หากคุณทำโน้ตหายบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

หากโน้ตของคุณหาย โน้ตดังกล่าวอาจถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือคุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ

ตรวจสอบการตั้งค่าอีเมลของคุณ

ตรวจสอบการตั้งค่าบัญชีของคุณ

หากคุณใช้บัญชีหรือบริการอีเมลของผู้ให้บริการรายอื่น เช่น Gmail หรือ Yahoo เพื่อจัดเก็บโน้ตของคุณ ให้ตรวจสอบการตั้งค่าของคุณดังนี้

 1. ไปที่การตั้งค่า > รหัสผ่านและบัญชี
 2. แตะบัญชีอีเมลที่คุณต้องการตรวจสอบ 
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโน้ตเปิดอยู่ 

หากคุณใช้โน้ตกับบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี เพียงทำขั้นตอนที่ 2-3 ซ้ำสำหรับแต่ละบัญชี หากบัญชีของคุณหาย ให้ดูวิธีเพิ่มบัญชีอีกครั้ง


ตรวจสอบโฟลเดอร์

ตรวจสอบโฟลเดอร์ "ที่เพิ่งลบล่าสุด" ของคุณ

หากคุณจัดเก็บโน้ตบน iCloud โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์ "ที่เพิ่งลบล่าสุด" ของคุณโดยทำดังนี้

 1. เปิดแอพโน้ต จากนั้นแตะ ไอคอนคลิกลูกศร จนกว่าคุณจะเห็นรายการโฟลเดอร์ 
 2. แตะ "ที่เพิ่งลบล่าสุด" แล้วค้นหาโน้ตของคุณ 

หากคุณพบโน้ตของคุณใน "ที่เพิ่งลบล่าสุด" หรือในโฟลเดอร์อื่น คุณสามารถย้ายโน้ตดังกล่าวได้ดังนี้

 1. ในรายการโน้ต ให้แตะแก้ไข
 2. แตะโน้ตที่คุณต้องการย้าย 
 3. แตะย้ายไปยัง แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายโน้ตไปเก็บไว้ 

หากคุณใช้โน้ตกับบริการอื่น เช่น Gmail หรือ Yahoo โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์ถังขยะของบัญชีดังกล่าวในแอพเมล หากคุณลบโน้ตออกจากแอพโน้ต บัญชีผู้ให้บริการรายอื่นของคุณมักจะเก็บโน้ตไว้ในโฟลเดอร์ถังขยะ หากต้องการกู้คืนโน้ตจากโฟลเดอร์ถังขยะ คุณต้องคัดลอกแล้ววางโน้ตไปที่โน้ตใหม่ในแอพโน้ต

ค้นหาโน้ตของคุณ

ใช้ค้นหาเพื่อค้นหาโน้ตของคุณ

 1. เปิดแอพโน้ต จากนั้นแตะ ไอคอนคลิกลูกศร จนกว่าคุณจะเห็นรายการโน้ต 
 2. แตะแถบค้นหาแล้วป้อนคำ วลี หรือชื่อของโน้ตที่คุณมองหาอยู่ 
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก "บัญชีทั้งหมด" ไว้แล้ว "ค้นหา" จะตรวจสอบโน้ตทั้งหมดของคุณในทุกโฟลเดอร์จากทุกบัญชีของคุณ เช่น บัญชีอีเมล

หากคุณไม่เห็นแถบค้นหา คุณอาจต้องเลื่อนเพื่อให้ค้นหาโน้ตดังกล่าว หากคุณยังคงไม่พบโน้ต คุณอาจล็อคโน้ตนั้นไว้ "ค้นหา" จะเห็นเพียงชื่อของโน้ตที่ล็อคเท่านั้น ดังนั้นคุณอาจต้องตรวจสอบโน้ตที่ล็อคทั้งหมดเพื่อค้นหาโน้ตใดโน้ตหนึ่งโดยเฉพาะที่คุณกำลังมองหาอยู่

ค้นหาโน้ตของคุณด้วยตัวเอง

หาก "ค้นหา" ไม่แสดงผลลัพธ์ คุณอาจต้องตรวจสอบโฟลเดอร์อื่น แล้วเลื่อนรายการลงดังนี้

 1. เปิดแอพโน้ต จากนั้นแตะ ไอคอนคลิกลูกศร จนกว่าคุณจะเห็นรายการโฟลเดอร์ 
 2. หากคุณมีมากกว่าหนึ่งโฟลเดอร์ ให้แตะโฟลเดอร์อื่นเพื่อดูว่าโน้ตของคุณอยู่ที่นั่นหรือไม่

หากคุณยังคงหาโน้ตของคุณไม่เจอ เป็นไปได้ว่าคุณไม่ได้ใช้คำ วลี หรือชื่อของโน้ตที่ถูกต้อง

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโน้ต

ใช้โน้ตทำสิ่งต่างๆ อย่างเช่น สร้างเช็คลิสต์ ร่างไอเดีย และแชร์โน้ต

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple

วันที่เผยแพร่: