โทรออกและรับสาย RTT บน Mac ของคุณ

เริ่มจาก macOS Mojave 10.14.2 เป็นต้นไป คุณสามารถใช้โปรโตคอล RTT (Real-Time Text หรือข้อความแบบเรียลไทม์) สำหรับการโทรข้อความพูดคุยได้ 

ในสหรัฐอเมริกา คุณสามารถโทรและรับสาย RTT ในเครื่อง Mac รุ่นที่เปิดตัวในปี 2012 หรือหลังจากนั้น (ยกเว้น Mac Pro) หลังจากอัพเดทเป็น macOS Mojave 10.14.2 หรือใหม่กว่า คุณต้องมี iPhone ที่มีแผนของผู้ให้บริการเครือข่ายจาก AT&T, T-Mobile หรือ Verizon ใช้อัตราค่าโทรด้วยเสียงมาตรฐานสำหรับการโทรผ่าน RTT

คุณสามารถโทรและรับสาย RTT บน iPhone ของคุณได้เช่นกัน

วิธีการตั้งค่า RTT

 1. ตั้งค่าการโทรผ่าน Wi-Fi บน iPhone ของคุณ โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เพิ่ม Mac เป็นหนึ่งในอุปกรณ์อื่นๆ ที่จะใช้สำหรับการโทรผ่าน Wi-Fi
 2. บนเครื่อง Mac ของคุณ ให้เลือกเมนู Apple  > การตั้งค่าระบบ จากนั้นคลิกการช่วยการเข้าถึง
 3. เลือก RTT ในแถบด้านข้าง ซึ่งจะปรากฏเมื่อมีการตั้งค่าการโทรผ่าน Wi-Fi อย่างถูกต้องเท่านั้น
 4. เลือกเปิดใช้งาน RTT 
 5. หากต้องการส่งอักขระขณะที่คุณพิมพ์ ให้เลือกส่งทันที 
 6. ป้อนหมายเลขรีเลย์ RTT ของสหรัฐอเมริกา: 711


วิธีโทรผ่าน RTT

 1. Mac ของคุณใช้ FaceTime สำหรับการโทรผ่าน RTT แต่คุณสามารถเริ่มต้นการโทรจากแอพรายชื่อหรือ FaceTime ได้
  • ในแอพรายชื่อ ให้เลื่อนตัวชี้ไปบนหมายเลขโทรศัพท์ของรายชื่อ แล้วคลิกปุ่ม RTT  ถัดจากหมายเลข
  • ใน FaceTime ให้คลิกปุ่มเสียง  ถัดจากรายชื่อหรือหลังจากป้อนหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นโทรผ่าน RTT หรือส่งต่อสายโทรผ่าน RTT จากเมนูป๊อปอัพ
 2. เมื่อมีการรับสายโทรศัพท์แล้ว ให้คลิก  RTT เพื่อเริ่มต้นการแลกเปลี่ยนข้อความในแบบเรียลไทม์ ขณะส่งข้อความ คุณสามารถพูดผ่านไมโครโฟนหาก หรือคลิก ปิดเสียง เพื่อปิดเสียงไมโครโฟนของคุณได้ หากมี
 3. พิมพ์ข้อความ จากนั้นกด Return หรือคลิกลูกศรส่ง ลูกศรขึ้น เพื่อส่งข้อความ ถ้า "ส่งทันที" เปิดอยู่ในการตั้งค่า RTT บุคคลอื่นจะเห็นข้อความของคุณขณะที่คุณพิมพ์
 4. หากต้องการซ่อนการสนทนาของคุณ ให้คลิก  RTT ขณะที่การสนทนาถูกซ่อนอยู่ คุณจะไม่เห็นข้อความที่ผู้อื่นส่งถึงคุณ คลิกปุ่มอีกครั้งเพื่อกลับไปที่การสนทนา


วิธีรับสาย RTT

เมื่อคุณรับสายบน Mac ให้คลิกตอบรับเพื่อรับสาย จากนั้นคลิก  RTT เพื่อเริ่มต้นการแลกเปลี่ยนข้อความในแบบเรียลไทม์


วิธีวางสาย RTT

หากต้องการวางสาย ให้คลิก  วางสาย


ดูเพิ่มเติม

 • VoiceOver จะไม่ประกาศข้อความ RTT ใหม่ใน Mac ดังนั้นคุณจึงควรติดตามการสนทนาในหน้าต่าง RTT
 • ผู้ให้บริการบางรายอาจยกเลิกการโทรผ่าน RTT หากไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อความ RTT เป็นเวลามากกว่า 3 นาที


ผู้ให้บริการบางรายหรือบางภูมิภาคอาจไม่รองรับ RTT และ TTY ฟังก์ชัน RTT และ TTY จะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการและสภาพแวดล้อมเครือข่ายของคุณ เมื่อโทรฉุกเฉินในสหรัฐอเมริกา iPhone จะส่งอักขระพิเศษหรือเสียงเพื่อแจ้งเตือนผู้ปฏิบัติงาน ความสามารถในการรับหรือตอบกลับเสียงเหล่านี้ของผู้ปฏิบัติงานอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ตั้งของคุณ Apple ไม่รับประกันว่าผู้ปฏิบัติงานจะสามารถรับหรือตอบกลับการโทรผ่าน RTT หรือ TTY ได้

วันที่เผยแพร่: