ใช้ Apple Watch ของคุณที่ผ่านการซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่

ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้ Apple Watch ที่ผ่านการซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่มีดังนี้

  1. ถือ Apple Watch ไว้ใกล้ iPhone ของคุณ
  2. จับคู่ Apple Watch ของคุณ  เมื่อคุณจับคู่ Apple Watch ของคุณ คุณจะได้รับตัวเลือกให้กู้คืนจากข้อมูลสำรอง หากได้ทำการสำรองไว้

© 2019 Apple Inc. สงวนลิขสิทธิ์ Apple, โลโก้ Apple, Watch และ iTunes เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ AppleCare และ iCloud เป็นเครื่องหมายบริการของ Apple Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึง ณ ที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทที่เกี่ยวข้อง

วันที่เผยแพร่: