หากซิมคู่ที่มี eSIM ไม่ทำงานบน iPhone ของคุณ

ดูข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาใดๆ ที่คุณอาจพบเมื่อใช้ซิมคู่กับ iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR หรือรุ่นใหม่กว่าที่มีการ์ด Nano-SIM และ eSIM หรือ eSIM สองซิม

ตรวจสอบแผนบริการของคุณ

 • iPhone ของคุณต้องปลดล็อคแล้ว หรือแผนบริการเซลลูลาร์ทั้งสองแผนต้องมาจากผู้ให้บริการเครือข่ายเดียวกัน
 • แผนบริการทั้งสองแผนจะต้องได้รับการตั้งค่าและพร้อมใช้งานแล้ว
 • ผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณจะต้องรองรับซิมคู่ที่มี eSIM
 • หากซิมแรกของคุณมาจากผู้ให้บริการเครือข่าย CDMA ซิมที่สองจะไม่รองรับ CDMA โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

eSIM บน iPhone ไม่มีให้บริการในจีนแผ่นดินใหญ่ ในฮ่องกงและมาเก๊า มีเพียง iPhone SE (รุ่นที่ 2), iPhone SE (รุ่นที่ 3) และ iPhone XS เท่านั้นที่มี eSIM ดูข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ปัญหาซิมคู่เมื่อใช้การ์ด Nano-SIM สองใบในจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง และมาเก๊า

หากคุณไม่สามารถตั้งค่า eSIM ของคุณได้

 • ตรวจสอบกับผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อดูว่าแผนบริการสำหรับ iPhone ของคุณเข้าเกณฑ์ในการใช้บริการซิมคู่หรือไม่
 • หากคุณใช้แผนบริการเซลลูลาร์ของบริษัทหรือองค์กร ให้ตรวจสอบกับบริษัทหรือผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อดูว่าแผนบริการที่คุณใช้รองรับคุณสมบัตินี้หรือไม่ 
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณมีบริการที่ครอบคลุมพื้นที่ของคุณและไม่มีปัญหาสัญญาณการให้บริการขาดหายไป
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแผนบริการเซลลูลาร์ของคุณได้รับการตั้งค่าแล้ว พร้อมใช้งาน และไม่ถูกระงับเนื่องจากปัญหาการเรียกเก็บเงิน

หากคุณยังไม่สามารถตั้งค่า eSIM ได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ 

หากคุณไม่เห็นแผนบริการเซลลูลาร์แผนใดแผนหนึ่งหรือทั้งสองแผน

คุณควรจะเห็นแผนบริการเซลลูลาร์ทั้งสองแผนเมื่อไปที่การตั้งค่า > เซลลูลาร์ หรือการตั้งค่า > ข้อมูลโทรศัพท์ หากคุณไม่เห็นแผนเหล่านั้น ให้ทำดังนี้ 

หากคุณไม่เห็นแผนบริการของ eSIM

 1. ทำตามขั้นตอนเพื่อตั้งค่าแผนบริการเซลลูลาร์กับ eSIM
 2. เปิดศูนย์ควบคุมแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสองรายของคุณปรากฏอยู่ในแถบสถานะ

หากคุณไม่เห็นแผนบริการของการ์ด Nano-SIM

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้วางการ์ด Nano-SIM ของคุณลงในถาดใส่ซิมอย่างถูกต้อง ดังนี้

 1. ถอดถาดใส่ซิมออกแล้วตรวจหาร่องรอยความเสียหายหรือการกัดกร่อนบนซิมการ์ด
 2. ถอดซิมการ์ดของคุณออกจากถาดใส่ซิม แล้วใส่ซิมการ์ดกลับเข้าไปใหม่
 3. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณปิดถาดใส่ซิมแน่นสนิทดีแล้ว เพื่อไม่ให้ถาดใส่ซิมหลวม
 4. เปิดศูนย์ควบคุมแล้วตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ให้บริการเครือข่ายทั้งสองรายของคุณปรากฏอยู่ในแถบสถานะ

หากการ์ด Nano-SIM ไม่ทำงาน หากเสียบการ์ดไม่เข้าหรือการ์ดบิดงอ หรือหากคุณเห็น "การ์ดไม่สามารถใช้งานร่วมกับ LTE ได้" บน iPhone ของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณเพื่อขอการ์ด Nano-SIM ใบใหม่

หากคุณกำลังใช้สายอยู่และเห็น "ไม่มีบริการ" ในอีกสายของคุณ

iPhone ของคุณสามารถใช้งานเครือข่ายข้อมูลเซลลูลาร์ได้ครั้งละหนึ่งเครือข่าย เมื่อคุณใช้สายหนึ่งเพื่อโทรออก อีกสายของคุณจะแสดง "ไม่มีบริการ" หากผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณรองรับการโทรผ่าน Wi-Fi ในหมายเลขโทรศัพท์อีกหมายเลขของคุณ และคุณได้เปิดใช้งานการโทรผ่าน Wi-Fi ไว้ คุณสามารถรับสายที่โทรเข้ามายังหมายเลขนั้นได้ เมื่อคุณใช้สายที่ไม่ใช่สายข้อมูลเริ่มต้นของคุณ คุณต้องเปิด "อนุญาตการสลับใช้ข้อมูลเซลลูลาร์"

หากคุณยังคงต้องการความช่วยเหลือ

หากคุณยังไม่สามารถตั้งค่าหรือใช้คุณสมบัติซิมคู่ของ iPhone ได้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple 

วันที่เผยแพร่: