หากข้อผิดพลาด 'com.apple.OSInstallerSetup.error Code=551' เกิดขึ้นเมื่อติดตั้ง macOS

อาจเกิดข้อผิดพลาดขึ้นเมื่อตัวติดตั้งไม่สามารถทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่จำเป็นในการติดตั้งให้เสร็จสมบูรณ์ ตรวจสอบการตั้งค่าหรือการกำหนดค่าเครือข่ายของคุณ

เมื่อติดตั้ง macOS Mojave คุณอาจเห็นการแจ้งเตือนว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้งตามด้วย ”com.apple.OSInstallerSetup.error Code=551” ลองใช้วิธีแก้ปัญหาเหล่านี้:

  • หากต้องการทราบว่าการแจ้งเตือนเกี่ยวข้องกับการตั้งค่าเครือข่ายบนเครื่อง Mac ของคุณหรือไม่คุณสามารถใช้การตั้งค่าเครือข่ายเพื่อเพิ่มตำแหน่งเครือข่าย หากการตั้งค่าเริ่มต้นในตำแหน่งเครือข่ายใหม่ไม่ได้ผล คุณสามารถกลับไปใช้การตั้งค่าเครือข่ายปัจจุบันของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • หากคุณใช้ซอฟต์แวร์ไฟร์วอลล์ของบริษัทอื่นหรือซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยอื่นๆ อาจเป็นการบล็อกการเข้าถึงเครือข่ายที่จำเป็นต้องใช้ในการอัพเดทซอฟต์แวร์ ในกรณีนี้ ให้กำหนดค่าซอฟต์แวร์ใหม่หรือปิดใช้งานซอฟต์แวร์ชั่วคราวจนกว่าจะติดตั้งรายการอัพเดท 
  • ถ้าเครือข่ายของคุณกำลังใช้พร็อกซี่ที่รับรองความถูกต้องแล้ว (พบโดยทั่วไปในบางสภาพแวดล้อมขององค์กร) คุณอาจต้องตรวจสอบกับผู้ดูแลระบบเครือข่ายของคุณหรือติดตั้งรายการอัพเดทจากเครือข่ายอื่น พร็อกซี่ที่รับรองความถูกต้องแล้วบางรายการไม่อนุญาตการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตบางอย่างที่การอัพเดทซอฟต์แวร์ของ Apple จำเป็นต้องใช้

หากคุณยังคงไม่สามารถติดตั้ง macOS Mojave โปรดติดต่อฝ่ายบริการช่วยเหลือของ Apple เพื่อขอความช่วยเหลือ

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: