ค้นหาหมายเลขประจำเครื่องของ AirPods ของคุณ

AirPods และเคสชาร์จของคุณมีหมายเลขประจำเครื่องหมายเลขเดียวกัน ซึ่งสามารถค้นหาได้ดังนี้

หมายเลขประจำเครื่อง*อยู่ที่ด้านใต้ของฝา ดังนี้

หาก AirPods ของคุณเชื่อมต่ออยู่กับอุปกรณ์ iOS คุณยังสามารถไปที่การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > AirPods เพื่อดูหมายเลขประจำเครื่องได้อีกด้วย ดังนี้

หากคุณไม่มีเคสชาร์จแต่มีบรรจุภัณฑ์เดิม ให้ดูหมายเลขประจำเครื่องที่อยู่ถัดจากบาร์โค้ด คุณยังสามารถดูหมายเลขประจำเครื่องได้จากใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ต้นฉบับของผลิตภัณฑ์อีกด้วย

* สำหรับ AirPods (รุ่นที่ 2) และ AirPods Pro นั้น AirPods แต่ละข้างยังมีหมายเลขประจำเครื่องของตัวเองพิมพ์อยู่บน AirPods อีกด้วย หากคุณจำเป็นต้องส่ง AirPods หรือเคสชาร์จมาเข้ารับการซ่อม โปรดดูหมายเลขประจำเครื่องหลักที่พิมพ์อยู่บนฝาเคส คุณไม่จำเป็นต้องใช้หมายเลขประจำเครื่องบน AirPods

วันที่เผยแพร่: