะเปิดอยู่ตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถยืนยันว่าค้นหา iPhone ของฉันเปิดอยู่ได้

© 2019 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Apple, โลโก้ Apple, iPhone และ iTunes เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ AppleCare และ iCloud เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึง ณ ที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

วันที่เผยแพร่: