หากผู้ช่วย Boot Camp ไม่ตอบสนอง หรือแสดงข้อความ 'การติดตั้ง Boot Camp ไม่สำเร็จ'

ระหว่างติดตั้ง Windows 10 บน Mac ด้วยผู้ช่วย Boot Camp แอพพลิเคชั่นดังกล่าวอาจหยุดทำงาน หรือแสดงข้อความ 'การติดตั้ง Boot Camp ไม่สำเร็จ' พร้อมกับข้อความแสดงข้อผิดพลาดอื่น ดูวิธีการแก้ไขปัญหานี้และติดตั้ง Windows

ข้อผิดพลาด 'การติดตั้ง Boot Camp ไม่สำเร็จ' จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณดำเนินการติดตั้ง Windows 10 ใหม่ โดยใช้รุ่นเดือนตุลาคม 2018 บน Mac ที่ใช้ macOS เวอร์ชั่นก่อนหน้า

อัพเดท macOS เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้

คุณสามารถหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดเหล่านี้ได้ด้วยการอัพเดท Mac ของคุณให้เป็น macOS Mojave เวอร์ชั่นล่าสุดก่อนที่คุณจะติดตั้ง Windows

หากคุณจำเป็นที่จะต้องติดตั้ง Windows บน Mac ที่ไม่ได้ใช้ macOS เวอร์ชั่นล่าสุด ก่อนอื่นให้ติดตั้งรุ่นเดือนเมษายน 2018 โดยใช้ผู้ช่วย Boot Camp จากนั้นให้ใช้ Windows Update ในการติดตั้งรุ่นเดือนตุลาคม 2018

หากคุณได้พยายามที่จะดำเนินการติดตั้ง Windows 10 รุ่นเดือนตุลาคม 2018 ใหม่ และผู้ช่วย Boot Camp ได้หยุดทำงานหรือแสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดต่างๆ ให้ทำตามขั้นตอนด้านล่าง

นำพาร์ติชั่นออกแล้วติดตั้งอีกครั้ง

หากคุณพยายามที่จะดำเนินการติดตั้ง Windows 10 ใหม่ โดยใช้รุ่นเดือนตุลาคม 2018 บน Mac ที่ใช้ macOS เวอร์ชั่นก่อนหน้า ข้อผิดพลาดนี้จะปรากฏขึ้นว่า "การติดตั้ง Boot Camp ไม่สำเร็จ เกิดข้อผิดพลาดระหว่างคัดลอกไฟล์ติดตั้ง Windows"

ผู้ช่วย Boot Camp อาจไม่ตอบสนอง หลังจากที่แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดนี้ ใช้บังคับออกเพื่อปิดแอพ เมื่อคุณเปิดผู้ช่วย Boot Camp อีกครั้ง แล้วพบข้อผิดพลาดระบุว่า "ดิสก์เริ่มต้นแบ่งพาร์ติชั่นไม่ได้ หรือกู้คืนเป็นพาร์ติชั่นเดี่ยวไม่ได้"

ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อแก้ไขปัญหา

  1. ไปที่หน้า Download Windows 10 Disc Image (ISO File) ของ Microsoft ในเมนูใต้ Select edition ให้เลือก Windows 10 April 2018 Update จากนั้นทำตามขั้นตอนเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ ISO
  2. เปิดยูทิลิตี้ดิสก์
  3. ในแถบเมนูยูทิลิตี้ดิสก์ ให้คลิกพาร์ติชั่น หากคุณเห็นหน้าต่างโต้ตอบที่ถามว่าคุณต้องการจะเพิ่มดิสก์โวลุ่มหรือพาร์ติชั่น ให้คลิกพาร์ติชั่น
  4. ในกราฟที่ปรากฏขึ้น ให้เลือก OSXRESERVED จากนั้นคลิกปุ่มลบออก (ลบ)
  5. ในกราฟเดียวกันนั้น ให้เลือก BOOTCAMP จากนั้นคลิกปุ่มลบออก (ลบ)
    OSXRESERVED และ BOOTCAMP คือพาร์ติชั่นว่างที่ผู้ช่วย Boot Camp สร้างขึ้นระหว่างการพยายามติดตั้ง
  6. คลิกปรับใช้ จากนั้นคลิกพาร์ติชั่นเพื่อยืนยัน
  7. เปิดผู้ช่วย Boot Camp แล้วลองดำเนินการติดตั้งอีกครั้ง โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าใช้ไฟล์ ISO สำหรับอัพเดทเดือนเมษายน 2018 ของ Windows 10

เมื่อติดตั้งเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะสามารถอัพเดทให้เป็นรุ่นเดือนตุลาคม 2018 ได้โดยใช้ Windows Update

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: