เชื่อมต่อจอแสดงผลหลายจอเข้ากับ Mac mini (2018) ของคุณ

Mac mini (2018) รองรับจอแสดงผล HDMI พร้อมกับจอแสดงผล 4K จำนวนสองจอ หรือจอแสดงผล 5K จำนวนหนึ่งจอด้วยพอร์ต Thunderbolt 3 จำนวนสี่พอร์ตที่มาพร้อมเครื่อง

Mac mini (2018) รองรับจอแสดงผล HDMI หนึ่งจอที่มีความละเอียด 4096x2160 และความถี่ 60Hz โดยมาพร้อมกับการกำหนดค่าต่อไปนี้

  • จอแสดงผล 5K ความละเอียด 5120x2880 ที่ความถี่ 60Hz จำนวนหนึ่งจอ
  • จอแสดงผลแบบ Single-Stream Transport (SST) 4K ความละเอียด 4096x2304 ที่ความถี่ 60Hz จำนวนสองจอ
  • จอแสดงผลแบบ Multi-Stream Transport (MST) 4K ความละเอียดสูงสุด 4096x2304 ที่ความถี่ 60Hz จำนวนหนึ่งจอ

ดูเพิ่มเติม

ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบโดย Apple มีให้โดยไม่มีคำแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple ไม่ขอรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือก ประสิทธิภาพ หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น ความเสี่ยงต่างๆ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตถือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ ติดต่อผู้จำหน่ายสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ชื่อบริษัทและชื่อผลิตภัณฑ์อื่นอาจเป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแต่ละราย

วันที่เผยแพร่: