เชื่อมต่อจอแสดงผลหลายจอเข้ากับ Mac mini (2018) ของคุณ

Mac mini (2018) รองรับจอแสดงผล HDMI พร้อมกับจอแสดงผล 4K จำนวนสองจอ หรือจอแสดงผล 5K จำนวนหนึ่งจอด้วยพอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ตที่มาพร้อมเครื่อง

Mac mini (2018) รองรับจอแสดงผล HDMI หนึ่งจอที่มีความละเอียด 4096x2160 และความถี่ 60Hz โดยมาพร้อมกับการกำหนดค่าต่อไปนี้

  • จอแสดงผล 5K ความละเอียด 5120x2880 ที่ความถี่ 60Hz จำนวนหนึ่งจอ
  • จอแสดงผลแบบ Single-Stream Transport (SST) 4K ความละเอียด 4096x2304 ที่ความถี่ 60Hz จำนวนสองจอ
  • จอแสดงผลแบบ Multi-Stream Transport (MST) 4K ความละเอียดสูงสุด 4096x2304 ที่ความถี่ 60Hz จำนวนหนึ่งจอ

ดูเพิ่มเติม

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: