หากผู้ช่วย Boot Camp ไม่ตอบสนอง หรือบอกว่าการติดตั้ง Boot Camp ล้มเหลว

คุณอาจต้องอัพเดท macOS หรือใช้ Windows 10 รุ่นที่ใหม่กว่า

ในบางสถานการณ์ ผู้ช่วย Boot Camp อาจหยุดตอบสนองหรืออาจบอกว่าการติดตั้ง Boot Camp ล้มเหลวในขณะที่คัดลอกไฟล์การติดตั้ง Windows โปรดทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหา:

 1. หากคุณอยู่ในผู้ช่วย Boot Camp และระบบไม่ตอบสนอง ให้ใช้ Option-Command-Escape (Esc) เพื่อ บังคับให้แอพหยุดทำงาน
 2. ติดตั้งรายการอัพเดท macOS เวอร์ชั่นล่าสุด ซึ่งอาจมีรายการอัพเดทสำหรับ Boot Camp อยู่ด้วย
 3. ดาวน์โหลด Windows 10 รุ่นล่าสุดจากเว็บไซต์ของ Microsoftจากนั้น ใช้ผู้ใช้ Boot Camp เพื่อติดตั้ง

หากผู้ช่วย Boot Camp แจ้งว่าดิสก์เริ่มต้นไม่สามารถแบ่งพาร์ติชั่นหรือกู้คืนไปยังพาร์ติชั่นเดียว ให้ทำตามขั้นตอนเพิ่มเติมเหล่านี้

 1. เปิดยูทิลิตี้ดิสก์ ซึ่งอยู่ในโฟลเดอร์ยูทิลิตี้ของโฟลเดอร์แอพพลิเคชั่น
 2. เลือกดิสก์เริ่มต้นระบบ Mac ของคุณ (Macintosh HD) ในแถบด้านข้าง
 3. ในแถบเครื่องมือยูทิลิตี้ดิสก์ ให้คลิกพาร์ติชั่น 
 4. หากยูทิลิตี้ดิสก์ถามว่าคุณต้องการเพิ่มดิสก์โวลุ่มลงในคอนเทนเนอร์หรือแบ่งพาร์ติชั่นอุปกรณ์หรือไม่ คลิกพาร์ติชั่น
 5. คลิก OSXRESERVED ในกราฟที่ปรากฏขึ้น จากนั้นคลิกปุ่มลบ (-) ใต้กราฟ
 6. คลิก BOOTCAMP ในกราฟ จากนั้นคลิกปุ่มลบ (-)
  OSXRESERVED และ BOOTCAMP คือพาร์ติชั่นว่างที่ผู้ช่วย Boot Camp สร้างขึ้นระหว่างการติดตั้งที่ล้มเหลว
 7. คลิกปรับใช้ จากนั้นคลิกพาร์ติชั่นเพื่อยืนยัน
 8. เปิดผู้ช่วย Boot Camp แล้วลองติดตั้ง Windows อีกครั้ง

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: