ออกจากข้อความกลุ่มบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

ดูวิธีปิดเสียงการแจ้งเตือนจากข้อความกลุ่มหรือออกจากการสนทนาในแอพข้อความ 

ในแอพข้อความ คุณสามารถออกจากข้อความกลุ่มได้ทุกเมื่อ ตราบใดที่มีผู้อื่นในหัวเรื่องอีกสามราย หากต้องการออกจากข้อความกลุ่ม ผู้เข้าร่วมทุกคนจะต้องใช้ iMessage ดูความแตกต่างระหว่าง iMessage และ SMS/MMS

วิธีการออกจากข้อความกลุ่ม

  1. ไปที่ข้อความกลุ่มที่คุณต้องการออก
  2. แตะที่ด้านบนของการสนทนา 
  3. แตะ  จากนั้นแตะออกจากการสนทนานี้

หากคุณไม่เห็นตัวเลือกให้ออก อาจหมายความว่ามีผู้ใช้อย่างน้อยหนึ่งรายที่ไม่ได้ใช้อุปกรณ์ที่มี iMessage คุณไม่สามารถออกจากข้อความกลุ่มดังกล่าวได้ แต่คุณสามารถปิดเสียงการแจ้งเตือนการสนทนานั้นได้

วิธีการปิดเสียงข้อความ

  1. ไปที่ข้อความกลุ่ม
  2. แตะที่ด้านบนของการสนทนากลุ่ม จากนั้นแตะ
  3. เปิดซ่อนการเตือน

คุณยังสามารถปัดข้อความกลุ่มไปทางซ้าย แล้วแตะซ่อนการเตือนได้อีกด้วย ขณะที่เปิดใช้งานซ่อนการเตือนอยู่ คุณจะเห็นดวงจันทร์เสี้ยว ดวงจันทร์เสี้ยว อยู่ข้างการสนทนา

ซ่อนการเตือนจะปิดการแจ้งเตือนของข้อความกลุ่มที่คุณเลือกเท่านั้น ไม่ใช่ปิดการแจ้งเตือนของอุปกรณ์ คุณจะยังคงได้รับข้อความและการแจ้งเตือนอื่นๆ ทั้งหมดบนหน้าจอล็อค ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการแจ้งเตือน

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอพข้อความ

วันที่เผยแพร่: