iMessage และ FaceTime และความเป็นส่วนตัว

iMessage และ FaceTime ได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณและทำให้คุณสามารถเลือกสิ่งที่คุณต้องการแชร์ได้

  • iMessage และ FaceTime ถูกเข้ารหัสแบบต้นทางถึงปลายทาง เบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลที่คุณใช้จะแสดงให้คนที่คุณติดต่อด้วยเห็น และคุณสามารถเลือกว่าจะแชร์ชื่อและรูปภาพของคุณได้
  • Apple เก็บบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ iMessage และ FaceTime นานสูงสุด 30 วัน เช่น เมื่อคุณพยายามโทร FaceTime และอุปกรณ์ของคุณสามารถใช้ iMessage ได้หรือไม่
  • ข้อความจะถูกสำรองข้อมูลบน iCloud และถูกเข้ารหัสหากคุณเปิดใช้งานข้อมูลสำรอง iCloud หรือข้อความบน iCloud

iMessage เป็นบริการของ Apple ที่จะส่งข้อความผ่านการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือเซลลูลาร์ไปยังอุปกรณ์ iOS (ที่ใช้ iOS 5 ขึ้นไป), อุปกรณ์ iPadOS, Mac (ที่ใช้ OS X 10.8 ขึ้นไป), Apple Watch เครื่องอื่นๆ ข้อความเหล่านี้จะไม่นับรวมกับแผนข้อความของคุณ ข้อความที่ส่งผ่าน iMessage สามารถรวมรูปภาพ วิดีโอ และข้อมูลอื่นๆ ไว้ได้

FaceTime เป็นบริการของ Apple ที่ทำการโทรแบบวิดีโอหรือแบบเสียงถึงบุคคลที่ใช้อุปกรณ์ iOS หรือ iPadOS หรือ Mac ด้วยเช่นกัน หรือทำการโทรแบบเสียงโดยใช้ Apple Watch การโทรเหล่านี้จะไม่นับรวมกับนาทีการโทรในระบบเซลลูลาร์ของคุณ

เราออกแบบ iMessage และ FaceTime ให้ใช้การเข้ารหัสแบบต้นทางถึงปลายทาง Apple จึงไม่สามารถถอดรหัสเนื้อหาและการสนทนาของคุณได้อย่างเด็ดขาดในระหว่างที่ส่งต่อข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ ไฟล์แนบที่คุณส่งผ่าน iMessage (เช่น รูปภาพหรือวิดีโอ) จะถูกเข้ารหัสเพื่อให้มีเพียงผู้ส่งและผู้รับเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงไฟล์แนบได้ ไฟล์แนบที่เข้ารหัสเหล่านี้อาจจะถูกอัพโหลดไปยัง Apple ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน อุปกรณ์ของคุณอาจจะอัพโหลดไฟล์แนบไปยัง Apple โดยอัตโนมัติขณะที่คุณเขียนข้อความ iMessage ถ้าข้อความของคุณไม่ถูกส่ง ไฟล์แนบจะถูกลบจากเซิร์ฟเวอร์หลังจากผ่านไป 30 วัน เมื่อตั้งรหัสหรือรหัสผ่านบนอุปกรณ์ iOS, iPadOS หรือ watchOS ของคุณแล้ว ข้อความที่จัดเก็บบนอุปกรณ์ของคุณจะไม่สามารถเข้าถึงได้นอกเสียจากอุปกรณ์จะถูกปลดล็อค

คุณสามารถเลือกที่จะลบข้อความ iMessage ออกจากอุปกรณ์ของคุณหลังจากผ่านไป 30 วันหรือหนึ่งปี หรือเลือกที่จะเก็บข้อความเหล่านั้นไว้บนอุปกรณ์ของคุณตลอดไปก็ได้ ข้อความ iMessage จะถูกสำรองข้อมูลไว้บน iCloud และเข้ารหัสหากคุณเปิดใช้งานข้อมูลสำรอง iCloud หรือข้อความบน iCloud ไว้เพื่อความสะดวกของคุณ คุณสามารถปิดใช้ทั้งข้อมูลสำรอง iCloud และข้อความบน iCloud เมื่อใดก็ได้ที่คุณต้องการ บน iOS หรือ iPadOS ให้ไปที่ การตั้งค่า > [ชื่อของคุณ] > iCloud บน Mac ให้ไปที่ ข้อความ > การตั้งค่า จากนั้นแตะ iMessage แล้วเลิกเลือกกล่องกาเครื่องหมาย “เปิดใช้งานข้อความบน iCloud” และเราไม่ได้จัดเก็บเนื้อหาของสายโทร FaceTime

คุณสามารถลงชื่อเข้า iMessage และ Facetime โดยใช้ Apple ID ของคุณ หรือใช้เพียงเบอร์โทรศัพท์ของคุณ ถ้าคุณลงชื่อเข้าด้วย Apple ID บนอุปกรณ์ของคุณ คุณจะลงชื่อเข้า iMessage และ Facetime ไปโดยอัตโนมัติ Apple ID หรือเบอร์โทรศัพท์ของคุณจะแสดงขึ้นมาให้คนที่คุณติดต่อด้วยเห็น และคนอื่นสามารถเข้าถึงคุณได้โดยใช้ Apple ID ของคุณ รวมทั้งที่อยู่อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ในบัญชีของคุณ คุณสามารถเลือกเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการใช้ในการเริ่มต้นสนทนาครั้งใหม่ รวมทั้งที่อยู่อีเมลหรือเบอร์โทรศัพท์ที่คุณสามารถใช้รับและตอบกลับข้อความได้ในการตั้งค่า iMessage และ Facetime คุณสามารถเพิ่มและตรวจสอบยืนยันข้อมูลเพิ่มเติมของ “สามารถเข้าถึงได้ที่” ได้จากจากหน้าบัญชี Apple ID ของคุณ

การแชร์ชื่อและรูปภาพทำให้คุณสามารถแชร์ชื่อและรูปภาพกับผู้คนที่คุณสนทนาผ่าน iMessage ได้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะแชร์โดยอัตโนมัติกับรายชื่อของคุณเท่านั้น หรือให้ระบบแจ้งทุกครั้ง ชื่อและรูปภาพที่แชร์จะส่งให้กับผู้คนที่คุณแชร์ด้วยพร้อม iMessage ถัดไป และจัดเก็บในอุปกรณ์ของพวกเขา หากคุณแชร์ชื่อและรูปภาพในการสนทนา iMessage กับผู้คนจำนวนมาก ชื่อและรูปภาพของคุณจะถูกส่งให้กับทุกคนในการสนทนา คุณสามารถอัพเดทชื่อและรูปภาพของคุณได้ตลอดเวลา หากคุณแชร์โดยอัตโนมัติ อัพเดทจะถูกส่งเมื่อคุณส่ง iMessage ถัดไปให้แต่ละบุคคลที่คุณแชร์ด้วย หากคุณเคยแชร์ชื่อและรูปภาพ แล้วปิดใช้การแชร์ในภายหลัง ผู้อื่นที่เคยได้รับชื่อและรูปภาพของคุณก่อนหน้านี้อาจยังคงมีข้อมูลของคุณในอุปกรณ์ของพวกเขา ชื่อและรูปภาพที่คุณเลือกสำหรับข้อความจะถูกส่งให้กับ Apple, และจัดเก็บอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ของ Apple โดยเข้ารหัสในรูปแบบที่ Apple ไม่สามารถดูได้

Apple อาจบันทึกและจัดเก็บข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน iMessage และ Facetime ของคุณเพื่อดำเนินการและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของ Apple:

• เมื่อคุณใช้ iMessage และ Facetime ทาง Apple อาจบันทึกและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของคุณในลักษณะที่ไม่สามารถบ่งชี้ถึงตัวคุณได้

• Apple อาจเก็บข้อความ iMessage ที่ไม่สามารถนำส่งได้ไว้นานสูงสุด 30 วันเพื่อนำส่งอีกครั้ง

• Apple อาจบันทึกและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสายโทร FaceTime เช่น ผู้ที่เชิญเข้าร่วมสายโทร และการกำหนดค่าเครือข่ายของอุปกรณ์ของคุณ และจัดเก็บข้อมูลนี้ไว้นานสูงสุด 30 วัน Apple จะไม่บันทึกว่ามีการรับสายหรือไม่ และไม่สามารถเข้าถึงเนื้อหาในสายโทรของคุณ

• แอพบางแอพบนอุปกรณ์ของคุณ (รวมถึง Messages และ FaceTime) อาจติดต่อสื่อสารกับเซิร์ฟเวอร์ของ Apple เพื่อพิจารณาว่าสามารถเข้าถึงคนอื่นด้วย iMessage หรือ FaceTime ได้หรือไม่ เมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น Apple อาจจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์และที่อยู่อีเมลเหล่านี้ซึ่งผูกกับบัญชีของคุณ นานสูงสุด 30 วัน

โดยการใช้คุณสมบัติเหล่านี้ ถือว่าคุณยอมรับและยินยอมให้ Apple บริษัทในเครือ และตัวแทน ส่งผ่าน เก็บรวบรวม บำรุงรักษา ประมวลผล และใช้ข้อมูลนี้ตามที่อธิบายไว้ด้านบน

ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดย Apple จะได้รับการปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Apple เสมอ ซึ่งสามารถอ่านได้ที่ www.apple.com/privacy

 

การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้ผลิตโดย Apple หรือเว็บไซต์อิสระที่ Apple ไม่ได้ควบคุมหรือทดสอบไม่ถือเป็นการแนะนำหรือการรับรองใดๆ Apple จะไม่รับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเลือก ประสิทธิภาพการทำงาน หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือผลิตภัณฑ์ของบริษัทอื่น Apple ไม่รับรองความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ของบริษัทอื่น โปรดติดต่อผู้จำหน่ายหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

วันที่เผยแพร่: