หาก iPhone XS หรือ iPhone XS Max ไม่ชาร์จเมื่ออยู่ในโหมดพักเครื่อง

หาก iPhone XS หรือ iPhone XS Max เชื่อมต่อกับที่ชาร์จและอยู่ในโหมดพักเครื่องแต่ไม่ชาร์จ ให้ดูสิ่งที่ควรทำ

อุปกรณ์ iPhone XS และ iPhone XS Max บางเครื่องอาจไม่ชาร์จหรืออาจชาร์จช้าเมื่ออยู่ในโหมดพักเครื่องและเชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไฟด้วยสาย Lightning

หากคุณพบกับสถานการณ์เหล่านี้ ให้อัพเดท iPhone เป็น iOS 12.0.1

วันที่เผยแพร่: