ถ้าตัวติดตั้ง macOS ระบุว่าดิสก์โวลุ่มนี้ไม่ใช่การกำหนดค่า Core Storage ที่รองรับ

คุณอาจได้รับข้อความนี้หลังจากเปลี่ยนส่วนประกอบฮาร์ดไดรฟ์ของ Fusion Drive ด้วย SSD

Fusion Drive รวมฮาร์ดไดรฟ์และที่จัดเก็บข้อมูลแฟลชไว้ในดิสก์โวลุ่มเดียวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความจุพื้นที่เก็บข้อมูล หากส่วนประกอบฮาร์ดไดรฟ์ของ Fusion Drive ของคุณถูกนำออกและแทนที่ด้วย SSD (โซลิดสเทตไดรฟ์) Mac ของคุณจะไม่ใช้การกำหนดค่า Core Storage ที่รองรับอีกต่อไป

หากต้องการกลับไปใช้การกำหนดค่าที่รองรับสำหรับ Fusion Drive ให้แทนที่ SSD ด้วยฮาร์ดดิสก์แบบเดิม แล้วทำตามขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหา Fusion Drive แยกไดรฟ์ จากนั้นคุณจะสามารถติดตั้ง macOS บน Fusion Drive ได้

วันที่เผยแพร่: