หากคุณทำโน้ตหายบน iPhone, iPad หรือ iPod touch

หากโน้ตของคุณหาย โน้ตดังกล่าวอาจถูกลบโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือคุณอาจต้องเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณ

ก่อนอื่น ให้อัปเดตอุปกรณ์ทุกเครื่องของคุณเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของ iOS, iPadOS หรือ macOS เพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์รุ่นก่อนหน้า จากนั้นลองทำขั้นตอนต่อไปนี้

ตรวจสอบการตั้งค่าบัญชีของคุณ

หากคุณจัดเก็บโน้ตของคุณด้วยบัญชีของผู้ให้บริการรายอื่นหรือบริการอีเมล เช่น Gmail หรือ Yahoo ให้ตรวจสอบการตั้งค่าของคุณดังนี้

 1. ในแอปการตั้งค่า ให้แตะเมล
 2. แตะบัญชี แล้วแตะบัญชีอีเมลที่คุณต้องการตรวจสอบ
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแอปโน้ตเปิดอยู่

หากคุณใช้แอปโน้ตกับบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี ให้ทำขั้นตอนดังกล่าวซ้ำสำหรับแต่ละบัญชี หากบัญชีของคุณขาดหายไป ให้ดูวิธีเพิ่มบัญชีอีเมลลงในอุปกรณ์


โฟลเดอร์ที่เพิ่งลบล่าสุดในแอปเมลจะเก็บโน้ตที่เพิ่งลบล่าสุดไว้เป็นเวลา 30 วัน

ตรวจสอบโฟลเดอร์ที่เพิ่งลบล่าสุดของคุณ

หากคุณจัดเก็บโน้ตบน iCloud โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์ "ที่เพิ่งลบล่าสุด" ของคุณโดยทำดังนี้

 1. เปิดแอปโน้ต แล้วแตะไอคอนย้อนกลับ แตะไอคอนลูกศร จนกว่าคุณจะเห็นรายการโฟลเดอร์
 2. แตะที่เพิ่งลบล่าสุด แล้วค้นหาโน้ตของคุณ

หากคุณพบโน้ตของคุณใน "ที่เพิ่งลบล่าสุด" หรือในโฟลเดอร์อื่น คุณสามารถย้ายโน้ตดังกล่าวได้ดังนี้

 1. ในรายการโน้ต ให้แตะแก้ไข
 2. เลือกโน้ตที่คุณต้องการย้าย
 3. แตะย้าย แล้วเลือกโฟลเดอร์ที่คุณต้องการย้ายโน้ตไปเก็บไว้

หากคุณใช้โน้ตกับบริการอื่น เช่น Gmail หรือ Yahoo โปรดตรวจสอบโฟลเดอร์ถังขยะของบัญชีดังกล่าวในแอปเมล หากคุณลบโน้ตออกจากแอพโน้ต บัญชีผู้ให้บริการรายอื่นของคุณมักจะเก็บโน้ตไว้ในโฟลเดอร์ถังขยะ หากต้องการกู้คืนโน้ตจากโฟลเดอร์ถังขยะ คุณต้องคัดลอกแล้ววางโน้ตไปที่โน้ตใหม่ในแอพโน้ต

การใช้ฟังก์ชั่นค้นหาในแอปโน้ต

ใช้ค้นหาเพื่อค้นหาโน้ตของคุณ

 1. เปิดแอปโน้ต แล้วแตะไอคอนย้อนกลับ แตะไอคอนลูกศร จนกว่าคุณจะเห็นรายการโน้ต
 2. แตะแถบค้นหาแล้วป้อนคำ วลี หรือชื่อของโน้ตที่คุณมองหาอยู่
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก "บัญชีทั้งหมด" ไว้แล้ว "ค้นหา" จะตรวจสอบโน้ตทั้งหมดของคุณในทุกโฟลเดอร์จากทุกบัญชีของคุณ เช่น บัญชีอีเมล

หากคุณไม่เห็นแถบค้นหา คุณอาจต้องเลื่อนเพื่อให้ค้นหาโน้ตดังกล่าว หากคุณยังคงไม่พบโน้ต เป็นไปได้ว่าคุณล็อคโน้ตนั้นไว้ ระบบการค้นหาจะเห็นเพียงชื่อของโน้ตที่ล็อคเท่านั้น ดังนั้นคุณอาจต้องตรวจสอบโน้ตที่ล็อคทั้งหมดเพื่อค้นหาโน้ตใดโน้ตหนึ่งโดยเฉพาะที่คุณกำลังมองหาอยู่

ค้นหาโน้ตของคุณด้วยตัวเอง

หาก "ค้นหา" ไม่แสดงผลลัพธ์ คุณอาจต้องตรวจสอบโฟลเดอร์อื่น แล้วเลื่อนรายการลงดังนี้

 1. เปิดแอปโน้ต แล้วแตะไอคอนย้อนกลับ แตะไอคอนลูกศร จนกว่าคุณจะเห็นรายการโฟลเดอร์
 2. หากคุณมีมากกว่าหนึ่งโฟลเดอร์ ให้แตะโฟลเดอร์อื่นเพื่อดูว่าโน้ตของคุณอยู่ที่นั่นหรือไม่

หากคุณยังคงหาโน้ตของคุณไม่เจอ เป็นไปได้ว่าคุณไม่ได้ใช้คำ วลี หรือชื่อของโน้ตที่ถูกต้อง

 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโน้ต

ใช้โน้ตทำสิ่งต่างๆ อย่างเช่น สร้างเช็คลิสต์ ร่างไอเดีย และแชร์โน้ต

วันที่เผยแพร่: