ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของ AirPods ของคุณ

AirPods และกล่องชาร์จของคุณมีหมายเลขประจำเครื่องหมายเลขเดียวกัน ซึ่งสามารถค้นหาได้ดังนี้

หมายเลขประจำเครื่องอยู่ที่ด้านใต้ของฝา

หาก AirPods เชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ iOS ของคุณ คุณยังสามารถไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > AirPods เพื่อดูหมายเลขประจำเครื่องได้อีกด้วยดังนี้

หากคุณไม่มีกล่องชาร์จแต่มีบรรจุภัณฑ์เดิม ให้ดูหมายเลขประจำเครื่องที่อยู่ถัดจากบาร์โค้ด คุณยังสามารถดูหมายเลขประจำเครื่องได้จากใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ต้นฉบับของผลิตภัณฑ์อีกด้วย

วันที่เผยแพร่: