เกี่ยวกับรหัสเวลาหน้าจอบนอุปกรณ์ที่มีการจัดการ

ดูวิธีปิดเวลาหน้าจอบนอุปกรณ์ที่มีการจัดการ

บทความนี้จัดทำขึ้นสำหรับผู้ดูแลระบบ

หากมีการตั้งค่ารหัสเวลาหน้าจอบนอุปกรณ์ที่มีการจัดการที่ใช้ iOS 12.2 หรือใหม่กว่า คุณสามารถใช้คำสั่งล้างรหัสผ่านการจำกัดเพื่อลบรหัสเวลาหน้าจอออกได้ การทำเช่นนี้จะเป็นการลบรหัสออก แต่ยังเปิดเวลาหน้าจอไว้และปล่อยข้อจำกัดใดๆ ไว้ตามเดิม

วันที่เผยแพร่: